Kolektivní smlouva v Chocni byla uzavřena, intenzivní jednání však pokračují

V Zařízení sociální péče Choceň, v Domově pro seniory se konalo jednání mezi zástupkyněmi odborové organizace a zaměstnavatelem. Výbor odborové organizace se na odborový svaz obrátil již před několika měsíci se žádostí o podporu při kolektivním vyjednávání. Kolektivní smlouva byla po několika jednáních uzavřena.

Tím však jednání se zaměstnavatelem neskončila. Poslední se konalo 19. března a účastnily se ho místopředsedkyně OS Ivana Břeňková se svazovou právničkou Mgr. et Ing. Štěpánkou Řandovou.

Vyměnily si s ředitelem domova Ing. Ladislavem Coufalem a zástupci odborů stanoviska, a to k harmonogramu práce, možnostem zaměstnanců, především sester, čerpat přestávku během nočních směn, důvodu pro nepřiznání osobních příplatků, platu a náhradního volna za práci přesčas, způsobu informování odborové organizace o zásadních ukazatelích zařízení.

Jednalo se také o možnostech čerpání z FKSP a především o tom, že i v tomto domově pro seniory lze přiznat zaměstnancům zvláštní příplatek za soustavné poskytování přímé zdravotní nebo přímé obslužné péče osobám u poskytovatele v zařízeních sociálních služeb.

Jednání neskončila, ještě bude následovat další předkládání stanovisek, názorů a diskuse.

Velmi děkuji výboru odborové organizace, předsedkyni odborové organizace Ivaně Smejkalové, že dlouhodobě se zaměstnavatelem jedná. Postupně se daří navázat konstruktivní dialog. Doufáme, že dosáhneme i konečného vyřešení uvedených bodů.

Podobné články

Aktuality 7. 11. 2022 / 22:11

Rychlá a vynikající práce jihomoravských odborářů zabránila transformaci nemocnic

Jsou odbory akceschopné, nebo jsme ti, kteří ustrnuli v čase? V mnoha případech dostáváme různé nálepky.

Aktuality 20. 10. 2022 / 9:48

Vsetínští odboráři si krátce odpočinuli v Turčianských Teplicích

Odborová organizace Sociální služby Vsetín již dva roky plánovala wellness pobyt pro své členy a jejich rodinné příslušníky.

Aktuality 25. 9. 2022 / 20:11

Setkání bývalých zaměstnanců FN Plzeň

V pátek 23. září 2022 jsme uspořádali každoroční setkání s bývalými zaměstnanci Fakultní nemocnice Plzeň.

Načíst další
 
Napište nám