Kolektivní smlouva v Chocni byla uzavřena, intenzivní jednání však pokračují

V Zařízení sociální péče Choceň, v Domově pro seniory se konalo jednání mezi zástupkyněmi odborové organizace a zaměstnavatelem. Výbor odborové organizace se na odborový svaz obrátil již před několika měsíci se žádostí o podporu při kolektivním vyjednávání. Kolektivní smlouva byla po několika jednáních uzavřena.

Tím však jednání se zaměstnavatelem neskončila. Poslední se konalo 19. března a účastnily se ho místopředsedkyně OS Ivana Břeňková se svazovou právničkou Mgr. et Ing. Štěpánkou Řandovou.

Vyměnily si s ředitelem domova Ing. Ladislavem Coufalem a zástupci odborů stanoviska, a to k harmonogramu práce, možnostem zaměstnanců, především sester, čerpat přestávku během nočních směn, důvodu pro nepřiznání osobních příplatků, platu a náhradního volna za práci přesčas, způsobu informování odborové organizace o zásadních ukazatelích zařízení.

Jednalo se také o možnostech čerpání z FKSP a především o tom, že i v tomto domově pro seniory lze přiznat zaměstnancům zvláštní příplatek za soustavné poskytování přímé zdravotní nebo přímé obslužné péče osobám u poskytovatele v zařízeních sociálních služeb.

Jednání neskončila, ještě bude následovat další předkládání stanovisek, názorů a diskuse.

Velmi děkuji výboru odborové organizace, předsedkyni odborové organizace Ivaně Smejkalové, že dlouhodobě se zaměstnavatelem jedná. Postupně se daří navázat konstruktivní dialog. Doufáme, že dosáhneme i konečného vyřešení uvedených bodů.

Podobné články

Aktuality 2. 6. 2022 / 19:59

Na pražské ZZS se nám osvědčila vytrvalost a orientace v legislativě

Na ZZS hlavního města Prahy pracuji 23 let. Nejdříve jako řidič tzv. převozové služby, po doplnění zdravotnického vzdělání na distančním studiu jako zdravotnický záchranář.

Aktuality 31. 5. 2022 / 11:00

Zaměstnanci českobudějovické nemocnice si užili plavbu i zoo

V květnu jsme uspořádali pro zaměstnance českobudějovické nemocnice výlet do pražské zoo. Celkem se akce zúčastnilo 455 účastníků.

Aktuality 17. 5. 2022 / 15:24

Odboráři Sociální péče Děčín se po dvou letech sešli na členské schůzi

Výroční členská schůze Místní odborové organizace OSZSP ČR Sociální péče Děčín se konala 6. května v podvečerních hodinách v Rumburku v prostorách kulturního střediska Dymník.

Načíst další
 
Napište nám