Kratší pracovní doba a práce přesčas

Protože pečuji sama o desetiletou dceru, dohodla jsem se se svým zaměstnavatelem na kratší pracovní době. Teď k nám však nastoupila nová vedoucí a já mám strach, že po mně bude chtít, abych pracovala přesčas. Jak je to vůbec s prací přesčas v mém případě? Může mi zaměstnavatel práci přesčas nařídit? H. M., Praha

V ust. § 78 odst. 1 písm. i) zákoníku práce je uvedena definice práce přesčas: „Prací přesčas je práce konaná zaměstnancem na příkaz zaměstnavatele nebo s jeho souhlasem nad stanovenou týdenní pracovní dobu vyplývající z předem stanoveného rozvržení pracovní doby a konaná mimo rámec rozvrhu pracovních směn. U zaměstnanců s kratší pracovní dobou je prací přesčas práce přesahující stanovenou týdenní pracovní dobu; těmto zaměstnancům není možné práci přesčas nařídit. Prací přesčas není, napracovává-li zaměstnanec prací konanou nad stanovenou týdenní pracovní dobu pracovní volno, které mu zaměstnavatel poskytl na jeho žádost.“

U zaměstnanců s kratší pracovní dobou je prací přesčas práce přesahující stanovenou týdenní pracovní dobu a zároveň zaměstnancům s kratší pracovní dobou nemůže zaměstnavatel práci přesčas nařídit. Tento zaměstnanec může vykonávat práci nad rámec své sjednané kratší pracovní doby pouze se svým souhlasem. Prací přesčas však nebude celá jeho práce vykonaná nad rámec kratší pracovní doby, ale až práce vykonaná nad rámec stanovené týdenní pracovní doby. Za vykonanou práci nad rámec sjednané kratší pracovní doby až do limitu stanovené týdenní pracovní doby zaměstnanci náleží pouze mzda nebo plat za odpracovanou dobu, nikoliv zvýhodnění za práci přesčas.

Příklad

Stanovená týdenní pracovní doba u zaměstnavatele činí 40 hodin. Zaměstnanec se dohodl se zaměstnavatelem na kratší pracovní době – 35 hodin týdně. Prací přesčas je u tohoto zaměstnance až 41. hodina, nikoliv 36. hodina.

Ve vztahu k položenému konkrétnímu dotazu je tedy zřejmé, že zaměstnankyně zaměstnaná na kratší pracovní dobu zásadně není povinna odpracovat a ani zaměstnavatel jí nemůže jednostranně nařídit práci přesčas. Zaměstnankyně proto nemůže být platně v souladu s právními předpisy nucena nad rámec svého sjednaného kratšího úvazku pracovat přesčas. Jediné řešení odpovídající právním předpisům je dohoda mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, v jejímž rámci by zaměstnanec prokazatelným způsobem projevil souhlas práci přesčas nad rámec svého úvazku dobrovolně odpracovat.

Podobné články

Aktuality 10. 5. 2022 / 10:57

Doprovod rodinného příslušníka do zdravotnického zařízení

Co si mám u doprovodu rodinného příslušníka do zdravotnického zařízení představit pod pojmem „pracovní volno v na nezbytně nutnou dobu, nejvýše však na 1 den“? Jedná se o 1 den v týdnu, v měsíci, v roce?

Aktuality 12. 2. 2022 / 20:58

Druh práce a pracovní náplň

Naše členka pracuje v účtárně jako „pokladní, finanční referent“. Zaměstnavatel jí nyní chce doplnit další činnost do pracovní náplně.

Aktuality 5. 11. 2021 / 10:14

Indispoziční volno pro státní zaměstnance

Naše vedoucí v rámci služebního úřadu nechce akceptovat dva dny indispozičního volna pro zaměstnance, kteří se nechali očkovat proti COVID-19.

Načíst další
 
Napište nám