Květnové jednání krajské rady Zlínského kraje

Jednání krajské rady Zlínského kraje 10. května proběhlo tradičně v EUC klinice ve Zlíně. Konalo se za účasti hostů, a to místopředsedkyně OS Mgr. Jany Hnykové, regionálního pracovníka Mgr. Ladislava Kucharského, předsedkyně ZO Uherskohradišťské nemocnice Jany Špičákové a místopředsedy ZZS Zlín Lukáše Doležela.

V průběhu jednání si členky, mimo předání informací ze sociálních služeb, nemocnic a z hygieny, připravily témata na plánované jednání s Bc. Hanou Ančincovou, radní pro oblast sociálních věcí a neziskový sektor Zlínského kraje. Vyměňovaly se navzájem informace o pracovních podmínkách, výsledcích kolektivního vyjednávání a otázkách, které odbory aktuálně řeší se zaměstnavatelem. Diskutovalo se o úhradě a možnostech výběru stravy pro zaměstnance, nedostatku i napadání zdravotnického personálu. Díky hostům se dostaly informace k členům krajské rady i ze zdravotnické záchranné služby a Uherskohradišťské nemocnice.

Dále byli přítomní informováni o probíhající reformě psychiatrické péče a o jednání Sociálního výboru Zastupitelstva Zlínského kraje, zejména o chybějících finančních prostředcích pro sociální služby v souvislosti s poskytnutými dotacemi z MPSV. Přítomní se také v závěru vyjádřili k návrhu uspořádat akce proti drahotě v Praze. Z diskuse vyplynulo uspořádat pouze jednu akci, a to v září.

Foto Jana Hnyková

Podobné články

Aktuality 15. 8. 2022 / 18:21

Zlínská KR – plnění programu OS

Zpráva zlínské krajské rady OS o plnění programu OS od VIII. sjezdu odborového svazu do 30. června 2022.

Aktuality 14. 4. 2022 / 14:30

Činnost zlínské krajské rady od podzimní konference v roce 2021

Poslední zpráva o činnosti krajské rady Zlínského kraje zazněla v říjnu loňského roku na krajské konferenci.

Aktuality 12. 4. 2022 / 14:20

Zlínská porada s vedením OS – 24. 3. 2022

Poslední porada vedení OS se zástupci odborových organizací se konala ve Zlínském kraji v pondělí 28. března.

Načíst další
 
Napište nám