Leden 2012

31. ledna

 • · Předsedkyně OS Dagmar Žitníková navštívila finanční instituce, které zhodnocují finanční majetek odborového svazu.
 • · Místopředsedkyně OS Ivana Břeňková se v Bruselu účastnila jednání pracovní skupiny Evropské federace odborových svazů veřejných služeb (EPSU) ke Směrnici o pracovní době. Zástupci si vyměnili základní informace o opt-outu a problémech především v resortu zdravotnictví.

 

30. ledna

 • · Vedení OS jednalo se zástupci vedení LOKu o plnění slibu ministra zdravotnictví Leoše Hegera zvýšit platy a mzdy zaměstnancům v nemocnicích od 1. ledna o 6,25 %.
 • · V budově OS se konalo jednání afilací Evropské federace odborových svazů veřejných služeb (EPSU). Jednání připravila Ing. Terezie Písařová. Místopředsedkyně OS Ivana Břeňková, jako zástupce odborových svazů v EPSU ve výkonném výboru, podala informace o záměru novely směrnice o pracovní době. Kolega z OS pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v ČR podal podrobnou informaci o připravované kampani za lidský přístup k vodě.

 

27. ledna

 • · Jednání ke kolektivní smlouvě v Krajské zdravotní, a.s., se účastnila místopředsedkyně OS Ivana Břeňková.

 

26. ledna

 • · Ve Varnsdorfu se na jednání zastupitelstva projednávala na podnět odborové organizace situace v místní nemocnici. Odborová organizace dlouhodobě upozorňovala zřizovatele – město na nestandardní komunikaci s vedením organizace a na různá manažerská pochybení managementu. Jednání zastupitelstva se na pozvání odborové organizace zúčastnila předsedkyně OS Dagmar Žitníková, která zastupitelům přednesla své poznatky z jednání s ředitelem nemocnice. Odbory a ředitel se po jednání zastupitelstva dohodli, že se k projednání situace sejdou za účasti předsedkyně Žitníkové v nemocnici.
 • · V budově OS jednala sekce pracovníků hygienické služby, místopředsedkyně Ivana Břeňková informovala o průběhu projednávání novely zákona o ochraně veřejného zdraví. Svazová právnička JUDr. Zuzana Pláničková seznámila přítomné s novelou zákoníku práce a místopředseda OS Ladislav Kucharský s nimi projednal plánované vzdělávací aktivity v roce 2012.

24. ledna

 • · V Senátu ČR se sešli na konferenci Péče o ohrožené děti do tří let věku v České republice přední odborníci na péči o děti. Akci pořádalo MPSV spolu s odborovým svazem a záštitu nad ní převzal předseda Senátu ČR Milan Štěch. Stanovisko OS k návrhům na rušení kojeneckých ústavů přednesla předsedkyně OS Dagmar Žitníková. Konference se účastnili místopředsedové OS Ivana Břeňková a Ladislav Kucharský.
 • · Místopředsedkyně OS Ivana Břeňková se účastnila jednání řídícího týmu k projektu Násilí na pracovišti, je nutné zpracovat závěrečnou monitorovací zprávu, rozeslat výukové brožury našim organizacím a informovat zahraniční kolegy o výstupech projektu.

23. ledna

 • · První jednání Rady ČMKOS se věnovalo jak aktuální situaci ve společnosti, tak vnitroodborovým záležitostem.
 • · V návaznosti na závěr jednání dne 16. ledna u premiéra k otázce odměňování zaměstnanců v sociálních službách se místopředsedkyně OS Ivana Břeňková sešla s náměstkem ministra práce a sociálních věcí Ing. Davidem Kafkou. Šlo o sdělení náměstkovi, jak by měla vypadat statistika a výstupy pro následující jednání s premiérem. Bylo dohodnuto určité sledování statistických dat a další jednání.

 

20. ledna

 • · V Olomouci se sešla místopředsedkyně OS Ivana Břeňková s náměstkem hejtmana MUDr. Michaelem Fischerem, ředitelem ZZS Olomouckého kraje Ivo Marešem a předsedou odborové organizace Janem Zatloukalem, aby se mohla vyjádřit ke kolektivnímu vyjednávání a k návrhu kolektivní smlouvy. Místopředsedkyně Břeňková byla v Olomouci v roli zprostředkovatelky.

 

19. ledna

 • · Jednala dozorčí rada OS. Informace z výkonné rady a aktuality z resortů přednesla přítomným členům předsedkyně Dagmar Žitníková.
 • · V Pardubicích se sešli zástupci krajské rady a nemocnic kraje s hejtmanem Radko Martínkem a radním pro zdravotnictví Martinem Netolickým, aby si sdělili informace k dalšímu osudu nemocnic. Jednání se účastnila místopředsedkyně OS Ivana Břeňková.

 

18. ledna

 • · Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se spolu s místopředsedkyní ČMKOS Ing. Radkou Sokolovou sešly se zástupci Platformy zdravotních pojištěnců k plánu další spolupráce v roce 2012.
 • · Místopředsedkyně OS Ivana Břeňková jednala se senátory Výboru pro zdravotnictví, následně se účastnila jednání výboru k novele zákona o ochraně veřejného zdraví. Stále jde o postavení a budoucnost ochrany zdraví.
 • · Místopředsedkyně OS Ivana Břeňková se setkala s novým 1. náměstkem ministra zdravotnictví PhDr. Markem Ženíškem, Ph.D., aby s ním projednala další spolupráci při vedení tripartitního pracovního týmu pro zdravotnictví.

 

17. ledna

 • · Vedení OS se na metodické poradě s regionálními pracovníky zabývalo situací členské základny a zintenzivněním spolupráce se základními organizacemi.

 

16. ledna

 • · Předsedkyně OS Dagmar Žitníková spolu s místopředsedkyní Ivanou Břeňkovou jednaly s premiérem Petrem Nečasem, ministrem práce a sociálních věci Jaromírem Drábkem a ministrem financí Miroslavem Kalouskem o situaci v sociálních službách. Odborářky opakovaně vznesly požadavek na všechny přítomné zástupce státu, aby se zaměstnancům v sociálních službách zvýšily platy. Jednání bude pokračovat poté, co se zpracuje statistické šetření k poskytovaným nadtarifním složkám platu.
 • · Místopředseda OS Ladislav Kucharský vystoupil na závěrečné konferenci projektu Prevence násilí na pracovišti, která se uskutečnila v Praze. Druhé části jednání konference se po návratu z Úřadu vlády zúčastnily i předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředsedkyně Ivana Břeňková.

13. ledna

 • · Na jednání řídícího týmu k projektu Bipartitní dialog v odvětvích, konkrétně zdravotnictví a sociálních služeb, navazovalo jednání pracovních skupin. Místopředsedkyně OS Ivana Břeňková, expertky Ing. Tereza Havelková a JUDr. Zuzana Pláničková upřesnily představu ke studii, která by měla poukázat na problematiku pracovní doby a odměňování.

 

12. ledna

 • · Na MPSV se uskutečnilo jednání dotační komise. Za odbory byla členkou komise jmenována předsedkyně OS Dagmar Žitníková a její náhradnicí místopředsedkyně Ivana Břeňková. Žitníková v průběhu jednání komise vznesla opakovanou připomínku odborů k nedostatku financí a opět žádala zástupce MPSV, aby se zabývali nízkým finančním ohodnocením zaměstnanců v sociálních službách.
 • · V Lichtenštejnském paláci v Praze Na Kampě se konalo jednání k aktualizaci Národního programu reforem ČR pro rok 2012 a hodnocení plánu za rok 2011. Jednání svolal Úřad vlády ČR jako gestor. Místopředsedkyně OS Ivana Břeňková byla pověřena předsedkyní Dagmar Žitníkovou a ČMKOS, aby na tomto setkání zastoupila odbory k části zdravotnictví. Setkání se mělo zaměřit na hlavní témata a směry zdravotnictví, ale zástupce Ministerstva zdravotnictví zopakoval informace o legislativních pracích ministerstva.

11. ledna

 • · Sekce zdravotnických záchranných služeb odborového svazu připravovala plán práce na rok 2012 a záchranáři se navzájem informovali o situaci v jednotlivých krajích. Jednání se účastnila místopředsedkyně OS Ivana Břeňková.

10. ledna

 • · V novém roce se na svém prvním jednání sešla výkonná rada OS.
 • · Společného jednání hlavního hygienika MUDr. Michaela Víta, poslankyně MUDr. Patricie Kotalíkové (TOP 09) a senátorky MUDr. Aleny Dernerové (bezpartijní) se účastnila místopředsedkyně OS Ivana Břeňková. Tématem byla novela zákona o ochraně veřejného zdraví, konkrétně počet zdravotních ústavů a jejich centrální místa.
 • · Jednal výbor sekce zdravotnických záchranných služeb odborového svazu.

9. ledna

 • · Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se zástupkyní společnosti Viktoria Terezou Holišíkovou hodnotily dosavadní spolupráci a jednaly o dalších možných nabídkách pojišťovny pro „záchranáře“.
 • · Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se v odpoledních hodinách na Ministerstvu práce a sociálních věcí zúčastnila jednání monitorovací skupiny projektu Podpora procesů v sociálních službách.
 • · Místopředsedkyně OS Ivana Břeňková se sešla s ředitelem odboru sociálních služeb a sociální práce MPSV Mgr. Petrem Hanušem kvůli nízkému ohodnocení práce zaměstnanců v sociálních službách. Stejně jako ministr Drábek je si také ředitel Hanuš vědom nízké odměny, která je zaměstnancům poskytována, ale bez dodatečných financí je situace neřešitelná.

 

4. ledna

 • · Předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředsedkyně Ivana Břeňková jednaly se zástupci společnosti Le Cheque Déjeuner o možnostech další spolupráce.

3. ledna

 • · Na ústředí OS se konala schůzka zástupců základní organizace nemocnice ve Varnsdorfu s právničkou OS JUDr. Zuzanou Pláničkovou, regionální pracovnicí Dagmar Novákovou a předsedkyní OS Dagmar Žitníkovou. Účastníci jednání se zabývali špatnou situací v nemocnici a útoky vedení nemocnice na odbory. O situaci v nemocnici budou odboráři opakovaně informovat zastupitele města.

Podobné články

Aktuality 19. 1. 2023 / 22:43

Prosinec 2022

19. prosince: Na Ministerstvu zdravotnictví jednala zdravotnická tripartita.

Aktuality 2. 12. 2022 / 17:45

Listopad 2022

10. a 11. listopadu: V pražském Hotelu Olšanka se konal IX. sjezd odborového svazu.

Aktuality 4. 11. 2022 / 17:51

Říjen 2022

8. října: Na Václavském náměstí se konala demonstrace odborů Proti chudobě.

Načíst další
 
Napište nám