Leden 2013

31. ledna

* V budově odborového svazu se konal seminář, který se zabýval plánem aktivit mladých pro rok 2013 a 2014. Seminář vedl tajemník regionu pro střední Evropu a západní Balkán Josef Krejbych, účastnili se zástupci mladých z České a Slovenské republiky, zástupce pro tvorbu sítě mladých z Evropské federace odborových svazů veřejných služeb (EPSU) a Irského odborového svazu IMPACT. Za náš odborový svaz se účastnila místopředsedkyně Ivana Břeňková, která zastoupila v té době nemocného místopředsedu Ladislava Kucharského. Seminář pomohla organizovat Andrea Beranová, zaměstnankyně odborového svazu pro mezinárodní činnost.

 

29. ledna

* Místopředsedkyně OS Ivana Břeňková diskutovala s bývalým eurokomisařem Vladimírem Špidlou o jeho účasti na mezinárodní konferenci k flexicuritě a stavu vyhoření zaměstnanců ve zdravotnictví a sociálních službách.

 

28. ledna

* Krizový štáb za záchranu nemocnic pozitivně vyhodnotil výsledky svého úsilí. Současně vyhlásil nutnost pokračovat ve společné práci. Jednání se za vedení účastnila místopředsedkyně OS Ivana Břeňková.

 

25. ledna

* Dotační komise MPSV rozdělovala dotace pro zařízení sociálních služeb. Výše dotací poskytovaných ze státního rozpočtu je nedostatečná. Jednání komise se účastnila místopředsedkyně OS Ivana Břeňková.

 

24. ledna

* Sekce pracovníků hygienické služby zhodnotila svou práci, připravila se na jednání v novém roce a také vyslechla informace od místopředsedkyně OS Ivany Břeňkové.

 

23. ledna

* V budově odborového svazu se sešli zástupci české afilace odborových svazů veřejných služeb, aby zhodnotili mezinárodní aktivity jednotlivých svazů a Evropské konfederace odborových svazů veřejných služeb (EPSU). Dále připravovali setkání odborových svazů veřejných služeb z regionu střední Evropa a západní Balkán. Setkání se uskuteční začátkem dubna v Praze za účasti zástupců 10 zemí a 60 odborových svazů.

 

21. ledna

* Jednání Rady ČMKOS se za odborový svaz účastnila místopředsedkyně Ivana Břeňková.

 

17. ledna

* Slavnostního setkání zaměstnanců a přátel společnosti Ambit Média, která je vydavatelem Zdravotnických novin, se účastnila místopředsedkyně OS Ivana Břeňková.

 

16. ledna

* Jednání pracovního tripartitního týmu pro sociální otázky se účastnila místopředsedkyně OS Ivana Břeňková. Na programu bylo financování sociálních služeb, dotace pro rok 2013 a odměňování zaměstnanců.

 

15. ledna

* Místopředseda OS Ladislav Kucharský a Blanka Kučírková jednali se zástupcem T-Mobile o dalším možném pokračování spolupráce. Zástupce T-Mobile přislíbil zaslat návrh nové rámcové smlouvy do jednoho týdne.

 

11. ledna

* Místopředsedkyně OS Ivana Břeňková jednala se zástupci zaměstnavatelů o projektu sociálního dialogu zaměřeném na otázku pružných forem práce.

 

10. ledna

* Jednala pražská krajská rada. Místopředsedkyně OS Ivana Břeňková podala aktuální informace z činnosti svazu a současně podala informaci k projektu Násilí na pracovišti, který se tentokrát zaměří na zaměstnance zdravotních a sociálních služeb v Praze.

* V Olomouci se mělo uskutečnit plánované setkání členů krajské rady s hejtmanem Olomouckého kraje Jiřím Rozbořilem. Jednání bylo cca 30 minut před jeho uskutečněním ze strany hejtmana zrušeno. Jednání krajské rady pokračovalo řešením problematiky zajišťovacího fondu a provozních záležitostí odborového svazu. Jednání se zúčastnil místopředseda OS Ladislav Kucharský.

 

8. ledna

* Jednání výkonné rady se kvůli nemoci konalo bez přítomnosti předsedkyně Dagmar Žitníkové. Výkonná rada se zaměřila na projednání úkolů, které vyplynuly z celostátní konference.

 

7. ledna

* Po době dovolených jednali zaměstnanci ústředí o úkolech pro rok 2013. Místopředsedkyně  OS Ivana Břeňková jednala s právně sociálním i ekonomicko-organizačním oddělením.

Podobné články

Aktuality 10. 9. 2022 / 21:41

Srpen 2022

23. srpna: Představitelé OS veřejných služeb a veřejné správy jednali s představiteli vlády o navýšení platů, doprovodilo je několik desítek odborářů.

Aktuality 17. 8. 2022 / 20:31

Červenec 2022

13. července: Vládní poslanci se svým hlasováním postavili proti možnosti, aby záchranáři mohli odejít dřív do penze bez jejího krácení.

Aktuality 14. 6. 2022 / 15:38

Červen 2022

2. června: Konala se společná tisková konference OS a LOK-SČL na téma platby za státní pojištěnce, zúčastnilo se celé vedení OS.

Načíst další
 
Napište nám