Kolektivní vyjednávání v Domažlické nemocnici se zatím uzavřít nepodařilo

V pátek 8. února se v Domažlické nemocnici konalo setkání zaměstnavatele s odbory a zaměstnanci nemocnice. Účast na tomto setkání byla opravdu vysoká. Cílem akce bylo zejména informovat zaměstnance o dosavadním průběhu kolektivního vyjednávání a dalším směřování nemocnice.

Zaměstnavatel představil detailně zpracovaný ekonomický vývoj nemocnice za několik předcházejících let, především z pohledu nákladových složek. Dále informoval o náborové kampani, finančních příspěvcích pro nové zaměstnance, bytové politice zaměstnavatele atd. I přes tuto snahu zaměstnavatele se stále nedaří přilákat především zdravotnický personál.

Bohužel představy o odměňování se mezi zaměstnavatelem a oběma odborovými organizacemi velice liší. Důsledkem této různé představy může být i již deklarovaný nedostatek personálu.

Ani po několikerém kolektivním vyjednávání zatím nedošlo k uzavření kolektivní smlouvy.

Dalším výrazným bodem setkání byla situace ohledně přesčasové práce a limitů daných zákoníkem práce. Věříme, že se v rámci kolektivního vyjednávání podaří nalézt kompromis, který by ocenil stávající „věrné“ zaměstnance, kteří nemocnici v Domažlicích „táhnou“ a „dýchají za ni“ a případně i nalákal na zajímavé finanční ohodnocení zaměstnance nové, kteří by pomohli stávajícím přetíženým zaměstnancům.

Ke cti zaměstnavatele je třeba uvést, že od ledna zvýšil mzdy především u středního zdravotnického personálu, včetně některých příplatků. Ovšem stále se domníváme, že k udržení stávajících zaměstnanců a přilákání nových bude třeba dalšího výraznějšího navýšení v rámci kolektivního vyjednávání, které by mělo být hotovo do konce měsíce března.

Dále věříme, že budoucí úhradová vyhláška bude pro nemocnice zejména menšího typu příznivější a dojde k většímu sblížení základních sazeb, neboť jinak by se mohly dostat nemocnice menšího typu do ještě větších finančních a následně personálních problémů.

Foto autor

Podobné články

Aktuality 2. 2. 2023 / 8:41

Rok 2022 na pražské ZZS: vytrvalost a přesvědčení o dobré věci

Odborová organizace ZO OSZSP ČR Zdravotnické záchranné služby hlavního města Prahy má nyní 235 členů, tedy více než polovinu zaměstnanců ve výjezdových skupinách a operačním středisku.

Aktuality 11. 1. 2023 / 9:55

Restart odborové organizace v Krajské nemocnici Liberec, a. s.

Na konci roku 2019 byl zvolen nový výbor ZO v Krajské nemocnici Liberec, a. s. Převzali jsme velmi nízkou členskou základnu a zjistili jsme, že většina zaměstnanců nemá informace o odborovém svazu.

Aktuality 21. 12. 2022 / 18:03

Příjemné bilancování na schůzi odborářů v Domově Ždírec

Neřešíme jen problémy, ale někdy se sejdeme s našimi odboráři i na příjemné společné akci. Taková byla také členská schůze 8. prosince 2022 v Domově ve Ždírci.

Načíst další
 
Napište nám