Květen 2022

31. května

* Místopředsedkyně OS Jana Hnyková se zúčastnila konference v rámci projektu Rozvoj a podpora modelů kvality pro systém sociálních služeb se zaměřením na kvalitu při poskytování sociálních služeb, kde vystoupila s prezentací za OS.

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková spolu s místopředsedou OS Lubomírem Franclem jednali s generální ředitelkou pojišťovny D.A.S. Jitkou Chizzola o dalším rozvoji spolupráce OS a pojišťovny.

* Na OS se uskutečnila schůzka předsedkyně OS Dagmar Žitníkové a místopředsedy Lubomíra Francla s auditorem hospodaření OS Jaromírem Adamcem.

26. – 28. května

* Po dvou letech se uskutečnilo společné jednání výkonné rady, dozorčí rady a výkonného výboru Slovenského odborového svazu zdravotnictví a sociálních služeb, a to v Praze v Hotelu Olšanka. V průběhu jednání účastníci navštívili i FN Motol.

26. května

* Na Ministerstvu zdravotnictví se konalo jednání výboru sekce pracovníků hygienické služby s ministrem zdravotnictví Vlastimilem Válkem a odbornými představiteli ministerstva. Jednání se zúčastnily předsedkyně OS Dagmar Žitníková a vedoucí právního a sociálního oddělení OS Ivana Břeňková.

25. května

* V lázních v Třeboni zasedala krajská rada Jihočeského kraje. Jednání se zúčastnili místopředsedkyně OS Jana Hnyková a místopředseda Lubomír Francl. Podrobně se probírala situace v jednotlivých zařízeních v kraji, předaly se informace z RROS a členové se vyjádřili k vnitrosvazovým materiálům.

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková a předseda LOK-SČL Martin Engel jednali s předsedou KDU-ČSL Marianem Jurečkou o novele zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, kterou se stanoví platby státu za jeho pojištěnce.

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková spolu s předsedou ČMKOS Josefem Středulou a dalšími předsedy odborových svazů zastupujících zaměstnance veřejných služeb jednala se zástupci vlády o úpravě platových tarifů.

24. května

* Místopředsedkyně OS Jana Hnyková se zúčastnila jednání s ředitelem Městské správy sociálních služeb v Mostě za účasti předsedkyně místní odborové organizace Jany Kudové. Společně zhodnotili spolupráci vedení organizace a odborové organizace.

23. května

* Zasedala krajská rada Kraje Vysočina za účasti místopředsedkyně OS Jany Hnykové, připravovala se na jednaní na Krajském úřadu Kraje Vysočina, které se uskuteční 13. července. Projednaly se také aktuální informace z rezortu zdravotnictví a sociálních služeb.

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředseda OS Lubomír Francl se spolu s vedoucí ekonomického a organizačního oddělení a inspektorkou BOZP Šárkou Tikovskou sešli s odborným garantem projektu Národní program pro ozdravění populace České republiky profesorem Ing. Václavem Buncem, CSc., emeritním děkanem FTVS, aby projednali možné formy spolupráce.

19. května

* V Humpolci v domově seniorů se opět ke kolektivnímu vyjednávání sešlo vedení SeneCury se základní odborovou organizací a zástupkyněmi právního a sociálního oddělení OS Ivanou Břeňkovou a Štěpánkou Řandovou a regionální manažerkou Janou Woffovou.

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se spolu s místopředsedou OS Lubomírem Franclem sešli se zástupci pojišťovny ERGO, aby projednali možnou spolupráci.

18. května

* Jednal poslanecký podvýbor pro záchranné služby, hlavním bodem programu byly předčasné odchody do důchodu bez krácení penzí. Zúčastnili se záchranáři z celé ČR a celé vedení odborového svazu.

* Odpoledne v Poslanecké sněmovně zasedal Výbor pro zdravotnictví, řešila se mimo jiné vládní novela zákona o pojistném na zdravotní pojištění, která upravuje platby státu za jeho pojištěnce. Na jednání výboru vystoupila předsedkyně OS Dagmar Žitníková. Jednání se dále účastnili místopředseda OS Lubomír Francl a vedoucí právního a sociálního oddělení OS Ivana Břeňková. 

17. května

* Uskutečnilo se pravidelné zasedání regionálních manažerů a inspektorů BOZP na odborovém svazu. Zúčastnilo se celé vedení odborového svazu. Probírala se aktuální legislativa, situace ve zdravotnictví a v sociálních službách. Vedení OS byly předány informace z jednotlivých regiónů.

* Odpoledne zasedal výbor sekce zdravotnických záchranných služeb, který se připravoval na jednání v poslaneckém podvýboru pro záchranné služby. Zúčastnilo se celé vedení OS.

* Jednání pražské krajské rady se zúčastnilo také vedení OS. Řešila se aktuální situace ve zdravotnictví a v sociálních službách na území Prahy. Byly předány informace z jednání RROS.

16. května

* Zasedala sekce nelékařských zdravotnických pracovníků, členky probíraly aktuální situaci v lůžkových zdravotnických zařízeních a vyjadřovaly se k předložené legislativě. Za OS se zúčastnil místopředseda Lubomír Francl.

* V Iris Hotelu Eden v Praze se uskutečnilo diskuzní fórum k novele zákona o sociálních službách. Za OS se zúčastnila místopředsedkyně Jana Hnyková.

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se zúčastnila jednání Rady ČMKOS, kde se projednávaly jak vnitroodborové záležitosti, tak sběr podpisů předsedy ČMKOS Josefa Středuly jako občanského kandidáta na funkci prezidenta republiky. Rada ČMKOS sběr podpisů podpořila.

* Na jednání Rady navázalo jednání předsedů odborových svazů veřejných služeb na téma změny platových tarifů pro zaměstnance ve veřejných službách. Stanovisko OS, že minimálním cílem úpravy platových tarifů má být kompenzovat inflaci, přednesla předsedkyně OS Dagmar Žitníková.

13. května

* V Rokycanské nemocnici a v Nemocnici Písek se z podnětu sekce nezdravotníků konalo setkání odborářů s předsedou ČMKOS Josefem Středulou a předsedkyní OS Dagmar Žitníkovou. Po besedách se zaměstnanci a odboráři byly přítomným prezentované nezdravotnické provozy. Cílem akce bylo připomenout, že v nemocnicích se o zázemí zdravotníků starají další profese, bez kterých by zdravotnická zařízení nemohla fungovat.

12. května

* V domově seniorů v Humpolci pokračovalo jednání s vedením SeneCury o kolektivní smlouvě. Zúčastnil se výbor ZO a za OS místopředsedkyně Jana Hnyková, vedoucí právního a sociálního oddělení Ivana Břeňková, právnička Štěpánka Řandová a regionální manažerka Jana Woffová.

* Místopředseda OS Lubomír Francl jednal s poskytovatelem programu evidence členů o nové verzi programu TREWIS ZO.

11. května

* Na odborovém svazu zasedala sekce pracovníků hygienické služby, hlavním bodem programu byla centralizace krajských hygienických stanic. Zúčastnily se předsedkyně OS Dagmar Žitníková, místopředsedkyně Jana Hnyková a vedoucí právního a sociálního oddělení Ivana Břeňková.

10. května

* Ve Zlíně jednala krajská rada Zlínského kraje za účasti místopředsedkyně OS Jany Hnykové. Probíraly se aktuální informace z lůžkových zdravotnických zařízení, zdravotnické záchranné služby, hygienické služby a sociálních služeb.

* Místopředseda Lubomír Francl se zúčastnil spolu s předsedkyní ZO FN Ostrava Zuzanou Sargovou dalšího on-line mezinárodního semináře k organizování a náboru nových členů.

6. května

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková spolu s předsedou LOK-SČL Martinem Engelem jednali s ministrem zdravotnictví Vlastimilem Válkem o aktuálních problémech v českém zdravotnictví.

* Na krajském úřadě Plzeňského kraje se k reformě psychiatrické péče v tomto kraji sešli zástupci odborů s náměstkem hejtmana pro oblast sociálních věcí Martinem Záhořem. Zúčastnili se členové krajské rady Helena Kurcová, Soňa Vytisková, Miroslava Jordánová, František Kuneš a Petr Veselý, regionální manažer OS Václav Matoušek, hlavní sestra Psychiatrické nemocnice v Dobřanech Hana Benediktová a za vedení OS místopředsedkyně Jana Hnyková.

* V podvečerních hodinách se místopředsedkyně OS Jana Hnyková a vedoucí sociálního a právního oddělení Ivana Břeňková se zúčastnily členské konference místní odborové organizace Sociální péče Děčín, kde hodnotil výbor organizace svoji práci.

5. května

* V Domově seniorů v Humpolci se konala přípravná schůzka na kolektivní vyjednávání dne 12. 5. 2022 za přítomnosti členů výboru odborové organizace a místopředsedkyně OS Jany Hnykové, právničky Štěpánky Řandové a krajské manažerky Jany Woffové.

3. května

* V krásném prostředí Habrovanského zámku se uskutečnilo kolektivní vyjednávání v příspěvkové organizaci sociálních služeb, které působí v tomto zámku, a její ředitelkou Mgr. Lenkou Korseltovou a dalšími členy vedení. Za odbory se zúčastnila předsedkyně ZO Milena Režná, místopředsedkyně OS Jana Hnyková, právnička Štěpánka Řandová a krajská manažerka Jana Woffová. Jednání byl přítomen i člen výkonné a předseda krajské rady Jihomoravského kraje Tomáš Havlásek, který byl poradcem paní ředitelky.

2. května

* Místopředseda OS Lubomír Francl se v Českých Budějovicích účastnil jednání dozorčí rady Nemocnice České Budějovice, a. s.

Podobné články

Aktuality 19. 1. 2023 / 22:43

Prosinec 2022

19. prosince: Na Ministerstvu zdravotnictví jednala zdravotnická tripartita.

Aktuality 2. 12. 2022 / 17:45

Listopad 2022

10. a 11. listopadu: V pražském Hotelu Olšanka se konal IX. sjezd odborového svazu.

Aktuality 4. 11. 2022 / 17:51

Říjen 2022

8. října: Na Václavském náměstí se konala demonstrace odborů Proti chudobě.

Načíst další
 
Napište nám