Konference ČMKOS „Zaměstnávání zahraničních pracovníků a sociální dialog“

Dne 16. května 2019 se v budově Národní technické knihovny v Praze uskutečnila konference „Zaměstnávání zahraničních pracovníků a sociální dialog“, kterou uspořádala Českomoravská konfederace odborových svazů. Za Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR se konference zúčastnily inspektorka BOZP Dominika Nejezchlebová a právnička Štěpánka Řandová.

Konference se věnovala možnostem a pracovním podmínkám při zaměstnávání cizinců a zařazování této problematiky do procesu kolektivního vyjednávání. Na konferenci vystoupili zástupci zaměstnanců, zaměstnavatelů, zástupci ze státní sféry, ale také výzkumnice, které se životu a práci zahraničních pracovníků v ČR dlouhodobě věnují, a v neposlední řadě i tři zahraniční pracovnice z Mongolska.

Zaměstnavatelé často hledají levnou, poslušnou a flexibilní pracovní sílu, kterou nalézají především v zahraničí (Ukrajina, Mongolsko apod.). Za poslední 3 roky se zvýšil počet cizinců v České republice o 100 000 lidí. Vzhledem k tomu, že se počet zahraničních pracovníků v ČR průběžně zvyšuje, nelze debatu o jejich zaměstnávání redukovat pouze na pracovněprávní vztahy, ale je nutné ji řešit komplexně. Je nutné vzít do úvahy a řešit i celkovou dostupnost a kapacitu služeb (bydlení, zdravotní péče, školství, obchody atd.), a to nejen pro samotné zahraniční pracovníky, ale i pro jejich rodinné příslušníky.

Od zástupce Českého statistického úřadu zaznělo, že zahraniční pracovníci se podílí cca 15 % na celkové zaměstnanosti v ČR, přičemž nejvíce zahraničních pracovníků pochází z Ukrajiny, Slovenska a Vietnamu. Pokud jde o zdravotnický personál, tak nejvíce zahraničních pracovníků přichází do ČR ze Slovenska a z Ukrajiny.

Zajímavý poznatek uvedla zástupkyně Sociologického ústavu Akademie věd. Poznamenala, že cizinci (zejména občané třetích zemí) i po 10 letech v zaměstnání zůstávají na téže pozici. Ani po dosažení vyššího vzdělání nebo zdokonalení se v jazyku nemají ambice se kariérně posunout výš.

Z výzkumů se bohužel rovněž ukazuje, že zahraniční pracovníci většinou neví, že u jejich zaměstnavatele vůbec nějaká odborová organizace působí. Problémem je pro ně nejen jazyková bariéra, neznalost jejich práv a povinností v pracovněprávních vztazích, ale i skutečnost, že na sebe vzhledem ke své situaci nechtějí zaměstnavatele upozorňovat.

Příspěvek tří zahraničních pracovnic z Mongolska byl příjemnou ukázkou, jak může jejich zapojení do odborů dobře fungovat v praxi. Všechny jsou členkami odborové organizace, jedna je dokonce členkou výboru. O odborech se dověděly od kolegyň z ČR, samy také aktivně oslovují nově příchozí zaměstnance z Mongolska a přibližují jim výhody členství v odborech. V ČR by tyto zaměstnankyně chtěly zůstat co nejdéle a založit rodinu.

Jedním z velkých problémů mimo pracovněprávní vztahy je pro ně nalezení dobrého ubytování. Nájemné je drahé a hodně pronajímatelů je skeptických vůči ubytování cizinců (předchozí dělali nepořádek). Uvítaly by, kdyby bylo více informací o činnosti odborů (například na nástěnkách) v jejich jazyce.

Závěrem k jejich příspěvku z úst místopředsedy ČMKOS JUDr. Víta Samka zaznělo, že ČMKOS hájí práva všech zaměstnanců, ať už domácích či zahraničních, a že zapojení zahraničních pracovníků do kolektivního vyjednávání může být přínosné pro obě strany.

V průběhu konference pár řečníků nadneslo otázku, co se stane se zahraničními zaměstnanci, když přijdou o práci? Co s nimi, když budou nepotřební? Padla i poznámka, že dle statistik se domů vrátí pouze 5 % pracovníků z ciziny. Agentury práce zajišťují zaměstnání, avšak pak nejsou povinny se starat o lidi, kteří o práci přijdou. Jak je společnost připravena nést tyto důsledky?

Pamatujme: Lidé nejsou zboží. Nelze je dle potřeby přivážet a odvážet.

Foto Dominika Nejezchlebová

Podobné články

Aktuality 6. 6. 2022 / 14:43

Hrdinové mezi námi

Nedá mi, abych nereagovala na nešťastnou událost, která se odehrála v tomto týdnu v Domově Alzheimer v Roztokách u Prahy.

Aktuality 2. 6. 2022 / 20:06

Na pražské ZZS se nám osvědčila vytrvalost a orientace v legislativě

Na ZZS hlavního města Prahy pracuji 23 let. Nejdříve jako řidič tzv. převozové služby, po doplnění zdravotnického vzdělání na distančním studiu jako zdravotnický záchranář.

Aktuality 1. 6. 2022 / 20:37

Komplikovaný Olomoucký kraj

Možná vás titulek Komplikovaný Olomoucký kraj překvapil, ale s určitou dávkou smutku a rozhořčení musím konstatovat, že jsem se nespletl a opravdu je to tak.

Načíst další
 
Napište nám