Leden 2011

31. ledna

 • Na Úřadu vlády se konalo jednání zástupců Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR (předsedkyně Dagmar Žitníková), Asociace českých a moravských nemocnic (předseda Eduard Sohlich) a Svazu pacientů ČR (prezident Luboš Olejár) s premiérem Petrem Nečasem. Zúčastnění upozornili premiéra na krizi ve zdravotnictví a žádali ho o osobní přispění k řešení vyhrocené situace.
 • Krizový štáb ČMKOS se zabýval přípravou celostátního shromáždění zástupců odborových organizací OS sdružených v ČMKOS.27. ledna
 • Zástupci ČMKOS se sešli na schůzce se zástupci politické strany Věci veřejné. Jednání se za OS zúčastnila předsedkyně Dagmar Žitníková.26. ledna
 • Na pražském Magistrátu jednaly zástupkyně OS předsedkyně Dagmar Žitníková, předsedkyně pražské KR Růžena Menšíková, členka výkonné rady Jaroslava Carrasco a regionální pracovnice Mgr. Iva Dandová s Petrem Dolínkem, radním pro oblast sociální politiky, bydlení a evropských fondů. Zúčastnění se dohodli na další možné spolupráci a projednali problémy, které nejsou dořešené z minulého období.
 • Prvního jednání pracovní skupiny k financování orgánů ochrany veřejného zdraví se účastnila místopředsedkyně OS Ivana Břeňková.
 • V nemocnici v Teplicích jednala za účasti místopředsedy Ladislava Kucharského krajská rada Ústeckého kraje. Jednání se zúčastnil náměstek a zástupce hejtmanky Ústeckého kraje Ing. Pavel Kouda. Dominantním bodem jednání byla situace související s akcí Děkujeme, odcházíme.25. ledna
 • Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se setkala se zástupci Rady mladých ČMKOS, aby společně prodiskutovali problematiku práce tohoto orgánu Rady ČMKOS.24. ledna
 • V Hrzánském paláci proběhlo jednání zástupců vlády a ministerstev k materiálu „Národní cíle stanovené na základě hlavních cílů Strategie Evropa 2020“. Se stanoviskem ČMKOS k materii vystoupili předsedkyně OS Dagmar Žitníková a odborní pracovníci ČMKOS Ing. Jaroslav Šulc a Ing. Helena Čornejová.
 • Po jednání v Hrzánském paláci se předsedkyně OS Dagmar Žitníková zúčastnila Rady ČMKOS, která měla na programu mimo jiné přípravu celostátního shromáždění zástupců odborových organizací OS sdružených v ČMKOS.
 • Na ČMKOS se uskutečnila porada řídícího týmu projektu Prevence násilí na pracovišti, které se zúčastnil místopředseda OS Ladislav Kucharský.21. ledna
 • V Budově ČMKOS se konala společná tisková konference Asociace českých a moravských nemocnic, Svazu pacientů ČR, Lékařského odborového klubu – Svazu českých lékařů a Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR. Zástupci jednotlivých organizací se ve společné výzvě snaží upozornit veřejnost na závažnost současné situace ve zdravotnictví. OS na tiskové konferenci zastupovala předsedkyně Dagmar Žitníková.
 • Místopředsedkyně OS Ivana Břeňková se účastnila jednání pracovního týmu k projektu bipartitní dialog ve zdravotnictví.20. ledna
 • Na ČMKOS se sešli předsedové OS spolu s odbornými pracovníky ČMKOS, aby projednali stanovisko k materiálu „Národní cíle stanovené na základě hlavních cílů Strategie Evropa 2020“. K programům se budou konat odborné konzultace se zástupci vlády a jednotlivých ministerstev. Předsedové se spolu dohodli, kdo se zúčastní jednotlivých porad. Předsedkyně OS Dagmar Žitníková bude mít v gesci s JUDr. Vítem Samkem sociální začleňování a zdravotnictví.19. ledna
 • Na metodickém dni se sešli regionální pracovníci OS. Spolu s vedením probírali aktuální situaci v regionech.18. ledna
 • Pod záštitou předsedy Senátu Milana Štěcha se konala konference „Aktuální situace v českém zdravotnictví“. Za odborový svaz se konference zúčastnili předsedkyně Dagmar Žitníková, místopředseda Ladislav Kucharský a redaktorka Marie Klírová.17. ledna
 • Na Ministerstvu práce a sociálních věcí se konalo jednání předsednictva monitorovací skupiny projektu „Podpora procesů v sociálních službách“. Členem předsednictva monitorovací skupiny je za OS předsedkyně Dagmar Žitníková.13. ledna
 • Jednání Rady hospodářské a sociální dohody ČR se za OS zúčastnily předsedkyně Dagmar Žitníková a místopředsedkyně Ivana Břeňková. Hlavními body jednání tripartity byla důchodová reforma, novela zákona o zdravotním pojištění a aktuální situace ve zdravotnictví. Odbory a vláda nedospěly v otázkách důchodů a zdravotnictví ke shodě.12. ledna
 • Předsedkyně OS Dagmar Žitníková provedla u notáře nezbytné kroky k právnímu zastoupení firmy Bona Serva spol. s r.o. novými jednateli.
 • Aktuální problémy ve zdravotnictví projednávaly předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředsedkyně Ivana Břeňková s prezidentem Unie zaměstnavatelských svazů ČR Pavlem Duškem, v odpoledních hodinách se zástupci Asociace českých a moravských nemocnic vedenými předsedou asociace Eduardem Sohlichem.11. ledna
 • O aktuálních problémech ve zdravotnictví a v sociálních službách jednala výkonná rada OS.
 • V odpoledních hodinách se vedení OS sešlo se zástupci firmy Chéque Déjeuner k neformálnímu rozhovoru o situaci ve zdravotnictví.10. ledna
 • Předporadu k tripartitě svolal předseda ČMKOS Jaroslav Zavadil. Předsedové odborových svazů rokovali o návrzích k důchodové reformě a o novele zákona o zdravotním pojištění. OS na jednání zastupovala předsedkyně Dagmar Žitníková.
 • Ve stejnou dobu jako předporada probíhalo jednání dotační komise MPSV k rozdělení dotací pro jednotlivé sociální služby. Předsedkyně OS Dagmar Žitníková zaslala k dotačnímu řízení písemné vyjádření OS.
 • V odpoledních hodinách začalo první částí jednání výkonné rady, která byla zaměřená především na vnitrosvazové záležitosti.
 • Odborová organizace v Rokycanské nemocnici a.s. jednala s ředitelkou o kolektivní smlouvě. Jednání se účastnila místopředsedkyně OS Ivana Břeňková a regionální pracovník Václav Matoušek. Jednání se zastavilo nad bodem k základním mzdám. Problém dlouhodobého bezvýsledného jednání bude předložen krajskému úřadu.
 • V odpoledních hodinách začalo jednání výkonné rady.
 • Ve vzdělávacím středisku vědecko-technického parku ve Mstěticích se setkali lektoři projektu Prevence násilí na pracovištích. Jednání se zúčastnil místopředseda Ladislav Kucharský.7. ledna
 • V budově Unie zaměstnavatelských svazů ČR se k jednání sešli zástupci odborů a zaměstnavatelů kvůli projektu bipartitní dialog v odvětvích zdravotnictví a sociálních služeb. Za OS se zúčastnila předsedkyně Dagmar Žitníková a odborná referentka OS Zdeňka Písková.5. ledna
 • Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se sešla s místopředsedkyní ČMKOS Radkou Sokolovou a Platformou zdravotních pojištěnců k projednání možné spolupráce při připomínkování právních předpisů, které se vztahují ke zdravotnictví.
 • Místopředsedkyně OS Ivana Břeňková se účastnila jednání Výboru ČMKOS pro rovné příležitosti.4. ledna
 • Pracovní tripartitní tým pro zdravotnictví jednal o novele zákona č. 48/1996 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. Jednání se účastnila vládní strana v reprezentativním zastoupení. Ministr zdravotnictví Leoš Heger, náměstci, ředitelé odborů. Strana zaměstnavatelů byla zastoupena Konfederací zaměstnavatelských svazů, mimořádně se neúčastnila Unie zaměstnavatelských svazů. Stranu odborů zastoupila předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR Dagmar Žitníková, místopředsedkyně Českomoravské konfederace odborových svazů Radka Sokolová, zástupci Asociace nezávislých odborů. Jednání vedla místopředsedkyně odborového svazu Ivana Břeňková. Pracovní tým nastolil problematiku protestní akce LOKu Děkujeme,odcházíme, k nespokojenosti odborů opět byla situace zlehčována.
 • V budově ČMKOS se konalo jednání řídícího týmu k projektu násilí na pracovišti, kterého se účastnila místopředsedkyně Ivana Břeňková.

3. ledna

 • Na OS se konala první porada vedení a schůzka se zaměstnanci v roce 2011. Vedení OS popřálo do nového roku všem zaměstnancům hodně zdraví a úspěchů v osobním i pracovním životě. Rok 2011 nebude jednoduchý a čeká nás v něm mnoho náročných úkolů.

Podobné články

Aktuality 19. 1. 2023 / 22:43

Prosinec 2022

19. prosince: Na Ministerstvu zdravotnictví jednala zdravotnická tripartita.

Aktuality 2. 12. 2022 / 17:45

Listopad 2022

10. a 11. listopadu: V pražském Hotelu Olšanka se konal IX. sjezd odborového svazu.

Aktuality 4. 11. 2022 / 17:51

Říjen 2022

8. října: Na Václavském náměstí se konala demonstrace odborů Proti chudobě.

Načíst další
 
Napište nám