Konference Gratia futurum 913 o situaci v sociálních službách

Byli jsme pozváni na 7. konferenci Gratia futurum 913 (dále GF 913), která se konala ve dnech 3. a 4. listopadu 2022 v Kulturním domě v Teplicích. Na úvod několik slov o společnosti: Gratia futurum 913 je odborná společnost, která byla založena v roce 2015 a sdružuje zástupce právnických osob poskytovatelů sociálních služeb a jednotlivce. V počátku se představitelé společnosti věnovali problematice financování zdravotní péče v sociálních službách. Vývojem doby se zabývají nejen úhradami za ošetřovatelskou péči v sociálních službách, ale na svých konferencích se věnují i dalším oblastem, které jsou pro sociální oblast aktuálně problematické.

Náš odborový svaz s touto společností spolupracuje a zástupci vedení odborového svazu vystupují na konferencích, které společnost pořádá. Ve čtvrtek 3. listopadu do Teplic na konferenci přijela místopředsedkyně Jana Hnyková, která se zúčastnila prvního dne jednání. Po úvodních slovech zástupce města Teplic a ředitelky Domova důchodců Bystřany se rozběhl pracovní program konference.

V úvodu vystoupil Ing. Radek Žádník a představil jednotlivá témata konference, která jsou v současné době aktuální, jedno z nich znělo ,, Budeme v zimě čím topit? Kolik nás to bude stát? V něm zazněly přednášky o dopadech energetické krize na pobytová zařízení sociálních služeb, o nastavení legislativy a opatření schválených vládou v této oblasti. Zajímavé přednášky se týkaly snížení energetické závislosti domovů sociálních služeb.

V odpoledním bloku byly Ing. Petrem Boťanským představeny podmínky úhrad pro rok 2022 a 2023 v odbornosti 913 a nová verze tzv. Zvláštní smlouvy s VZP, na které se představitelé Gratia futurum 913 podíleli.

Předseda Společnosti lékařů a zdravotníků v sociálních službách České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP) MUDr. Radoslav Svoboda informoval o spolupráci praktického lékaře a poskytovatele pobytových sociálních služeb.

V tomto odpoledním bloku vystoupila i místopředsedkyně Jana Hnyková, která informovala přítomné o vývoji odměňování zaměstnanců v sociálních službách, připomněla odměny v sociálních službách za práci v období pandemie COVID-19 a seznámila přítomné se současnou projednávanou legislativou.

První den konference byl ukončen přednáškami zaměřenými na moderní trendy v péči o klienty pobytových zařízení sociálních služeb.

Druhý den pokračovala konference setkáním společníků Gratia futurum 913 a dalšími tématy z oblasti sociálních služeb zaměřenými na ošetřovatelské standardy a také směřování odborné společnosti. Odborný program byl doplněn návštěvou Domova důchodců v Bystřanech, o kterou byl veliký zájem.

Velký sál Kulturního domu byl naplněn účastníky ze sociálních služeb, kteří si přijeli vyslechnout řadu přednášek, které se věnovaly současným problémům v sociální oblasti. Děkujeme za pozvání a možnost prezentovat výsledky práce Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče České republiky.

Podobné články

Aktuality 10. 3. 2023 / 8:24

Únorové jednání výboru sekce sociál v novém složení

Na únorovém jednání výkonná rada OS schválila složení výboru sekce sociál a garantku sekce za výkonnou radu Mgr. Marcelu Holčákovou.

Aktuality 8. 3. 2023 / 16:35

Novela zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.

Konečně tu máme novelu zákona o sociálních službách a rozběhl se legislativní proces. Tato novela zákona je přezdívaná jako ,,malá technická“ novela zákona.

Aktuality 13. 1. 2023 / 10:50

Věcné podmínky pro realizaci projektů pobytových služeb

Přinášíme informaci o připravovaných věcných podmínkách pro realizaci projektů pobytových sociálních služeb v rámci Národního plánu obnovy, které teď za náš odborový svaz připomínkujeme.

Načíst další
 
Napište nám