Koronavirus COVID-19 z pohledu výboru ZO OSZSP ČR MÚSS Plzeň

Zaměstnanci chybějí z důvodu karantény, uzavření škol, pracovní neschopnosti zaměstnanců, home office a i přestože jsou realizovány dobrovolné spolupráce od studentů středních a vysokých škol, jsou v některých zařízeních zaměstnanci přetěžováni, což se řeší formou proplácení přesčasů, ale… Jak dlouho tohle personál vydrží?

Z důvodu chybějících zaměstnanců a zejména pak z důvodu totální absence odpovídajících ochranných pomůcek zastavily útvary domácí péče a okrsky pečovatelské služby počínaje dnem 16. 3. 2020 příjem nových pacientů. V případě, že nebude možno vybavit zaměstnance Městského ústavu sociálních služeb (MÚSS) pro výkon této činnosti dostatečným množstvím ochranných pomůcek (PPF3), hrozí, že MÚSS Plzeň ukončí poskytování těchto služeb. Vždyť zaměstnanci bez dostatečného množství ochranných pomůcek ohrožují zdraví nejen svoje, ale i zdraví uživatelů, pacientů, které při své práci navštěvují, a následně pak i své spolupracovníky a blízké.

Celý systém poskytované zdravotní a sociální péče ze strany MÚSS Plzeň, ale i všech ostatních sociálních služeb, by byl vlivem nedostatku ochranných pomůcek velmi zranitelný. Proto jediným schůdným řešením je dostatek účinných ochranných pomůcek (respirátorů), kterými by byli vybaveni všichni zaměstnanci, ale i jejich rodiny.

Slabým místem ve způsobu průniku koronavirové nákazy do všech pobytových zařízení sociálních služeb je centrální stravovací provoz, centrální prádelna a vývařovna pro důchodce. Přes veškerá realizovaná opatření nelze vyloučit vniknutí nákazy do těchto provozů a při vniknutí nákazy do těchto provozů to znamená de facto vyřazení těchto provozoven pro všechny uživatele i zaměstnance MÚSS Plzeň. A jsem přesvědčená, že je to takto i v ostatních sociálních zařízeních v jednotlivých krajích.

Stav ochranných pomůcek je nedostatečný. Všichni zaměstnanci MÚSS Plzeň jsou vybaveni textilními rouškami, které jsme získali prostřednictvím zřizovatele (bohužel tyto jsme museli upravovat, aby bylo možno vkládat do roušky filtr), část roušek jsme obdrželi od skvělých lidiček, kteří nám roušky ušili a do domovů donesli, a velkou část textilních roušek máme z vlastních zdrojů. Zaměstnavatel umožnil toto šití v prostorách jednotlivých zařízení a dobrovolné šičky, zaměstnanci i uživatelé, šili dle střihu s možností vložení filtru do roušek. Pro praní těchto roušek zakoupil zaměstnavatel i novou pračku. Tak můžeme říct, že je látkových roušek dostatek a to i pro možnost poskytnutí roušek zaměstnancům pro soukromé účely.

Ve 100 % se nedaří řešení možnosti svozu zaměstnanců do a ze zaměstnání prostřednictvím soukromých a služebních vozidel MÚSS Plzeň, to znamená bez využití prostředků hromadné dopravy, a tím omezení rizika zavlečení nákazy do útvarů MÚSS Plzeň.

Z FKSP a od zaměstnavatele jsme vybavovali všechny zaměstnance preparáty pro zvýšení imunity a vitamíny, krémy na ochranu rukou, ovocem s vysokým obsahem vitamínu C. Ovoce jsme dostali i od jednotlivých prodejců, za což moc děkujeme.

Pro uživatele domovů se zavedla možnost „videohovorů“ s blízkými osobami, zaměstnanci spojují naše uživatele s rodinami, což vede ke klidu rodin i uživatelů. Zaměstnanci se této služby zhostili velice dobře a opět jim patří velké poděkování.

V naší organizaci je v této nelehké době vidět velká spolupráce, každý se snaží pomoci a ulehčit tuto obtážnou situaci, jak může, a to jak vedení, odbory, zaměstnanci, tak i příbuzní některých uživatelů. V této těžké době vidíme, že lidé umí naslouchat a navzájem si pomáhat.

Proto mi dovolte poděkovat:

● Panu řediteli MÚSS Plzeň Ing. Vladimíru Chuchlerovi, který od prvopočátku vyvíjí maximální úsilí sehnat co nejvíce ochranných pomůcek a dezinfekčních prostředků pro naše zaměstnance. Píše na různé instituce i ministerstva a informuje o situaci v sociálních službách. Komunikuje se zaměstnanci, snaží se je podpořit a všem poděkovat za jejich práci.

● Předsedkyni OSZSP ČR Bc. Dagmar Žitníkové a celému odborovému svazu za skvělou spolupráci a pomoc, kdykoliv jsme je oslovili a o pomoc požádali.

● Všem zaměstnancům v sociálních službách za jejich nelehkou práci.

● Všem těm, kteří jakýmkoli způsobem pomohli a pomáhají, zejména při zajišťování jakýchkoliv ochranných pomůcek, za šití roušek a podobně.

Prostě za každou pomoc jsme vděčni a velice si každé pomoci vážíme.

VŽDYŤ SPOLU TO ZVLÁDNEME!

Podobné články

Aktuality 16. 3. 2023 / 8:15

Záchranáři v Praze ošetřili nejvíce pacientů za 165 let

Množství a tempo práce se rok od roku zvyšuje, rok co rok odborová organizace požaduje od zaměstnavatele „tvrdá data“, rok co rok jsou čísla vyšší.

Aktuality 17. 2. 2023 / 20:39

Odboráři sokolovské nemocnice se sešli na konferenci

Ve čtvrtek 2. února se odboráři z Nemocnice Sokolov sešli na odborové konferenci.

Aktuality 16. 2. 2023 / 21:50

Českobudějovický pohodový konec roku: IKEA, muzikál a kapři

Nápad na závěrečnou akci roku 2022 vznikl tradičně tam, kde vzniká spoustu dobrých nápadů, akorát si je občas nepamatujeme :-)

Načíst další
 
Napište nám