Královéhradecká krajská konference – 15. 9. 2022

Královéhradecká krajská konference ve čtvrtek 15. září vyslechla zprávu o činnosti krajské rady, informace o přípravě IX. sjezdu OS, informace o činnosti a plnění programu OS za období od VIII. sjezdu OS do 30. 6. 2022, informace o hospodaření OS za období od VIII. sjezdu OS do 30. 6. 2022, informace z resortů zdravotnictví a sociálních služeb a informace o práci s členskou základnou.

Krajská konference zvolila členky nové krajské rady OS, jimiž se staly: Vítězslava Burešová, Lenka Kořínková, Zuzana Netolická, Libuše Pavlíková a Radmila Poulová. Do výkonné rady OS byla zvolena Zuzana Netolická. Do dozorčí rady OS krajská konference navrhla Libuši Pavlíkovou.

Krajská konference zvolila delegátky IX. sjezdu OS, jimiž se staly: Lenka Kořínková, Aneta Lorencová, Radmila Poulová, Iva Řezníčková, Eva Smolová, Irena Šulcová a Kristina Zimmerová.

Delegáti krajské konference na závěr svého jednání přijali následující usnesení:

Delegáti krajské konference upozorňují na zvyšující se negativní projevy současné krize ve společnosti i ve zdravotnictví a v sociálních službách.

Delegáti krajské konference proto požadují, aby:

  • vláda okamžitě řešila inflaci, energetickou krizi a růst cen základních životních potřeb přes regulační mechanismy, které má k dispozici od roku 1992.
  • vláda v rozpočtu na rok 2023 uvolnila dostatek financí na fungování sociálních služeb. Dotace je nezbytné navýšit tak, aby pokrývaly jak růst provozních nákladů, tak navýšení platů a mezd.
  • vláda v rozpočtu na rok 2023 dostatečně finančně podpořila hygienické stanice, zdravotní ústavy a Státní zdravotní ústav a ocenila práci jejich zaměstnanců.
  • vláda zahájila legislativní kroky, kterými by zaměstnance uvedené v příloze č. 1 a v příloze č. 2 nařízení vlády č. 341/2017 Sb. pracující ve zdravotnictví a v sociálních službách zařadila do přílohy č. 3, kde jsou zařazeni nelékařští zdravotničtí pracovníci.
  • Ministerstvo zdravotnictví předložilo na rok 2023 takovou úhradovou vyhlášku, která nemocnicím, lázním a dalším zdravotnickým zařízením uhradí růst nákladů a zvýšení platů a mezd.
  • Ministerstvo zdravotnictví věnovalo zvláštní pozornost lázeňským zařízením, kde je nutné pro udržení tolik potřebné lázeňské péče řešit zvýšení mezd a benefity pro zaměstnance. Období pandemie COVID-19 prokázalo, že lázeňská zařízení nejsou schopná bez systémové podpory konkurovat jiným oborům, a tento trend přetrvává i nadále.
  • vláda přijala novelu zákona o důchodovém pojištění, ve které uzákoní dřívější odchod do důchodu pro profese pracující v náročných pracovních podmínkách.

Foto Barbora Vačurová

Podobné články

Aktuality 20. 3. 2023 / 7:44

Královéhradecká krajská rada jednala s hejtmanem a náměstky

V pondělí 13. března se konala schůzka královéhradecké krajské rady s vedením Královéhradeckého kraje.

Aktuality 15. 8. 2022 / 18:05

Královéhradecká KR – plnění programu OS

Zpráva královéhradecké krajské rady OS o plnění programu OS od VIII. sjezdu odborového svazu do 30. června 2022.

Aktuality 12. 4. 2022 / 12:02

Královéhradecká porada s vedením OS – 10. 3. 2022

S předsedy a zástupci odborových organizací Královéhradeckého kraje se vedení OS sešlo ve čtvrtek 10. března.

Načíst další
 
Napište nám