Leden 2014

31. ledna

* Na Magistrátu hl. m. Prahy jednaly zástupkyně krajské rady Praha s ředitelem odboru PhDr. Tomášem Klineckým o personálním zabezpečení v sociálních službách. Jedním z kroků bude i měření zátěže zaměstnanců. Jednání se účastnila místopředsedkyně OS Ivana Břeňková.

30. ledna

* Semináře k otázkám zákoníku práce a občanského zákoníku, který pořádala Asociace pro kolektivní vyjednávání, se zúčastnila místopředsedkyně Ivana Břeňková.

* V Domově se zvláštním režimem v Terezíně se konal seminář k projektu Násilí na pracovišti ze strany třetích osob. Část k sociálnímu dialogu vedl místopředseda OS Ladislav Kucharský.

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se sešla Danou Černou, která je kontaktní osobou portálu Odbory Plus, k projednání možností dalších benefitů pro členy odborů.

 

29. ledna

* Jednání výboru sekce nemocnic se za účasti místopředsedkyně OS Ivana Břeňkové zaměřilo na dotazníkové šetření pro zaměstnance k otázce personálního zabezpečení výkonu práce.

* Místopředsedkyně OS Ivana Břeňková se sešla s ředitelkou kanceláře ministra zdravotnictví, aby dojednaly pravidla pro efektivní jednání tripartitního pracovního týmu pro zdravotnictví.

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková jednala spolu s dalšími předsedy a zástupci odborových svazů o připravované novele zákona o státní službě.

 

28. ledna

* V Praze projednávala pracovní skupina výkonné rady a dozorčí rady návrh stanov OS. Jednání se zúčastnilo celé vedení OS.

 

27. ledna

* Jednání odborové organizace FN Ostrava s ředitelem FN Svatoplukem Němečkem se zúčastnily předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředsedkyně Ivana Břeňková.

 

24. ledna

* Na MPSV jednala dotační komise. Za OS byla členkou komise jmenována předsedkyně OS Dagmar Žitníková. Opět, jako každoročně, žádala MPSV o zvýšení financí pro sociální služby. Současně požádala zástupce zaměstnavatelů a krajů, aby nečekali na úpravu tarifních tabulek a aby prostřednictvím kolektivních smluv zvýšili formou navýšení nenárokových složek plat zaměstnancům již letos.

 

23. ledna

* Jednání dozorčí rady OS navštívili předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředseda Ladislav Kucharský.

 

22. a 23. ledna

* V Bruselu za účasti místopředsedkyně OS Ivany Břeňkové jednal stálý výbor pro zdravotnictví a sociální služby o zachování veřejných služeb a jejich úhradě z veřejných financí.

 

22. ledna

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková spolu se svazovou právničkou Mgr. Ivanou Štěpánkovou a zástupci odborové organizace jednaly s vedení Psychiatrické nemocnice v Opavě o pracovních podmínkách zaměstnanců.

 

20. a 21. ledna

* Místopředseda Ladislav Kucharský se jako lektor zúčastnil semináře z projektu Norských fondů pořádaného slovenským partnerským svazem v Kežmarských Žlaboch na Slovensku.

 

20. ledna

* Jednání řídícího týmu projektu Násilí na pracovišti od třetích osob se zúčastnila místopředsedkyně OS Ivana Břeňková.

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se zúčastnila jednání Rady ČMKOS.

 

17. ledna

* Vedení OS se sešlo se zástupcem firmy spravujícím finanční majetek svazu k projednání finanční strategie na rok 2014 a zhodnocení roku 2013.

 

16. ledna

* Konference ZZS Středočeského kraje se zúčastnily předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředsedkyně Ivana Břeňková. Konference ukázala na velmi dobrou spolupráci mezi odbory a zaměstnavatelem.

* V Městské poliklinice Praha se konal seminář k projektu Násilí na pracovišti ze strany třetích osob. Část k sociálnímu dialogu vedl místopředseda OS Ladislav Kucharský.

 

15. ledna

* Afilace odborových svazů veřejných služeb ČR se sešla, aby projednala účast na kongresu EPSU a připomínky k rezoluci odborových svazů veřejných služeb. Jednání se zúčastnila místopředsedkyně OS Ivana Břeňková, členka výkonného výboru EPSU za ČR.

* Místopředsedkyně Ivana Břeňková se v Kutné Hoře zúčastnila pracovního jednání členů odborů ZZS Středočeského kraje. Předseda MUDr. Jiří Havlovic se členy výboru a zástupci zaměstnavatele neformálně zhodnotili spolupráci a připravili se na konferenci.

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková projednávala s regionálními pracovníky svazu situaci ve zdravotnictví a sociálních službách v jednotlivých regionech.

 

14. ledna

* Jednala výkonná rada odborového svazu.

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková spolu s vedením ČMKOS a dalšími předsedy svazů jednala se předsedou KDU-ČSL MVDr. Pavlem Bělobrádkem a jeho kolegy. Žitníková informovala o přetrvávající kritické situaci ve zdravotnictví, o finančním nedocenění zaměstnanců sociálních služeb a o negativním postoji OS k záměru převést kontrolní činnost orgánů hygieny na ministerstvo zemědělství.

* V podvečerních hodinách se předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředsedkyně Ivana Břeňková sešly se zástupci krizového štábu nemocnic, odborů a pacientů.

13. ledna

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředsedkyně Ivana Břeňková jednaly s viceprezidentem Svazu průmyslu a dopravy Ing. Pavlem Juříčkem. Společně s předsedou LOK-SČL diskutovali o podmínkách dalšího udržení a rozvoje kvality zdravotní péče.

* Místopředseda OS Ladislav Kucharský se zúčastnil jednání sekce pro práci s členskou základnou.

* V odpoledních hodinách jednala výkonná rada o návrhu stanov OS.

 

10. ledna

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se sešla místopředsedkyní ČMKOS Radkou Sokolovou k projednání záležitostí okolo domény Odbory Plus a k aktuálním odborovým otázkám.

9. ledna

* Jednání výboru sekce pracovníků hygienické služby se zúčastnila místopředsedkyně OS Ivana Břeňková. Hygiena se zaměřuje na udržení struktury kontroly a ochrany veřejného zdraví.

* K přípravě stanov OS se na odborovém svazu sešli právníci s vedením OS.

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se zúčastnila jednání krajské rady Prahy.

8. ledna

* V Praze ve FN Motol se konal seminář k projektu násilí na pracovišti ze strany třetích osob. Část k sociálnímu dialogu vedla místopředsedkyně OS Ivana Břeňková.

* Na Krajském úřadě Zlínského kraje se uskutečnilo jednání s hejtmanem kraje MVDr. Stanislavem Myšákem a jeho náměstkem Lubomírem Nečasem. Předmětem schůzky bylo projednání situace v Dětském centru Burešov a celkové situace ve zdravotnictví v kraji. Schůzky se za OS zúčastnila předsedkyně Dagmar Žitníková, zástupkyně ZO z dětského centra a členka výkonné rady Jaroslava Doležalová.

7. ledna

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se sešla se zástupci krizového štábu nemocnic, odborů a pacientů, aby projednali strategii další spolupráce.

Podobné články

Aktuality 19. 1. 2023 / 22:43

Prosinec 2022

19. prosince: Na Ministerstvu zdravotnictví jednala zdravotnická tripartita.

Aktuality 2. 12. 2022 / 17:45

Listopad 2022

10. a 11. listopadu: V pražském Hotelu Olšanka se konal IX. sjezd odborového svazu.

Aktuality 4. 11. 2022 / 17:51

Říjen 2022

8. října: Na Václavském náměstí se konala demonstrace odborů Proti chudobě.

Načíst další
 
Napište nám