Květen 2017

31. května a 1. června

* Mezinárodní konference k problematice sociálních služeb se v Praze účastnili zástupci odborů z Rakouska, Německa, Slovenska a České republiky. První den konferenci řídila předsedkyně OS Dagmar Žitníková, druhý den místopředseda OS Lubomír Francl.

 

29. května – 1. června

* Místopředsedkyně OS Ivana Břeňková se účastnila společně s vedením Evropské odborové konfederace veřejných služeb konference v Římě. Hlavním poselstvím byla sociální Evropa, ochrana zaměstnanců a kampaň Evropa potřebuje nárůst platů.

 

29. května

* V Lichtenštejnském paláci proběhlo jednání pléna tripartity, na které navázalo celostátní setkání krajských tripartit s celostátní tripartitou. Za OS se jednání zúčastnila předsedkyně Dagmar Žitníková, která vystoupila k problematice zdravotnictví a sociálních služeb.

* Místopředseda OS Lubomír Francl se zúčastnil jednání dozorčí rady Nemocnice České Budějovice, a. s.

 

27. května

* V Olomouci se konala Akademie sociální demokracie. Jedním z vystupujících k sociálním politikám byla předsedkyně OS Dagmar Žitníková, která seznámila přítomné s aktuální situací v českém zdravotnictví.

 

26. května

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková jednala s odboráři z Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně o připravovaném zákonu o univerzitních nemocnicích.

 

25. května

* Místopředsedkyně OS Ivana Břeňková, svazová právnička Štěpánka Řandová a předsedkyně pražské krajské rady Růžena Menšíková se sešly v Praze v hotelu Olšanka s dánskými kolegy odboráři ze sociálních služeb. Na pozvání OS se účastnil také zástupce MPSV Mgr. Antonín Shejbal a referoval o financování sociálních služeb v ČR.

 

24. května

* Vedení odborového svazu se účastnilo jednání tripartitního pracovního týmu k sociálním otázkám.

 

23. května

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředsedkyně Ivana Břeňková se účastnily Sněmu ČMKOS. Za účasti premiéra Sobotky vznesly požadavek na přehodnocení a stažení návrhu zákona o univerzitních nemocnicích a požadavek na zvýšení platových tarifů zaměstnanců v sociálních službách.

* Místopředseda OS Lubomír Francl jednal v Léčebných lázních Jáchymov a. s. spolu s výborem ZO o navyšování mezd zaměstnanců Léčebných lázních Jáchymov v roce 2017.

 

22. května

* Místopředsedkyně OS Ivana Břeņková se účastnila jednání o kolektivní smlouvě v Krajské zdravotní, a. s., v Ústí nad Labem.

 

18. – 20. května

* Pravidelné společné jednání výkonné rady OS s Výkonným výborem Slovenského odborového svazu zdravotnictví a sociálních služeb se tentokrát konalo na Slovensku.

 

17. května

* Vedení odborového svazu se sešlo se skupinou německých odborářů z odborového svazu ver.di ze sociálních služeb a zdravotnictví. Kolegy překvapily nízké platy zaměstnanců ve veřejných službách v ČR.

 

16. května

* Jednání krajské rady Plzeňského kraje se zástupci kraje se zúčastnily předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředsedkyně OS Ivana Břeňková. Jedním z hlavních bodů byl postoj kraje k rušení gynekologicko porodnického oddělení v Rokycanské nemocnici a. s.

 

15. května

* V budově OS v Praze se konal seminář na téma získávání dovedností ke zvyšování členské základny. Jeho první části se zúčastnila předsedkyně OS Dagmar Žitníková, která seznámila účastníky s aktivitami odborového svazu.

* V Karlovarské krajské nemocnici a. s. se předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředsedkyně Ivana Břeňková účastnily konference odborové organizace. Předseda Martin Novotný projednával postoj nemocnice k Iniciativě sester – Neodcházíme, organizujeme se! – za zvýšení mezd. Dagmar Žitníková a místopředsedkyně Ivana Břeňková se následně účastnily jednání Iniciativy sester se zástupci města Cheb a s hejtmankou Karlovarského kraje Janou Vildumetzovou.

 

11. a 12. května

* Konference sekce pracovníků hygienické služby se konala v Prostějově za účasti zástupců zaměstnavatelů a Ministerstva zdravotnictví. Prvního dne konference se aktivně účastnili místopředsedkyně OS Ivana Břeňková a místopředseda OS Lubomír Francl.

 

10. května

* V Petřvaldě u Karviné se konal Kulatý stůl na téma zdravotnictví v rámci projektu ČMKOS „Posilování sociálního dialogu“. Jednalo se o vzdělávání zdravotnických pracovníků, nedostatku personálu v nemocnicích a jeho důsledcích na poskytování zdravotní péče, dále se probíral aktuální stav odměňování v nemocnicích Moravskoslezského kraje a pracovní podmínky zaměstnanců v těchto nemocnicích. Jednání se za OS zúčastnil místopředseda Lubomír Francl a zástupci krajské rady Moravskoslezského kraje.

* Na pravidelném metodickém dnu se sešli v Praze regionální pracovníci s místopředsedkyní OS Ivanou Břeňkovou a vyhodnotili úroveň a obsah porad vedení OS s předsedy odborových organizací.

9. května

* Místopředsedkyně OS Ivana Břeňková a prezident Unie zaměstnavatelských svazů ČR Jiří Horecký se sešli s ministrem zdravotnictví Miloslavem Ludvíkem kvůli požadavku na zajištění financí úhradovou vyhláškou pro poskytovanou zdravotní péči v zařízeních sociální péče.

 

5. května

* Porady vedení OS s předsedy odborových organizací byly zakončeny ve Zlíně, kde se sešli odboráři s celým vedením svazu. Navíc tuto poradu navštívili ministr pro lidská práva Jan Chvojka (ČSSD), poradkyně premiéra Bohuslava Sobotky Alena Gajdůšková a poslanec Antonín Seďa (ČSSD). Jednalo se o podpoře pozměňovacího návrhu k novele zákoníku práce, který by umožnil sjednocení odměňování v lůžkových zdravotnických zařízeních.

 

4. května

* Porady vedení OS s předsedy odborových organizací se v Olomouci zúčastnilo celé vedení svazu.

 

3. května

* Porady vedení OS s předsedy odborových organizací Moravskoslezského kraje se v Ostravě zúčastnilo celé vedení svazu.

 

2. května

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředsedkyně Ivana Břeňková se sešly s ministrem zdravotnictví Miloslavem Ludvíkem, aby ještě upozornily na nutnost financí a potřebnou úpravu znění nařízení vlády pro výplatu příplatku za práci ve směnách.

* Místopředsedkyně OS Ivana Břeňková a právnička svazu Štěpánka Řandová se účastnily vypořádání připomínkového řízení k nařízení vlády č. 564/2006 Sb., kterým se upraví stupnice platových tarifů a příplatek za práci ve směnách.

* V budově OS se konalo jednání výboru sekce nemocnic a skupiny zástupců z fakultních nemocnic, poté následovala tisková konference proti návrhu zákona o univerzitních nemocnicích.

Podobné články

Aktuality 19. 1. 2023 / 22:43

Prosinec 2022

19. prosince: Na Ministerstvu zdravotnictví jednala zdravotnická tripartita.

Aktuality 2. 12. 2022 / 17:45

Listopad 2022

10. a 11. listopadu: V pražském Hotelu Olšanka se konal IX. sjezd odborového svazu.

Aktuality 4. 11. 2022 / 17:51

Říjen 2022

8. října: Na Václavském náměstí se konala demonstrace odborů Proti chudobě.

Načíst další
 
Napište nám