Královéhradecká porada s vedením OS – 10. 3. 2022

S předsedy a zástupci odborových organizací Královéhradeckého kraje se vedení OS sešlo ve čtvrtek 10. března. V úvodu se diskutovalo o návrzích změn programu OS, finančního řádu a stanov. Myšlenka zajistit odborovým funkcionářům podmínky pro jejich činnost tím, že budou pro výkon funkce uvolněni, se i zde setkala s kladným ohlasem.

Poté místopředsedkyně krajské rady OS Královéhradeckého kraje Eva Smolová informovala o činnosti krajské rady a zároveň omluvila předsedu Michala Surmu, který se bohužel porady s předsedy nemohl zúčastnit.

V další části se diskutovalo o aktuální situaci ve zdravotnictví. Zástupci vedení OS informovali o důvodech vyhlášení stávkové pohotovosti OS. Jedním z nich bylo i zrušení slibovaného navýšení platových tarifů pro nezdravotnické pracovníky. V diskusi zazněly některé potěšitelné informace o tom, že se odborovým organizacím povedlo dojednat navýšení mezd i pro nezdravotnické pracovníky. Samozřejmě se hovořilo také o současné situaci na Ukrajině. Zástupci odborových organizací informovali o zapojení do pomoci Ukrajině, například formou finanční sbírky.

Závěrem se přítomní shodli na tom, že vzájemné předávání informací je velice důležité a těší se na setkání na krajských konferencích.

Podobné články

Aktuality 14. 10. 2021 / 8:49

Královéhradecká krajská konference 6. 10. 2021

Ve středu 6. října 2021 se v kongresovém centru Aldis uskutečnila krajská konference Královéhradeckého kraje. Účast odborových organizací byla hojná a diskuze byla bohatá.

Aktuality 14. 10. 2020 / 16:19

Královéhradecká KR o aktuálních problémech i svém doplnění

V pondělí 7. září jsem se vydala na jednání krajské rady Královéhradeckého kraje. Jedním z důvodů bylo, že krajská rada nyní nemá zastoupení ve výkonné radě a chtěla jsem jim předat informace.

Aktuality 5. 11. 2019 / 17:24

Královéhradecká krajská konference – 16. 10. 2019

Zástupci odborových organizací z Královéhradeckého kraje se sešli na krajské konferenci ve středu 16. října v Hradci Králové.

Načíst další
 
Napište nám