Květen 2015

30. května

* Turnaje v nohejbalu v Českých Budějovicích se za vedení OS zúčastnil místopředseda Lubomír Francl.

 

29. května

* V Krajské zdravotní, a.s., se jednání o nové kolektivní smlouvě zúčastnila místopředsedkyně OS Ivana Břeňková. Jednání se neposunulo z důvodu rozdílného názoru na snížení individuálních benefitů zaměstnanců.

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se na základě pozvání předsednictva Rady seniorů České republiky zúčastnila oslav 10. výročí založení Rady seniorů České republiky. Akce se velmi vydařila a slavnostní setkání seniorů z celé ČR mělo velmi milou a příjemnou atmosféru.

 

28. května

* Mezinárodní konference na téma Neziskové nemocnice a pracovní podmínky jejich zaměstnanců se zúčastnilo celé vedení svazu. Účastníci ocenili vystoupení právničky slovenského odborového svazu, která seznámila členy se situací ve Slovenské republice a vystoupení náměstkyně ministerstva za Českou republiku Lenky Tesky Arnoštové.

* Mezinárodní konference byla částečně narušena situací v Psychiatrické léčebně Dobřany, odvoláním ředitele a peticí vedoucích zaměstnanců. Zástupci odborů se ihned setkali s ministrem zdravotnictví Svatoplukem Němečkem za účelem konstruktivního a neemotivního řešení stavu. Jednání se zúčastnila místopředsedkyně OS Ivana Břeňková, předseda dobřanské odborové organizace a člen výkonné rady OS Milan Synek a jednatelka dobřanské odborové organizace a předsedkyně dozorčí rady OS Soňa Vytisková. Účastníci se dohodli na účasti ministra Němečka na jednání přímo v Psychiatrické nemocnici Dobřany.

 

27. května

* Jednala pracovní skupina tripartitního pracovního týmu pro zdravotnictví k odměňování zaměstnanců ve zdravotnictví. Skupina se dohodla, že se sejdou zástupci Asociace českých a moravských nemocnic a Ministerstva zdravotnictví a konkrétně poukáží na nemocnice, kde nejsou plněny sliby o zvýšení mezd a platů kvůli nedostatku financí z úhradové vyhlášky. Vše bude důvěrné z důvodu řešení situace a naplnění slibu.

 

26. května

* Jednání Sněmu ČMKOS se za OSZSP ČR zúčastnili předsedkyně Dagmar Žitníková, místopředseda Lubomír Francl, členové výkonné rady Vít Přibylík, Martin Vostal, Monika Kudrová a Ivan Šterzl a členka dozorčí rady Lenka Štěpánková. Sněm ČMKOS přijal dvě důležitá usnesení, první na podporu požadavku zvýšení minimální mzdy a druhé na podporu zavedení elektronické evidence tržeb.

* V odpoledních hodinách se předsedkyně OS Dagmar Žitníková zúčastnila jednání řídící skupiny MPSV k přípravě Strategie rozvoje sociálních služeb na léta 2016 – 2020. Na jednání se mimo vizí rozvoje sociálních služeb řešila také aktuální situace v sociálních službách.

 

25. a 26. května

* V Ženevě se konalo jednání Výboru pro rovné příležitosti Mezinárodní konfederace odborových svazů veřejných služeb (PSI). Za Českou republiku, střední Evropu a západní Balkán se zúčastnila místopředsedkyně OS Ivana Břeňková. Tématem bylo nejen nerovné postavení žen, ale také dopady připravované dohody mezi EU a USA (TTIP). Odbory jsou proti.

 

25. května

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se spolu s právničkou Mgr. Ivanou Štěpánkovou zúčastnila jednání tripartitního pracovního týmu pro sociální politiku. Na jednání se opět projednávalo podfinancování sociálních služeb a problematika nedostatečných úhrad ošetřovatelské péče v pobytových zařízeních sociálních služeb.

* V podvečerních hodinách se předsedkyně OS Dagmar Žitníková sešla s bývalou místopředsedkyní Senátu Alenou Gajdůškovou kvůli problémům ve zdravotnictví.

 

21. a 22. května

* VII. sjezdu Slovenského odborového svazu zdravotnictví a sociálních služeb se za bratrskou českou stranu zúčastnila místopředsedkyně Ivana Břeňková. Předsedou byl opětovně, jednohlasně zvolen Mgr. Anton Szalay, místopředsedkyní byla opětovně zvolena Ing. Daniela Pochybová. Sjezd měl pracovní a společenskou část, na které se oslavilo 25. výročí založení svazu.

 

21. května

* Jednání dozorčí rady OS se za vedení svazu zúčastnil místopředseda Lubomír Francl.

* V odpoledních hodinách se konalo jednání se zástupci ZZS Jihomoravského kraje. Zúčastnili se ho místopředseda Lubomír Francl a právnička JUDr. Zuzana Pláničková.

 

20. května

* V dopoledních hodinách se sešel krizový štáb nemocnic, odborů a pacientů, aby se připravil na jednání zástupců krizového štábu s premiérem Bohuslavem Sobotkou a ministrem zdravotnictví Svatoplukem Němečkem o tom, zda je plněn slib zvýšit mzdy a platy zaměstnanců ve zdravotnictví. Premiér obdržel informace a výstupy práce skupiny pro odměňování, obdržel přehled krajů, ve kterých je slib plněn, ve kterých se jedná a ve kterých dohoda není možná. Jednání se za odborový svaz zúčastnila místopředsedkyně Ivana Břeňková.

 

19. května

* Semináře sekce pracovníků hygienické služby v Mistříně se zúčastnili místopředsedové OS Ivana Břeňková a Lubomír Francl a právnička JUDr. Zuzana Pláničková.

* V odpoledních hodinách místopředsedové OS Ivana Břeňková a Lubomír Francl a právnička JUDr. Zuzana Pláničková jednali v hospicu Svatý kopeček u Olomouce s vedením hospicu a výborem místní odborové organizace.

18. května

* Konference sekce pracovníků hygienické služby v Brně se zúčastnili místopředsedové OS Ivana Břeňková a Lubomír Francl a právnička JUDr. Zuzana Pláničková. Hlavním bodem byla informace hlavního hygienika Vladimíra Valenty o budoucnosti ochrany veřejného zdraví.

 

15. května

* Jednání dílčí pracovní skupiny k novele personální vyhlášky pro lůžkovou péči se zúčastnil místopředseda OS Lubomír Francl.

14. května

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková vystoupila v internetové televizi DVTV v diskusi k odvolání MUDr. Zdeňka Schwarze z pozice ředitele Zdravotnické záchranné služby hlavního města Prahy.

* V odpoledních hodinách se předsedkyně OS Dagmar Žitníková zúčastnila společného jednání zástupců ČMKOS s experty Světové banky. Předsedkyně seznámila přítomné s aktuální situací v českém zdravotnictví.

12. května

* Jednala výkonná rada odborového svazu.

* Jednání výkonné rady bylo přerušeno tiskovou konferencí. Výkonná rada vyjádřila podporu kolegům odborářům ZZS Praha a vyhlásila stávkovou pohotovost do doby vyřešení personální situace v ZZS Praha.

 

11. května

* Jednání sekce sociál se zúčastnili předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředseda Lubomír Francl.

* Na OS se sešla pracovní skupina zaměstnavatelů a odborů k přípravě kolektivní smlouvy vyššího stupně v rámci projektu sociální dialog v oblasti kultury a sociálních služeb (B9).

* V odpoledních hodinách jednala na Úřadu vlády předsedkyně OS Dagmar Žitníková spolu s místopředsedkyní Ivanou Břeňkovou a předsedou LOKu Martinem Engelem s premiérem Bohuslavem Sobotkou, jeho poradci a náměstkyní ministra zdravotnictví Lenkou Teska Arnoštovou o tezích zákona o neziskových nemocnicích.

* Ve večerních hodinách se předsedkyně OS Dagmar Žitníková sešla s odboráři ze Zdravotnické záchranné služby hlavního města Prahy, aby si předali informace o aktuální situaci na ZZS.

7. května

* Kolektivního jednání v Krajské zdravotní, a.s., se zúčastnily místopředsedkyně OS Ivana Břeňková a právnička JUDr. Zuzana Pláničková. Připravuje se nová kolektivní smlouva, která by měla platit od 1. července 2015. Jednání se zastavilo na bodech výše stravného a zavedení benefitních osobních účtů. Odbory nejsou proti osobním účtům, ale jsou proti snížení částky, kterou by jednotliví zaměstnanci mohli za rok čerpat.

 

5. května

* Jednání sekce nelékařských zdravotnických pracovníků se zúčastnili místopředsedové OS Lubomír Francl a Ivana Břeňková.

 

4. května

* Místopředsedové OS Ivana Břeňková a Lubomír Francl se zúčastnili diskusního dopoledne nazvaného Nelékařské zdravotnické profese v ČR, které pořádala poslankyně Jana Pastuchová (ANO).

Podobné články

Aktuality 19. 1. 2023 / 22:43

Prosinec 2022

19. prosince: Na Ministerstvu zdravotnictví jednala zdravotnická tripartita.

Aktuality 2. 12. 2022 / 17:45

Listopad 2022

10. a 11. listopadu: V pražském Hotelu Olšanka se konal IX. sjezd odborového svazu.

Aktuality 4. 11. 2022 / 17:51

Říjen 2022

8. října: Na Václavském náměstí se konala demonstrace odborů Proti chudobě.

Načíst další
 
Napište nám