Krajská zdravotní – dobrý, nebo špatný příklad praxe?

Jednání o kolektivní smlouvě pro rok 2022 bylo v Krajské zdravotní, a. s., jedním z nejnáročnějších. Krajská zdravotní má 8750 zaměstnanců pracujících v šesti nemocnicích – v Masarykově nemocnici Ústí nad Labem s pracovištěm Rumburk, v Nemocnici Děčín, o. z., Nemocnici Chomutov, o. z., Nemocnici Teplice, o. z., Nemocnici Most, o. z., a v Nemocnici Litoměřice, a. s.

Každá nemocnice má aktivní odborovou organizaci Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR. Nemocnice, původně příspěvkové organizace, byly od 1. září 2007 převedeny na obchodní společnost Krajská zdravotní, a. s. Již v roce 2006 jsme vytvořili vyjednávací tým, který se zaměstnavatelem uzavřel první kolektivní smlouvu. Vyjednávací tým odborového svazu od počátku spolupracuje se zástupci LOK-SČL a poslední roky také s OS KOVO. Pro představu: kolektivního vyjednávání se za odbory zúčastní 15 zástupců.

Začátkem října roku 2021 se odboráři našeho odborového svazu sešli, aby si stanovili hlavní body jednání a návrhy změn stávající kolektivní smlouvy. S body byl seznámen generální ředitel Krajské zdravotní, a. s., MUDr. Petr Malý, MBA. Zásadním požadavkem bylo navýšení mzdových tarifů zaměstnanců v takové výši, které stanovila minulá vláda premiéra Andreje Babiše a které odpovídalo výsledkům jednání o vyhlášce o stanovení hodnot bodu, výše úhrad za hrazené služby a regulačních omezení pro rok 2022 (dále úhradová vyhláška).  Pro připomenutí, původní úhradová vyhláška, která vyšla z dohodovacího řízení, nezajišťovala navýšení platových tarifů a základních mezd zaměstnanců ve zdravotnictví. Navýšení zajistila až upravená úhradová vyhláška, vyjednaná s expremiérem Andrejem Babišem, ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem, předsedkyní OS Dagmar Žitníkovou a předsedou LOK-SČL Martinem Englem. Vláda premiéra Babiše vydala nařízení, které přiznalo navýšení tarifů zaměstnanců příspěvkových organizací, toto navýšení jsme dne 11. listopadu 2021 požadovali ve stejné výši pro zaměstnance Krajské zdravotní, a. s.

Požadavek odborů byl po celé období vyjednávání, od listopadu 2021 do února 2022, na navýšení benefitů a mzdových tarifů pro všechny zaměstnance Krajské zdravotní. Nikdy, nikdo nepředložil ze strany odborů návrh, který by z požadavku na zvýšení mezd kohokoliv vyloučil.

Mrzelo nás, že koncem roku bylo nařízení vlády ke zvýšení platových tarifů upraveno novou vládou premiéra Petra Fialy, a to v neprospěch dělníků, technickohospodářských pracovníků a částečně určité kategorie zdravotnických pracovníků. Po tomto kroku došlo k očekávanému postoji Krajské zdravotní.

Zaměstnavatel navrhl ponechat tu část současné kolektivní smlouvy k odměňování beze změny, bez jakéhokoliv navýšení mzdových tarifů. Odborům byl místo zvýšení mezd předložen návrh na zvýšení částky, kterou by zaměstnavatel poskytl na dovolenou, a to navýšení o 17 500 Kč. Odbory s nulovým nárůstem mezd a zvýšením částky na dovolenou nesouhlasily.

V listopadu 2021 předložil zaměstnavatel několik dalších pro odbory nepřijatelných variant.

Všichni zástupci odborových organizací a odborových svazů se dohodli na předložení kompromisního návrhu, a to navýšení mzdových tarifů všem zaměstnancům o 6 % od 1. března 2022, navýšení částky penzijního připojištění a navýšení částky benefitu na dovolenou.

Odbory trvaly na navýšení mzdových tarifů všem zaměstnancům, protože úhradová vyhláška pro rok 2022 toto navýšení umožňuje.

Krajská zdravotní navrhla navýšení mzdových tarifů všem zaměstnancům od 1. března o 5 %, bez úprav benefitů. Odbory trvaly na navýšení o 6 %, protože finance dle sdělení Ministerstva zdravotnictví v úhradové vyhlášce jsou.

Odbory začátkem ledna 2022 navrhly, aby Krajská zdravotní předložila Ministerstvu zdravotnictví podklady pro výpočet, zda úhradová vyhláška navýšení umožňuje, jak tvrdí odbory, nebo ne, jak tvrdí Krajská zdravotní. Vedení Krajské zdravotní tuto možnost odmítlo. Odbory navrhly, aby se dalšího jednání zúčastnili ti, kteří úpravu úhradové vyhlášky pro rok 2022 dojednali, tedy poslanec za Ústecký kraj a expremiér Andrej Babiš, předsedkyně OS Dagmar Žitníková a předseda LOK-SČL Martin Engel. Zaměstnavatel jednání přivítal, proto jsme začali jednání na vyšší úrovni organizovat.

Před závěrečným jednáním, koncem ledna, zaslala Krajská zdravotní všem zaměstnancům e-mail, s vyjádřením, že „odborové organizace v kolektivním vyjednávání požadují především navýšení stávajících tarifů o 6 %, ale pouze pro zdravotníky, s čímž vedení Krajské zdravotní nesouhlasí. Bez THP nemůžou naše nemocnice fungovat“. Tato nepravdivá informace rozčílila celý vyjednávací tým a protiodborově naštvala většinu zaměstnanců. Ti, co neměli tušení o náročném jednání o navýšení mezd, se začali rozčilovat, ti, co vyjednávali, se stali terčem slovních útoků. Odbory vydaly nesouhlasné stanovisko k předložené informaci, ale jak to bývá, nebylo automaticky rozesláno všem zaměstnancům.

Jednání zástupců odborů se zaměstnavatelem za účasti expremiéra Andreje Babiše, předsedkyně Bc. Dagmar Žitníkové, předsedy LOK-SČL Martina Engela se podařilo dojednat na termín 4. února. Přesto, že toto jednání zaměstnavatel podpořil a bylo připraveno, na poslední chvíli bylo z důvodu epidemické situace zrušeno.

Nemohli jsme zůstat bez uzavřené kolektivní smlouvy, to si odbory i zaměstnavatel uvědomili, proto bylo dohodnuto další jednání 18. února. Strany si předem stanovily počet účastníků, aby nedošlo k neočekávanému zrušení jednání. Krajská zdravotní přizvala předsedu představenstva MUDr. Ondřeje Štěrbu, člena představenstva prof. Ing. Josefa Šedlbauera, Ph.D. Odbory přizvaly předsedkyni OSZSP ČR Bc Dagmar Žitníkovou a předsedu LOK-SČL MUDr. Martina Engela.

Jednání lze popsat jako jednání na vysoké odborné a slušné úrovni. Zaměstnavatel předložil data, ekonomické přehledy, předsedkyně odborového svazu a předseda LOK-SČL reagovali, vysvětlovali a při jednání na sto procent podpořili odbory Krajské zdravotní. Výsledek byl úspěchem pro všechny zaměstnance Krajské zdravotní, a. s.

Od 1. března se navýší mzdové tarify o 6 % všem zaměstnancům, nedohodli jsme se na navýšení benefitů, ale na zachování současné výše.

Po jednání všechny předsedkyně a všichni předsedové odborových organizací, i ti, kteří se nemohli osobně účastnit, ocenili účast předsedkyně odborového svazu Dagmar Žitníkové a předsedy LOK-SČL Martina Engela a poděkovali za podporu a úspěšné závěrečné jednání.

Odborářský vyjednávací tým byl stanoven tak, aby byly zastoupeny všechny kategorie zaměstnanců. Za odborový svaz se osobně zúčastnili předsedkyně ZO OSZSP ČR KZ – Masarykovy nemocnice ZO II v Ústí nad Labem Ilona Jírová, předsedkyně ZO OSZSP ČR, KZ – Nemocnice Děčín Eva Vinická, předseda ZO OSZSP ČR, KZ – Nemocnice Teplice Vladimír Vaněk a předseda ZO OSZSP ČR, KZ – Nemocnice Litoměřice Martin Bukvář. Mrzelo nás, že se nemohli z kapacitních důvodů účastnit kolegyně a kolegové, kteří jsou ve vyjednávacím týmu, účastní se jednání a společně vyjednávají za všechny zaměstnance Krajské zdravotní. Poděkování proto patří také předsedovi ZO OSZSP ČR, KZ – Masarykovy nemocnice MUDr. Františkovi Smrčkovi, předsedkyni ZO OSZSP ČR, KZ – Nemocnice Chomutov Dagmar Klimešové a předsedovi ZO OSZSP ČR, KZ – Nemocnice Most MUDr. Jiřímu Biolkovi. Bez solidarity a toho, že se na sebe můžeme spolehnout, by jednání nedosáhlo navýšení mzdových tarifů od 1. března o 6% všem zaměstnancům. Děkuji všem.

Ing. Ivana Břeňková, členka vyjednávacího týmu a vedoucí právního a sociálního oddělení OS

Podobné články

Aktuality 16. 3. 2023 / 8:15

Záchranáři v Praze ošetřili nejvíce pacientů za 165 let

Množství a tempo práce se rok od roku zvyšuje, rok co rok odborová organizace požaduje od zaměstnavatele „tvrdá data“, rok co rok jsou čísla vyšší.

Aktuality 17. 2. 2023 / 20:39

Odboráři sokolovské nemocnice se sešli na konferenci

Ve čtvrtek 2. února se odboráři z Nemocnice Sokolov sešli na odborové konferenci.

Aktuality 16. 2. 2023 / 21:50

Českobudějovický pohodový konec roku: IKEA, muzikál a kapři

Nápad na závěrečnou akci roku 2022 vznikl tradičně tam, kde vzniká spoustu dobrých nápadů, akorát si je občas nepamatujeme :-)

Načíst další
 
Napište nám