Leden 2022

31. ledna

* Na dopoledním on-line jednání místopředsedkyně OS Jany Hnykové a zaměstnanců sociálního a právního oddělení OS se podrobně probraly všechny připomínky k novele vyhlášky č. 505/2006, která mění úhrady v sociálních službách.

* Odpoledne se konalo on-line jednání členů základní odborové organizace Nemocnice Vyškov, zaměstnanců sociálního a právního oddělení OS a místopředsedkyně OS Jany Hnykové. Hlavním tématem bylo vyhodnocení problematiky přesčasové práce a její další řešení.

* Místopředseda OS Lubomír Francl se odpoledne zúčastnil jednání dozorčí rady Nemocnice České Budějovice, a. s.

27. ledna

* V nemocnici v Chrudimi jednala krajská rada Pardubického kraje. Členové krajské rady hodnotili proběhlé kolektivní vyjednávání v nemocnicích Pardubického kraje, nový informační systém v nemocnicích a sdělení z jednání výkonné rady. Za odborový svaz se zúčastnily místopředsedkyně Jana Hnyková a vedoucí právního a sociálního oddělení Ivana Břeňková.

* Formou on-line jednání se konal další seminář Ministerstva zdravotnictví a OECD o možnostech hodnocení kvality ve zdravotnictví. Akce se zúčastnila předsedkyně OS Dagmar Žitníková.

25. ledna

* V Krajské nemocnici v Liberci za účasti místopředsedkyně OS Jany Hnykové jednala Krajská rada Libereckého kraje. Řešila se uzavřená kolektivní jednání v jednotlivých zařízeních. Byly předány informace z jednání výkonné rady a připravil se plán činnosti na další období.

24. ledna

* Sekce nelékařských zdravotnických pracovníků jednala on-line, hodnotila situaci v terénu v souvislosti s onemocněním COVID-19, kolektivní vyjednávání a další problémy ve zdravotnictví. Přivítala novou členku Gabrielu Sýkorovou z Fakultní nemocnice v Plzni. Zúčastnili se místopředsedové OS Jana Hnyková a Lubomír Francl.

21. ledna

* Místopředseda OS Lubomír Francl se formou on-line zúčastnil kolektivního jednání ve Státních léčebných lázních Janské Lázně. Výsledkem jednání byl podpis kolektivní smlouvy na další období.

20. ledna

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se setkala s odboráři z Fakultní nemocnice Bulovka.

19. ledna

* Na odborovém svazu se konal seminář k dlouhodobým plánům, čerpání dovolené a dalším problémům, se kterými se setkávají svazoví regionální manažeři v terénu. Seminář vedl JUDr. Dominik Brůha, Ph.D.

18. ledna

* Na odborovém svazu byla podepsaná kolektivní smlouva mezi vedením odborového svazu a základní odborovou organizací.

* Odpoledne bylo zahájeno dvoudenní jednání regionálních manažerů a inspektorů BOZP.

* Na Úřadu vlády jednala Rada hospodářské a sociální dohody ČR (tripartita). Hlavní téma byla aktuální epidemická situace a Zelená dohoda pro Evropu.

17. ledna

* V Psychiatrické nemocnici v Dobřanech jednala krajská rada Plzeňského kraje. Členové krajské rady diskutovali o závěrech kolektivního vyjednávání v jednotlivých nemocnicích a v sociálních službách. Byly jim předány informace z jednání z výkonné rady. Za vedení OS se jednání zúčastnila místopředsedkyně Jana Hnyková.

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se zúčastnila jednání Rady ČMKOS. Z důvodu následného jednání s ministrem práce a sociálních věcí Marianem Jurečkou se na Radě řešily převážně vnitroodborové záležitosti, například příprava sjezdu ČMKOS.

* Na MPSV jednali zástupci odborových svazů sdružujících zaměstnance veřejných služeb a veřejné správy s ministrem práce a sociálních věcí Marianem Jurečkou. Předsedkyně OS Dagmar Žitníková ministra mimo jiné informovala o nepříznivé ekonomické situaci zaměstnanců zařazených v příloze č. 1 a o nedocenění zaměstnanců krajských hygienických stanic.

14. ledna

* Na Městském úřadě v České Kamenici se konalo jednání za účasti starosty města Jana Papajanovského, části výboru místní odborové organizace vedené předsedkyní Danou Slavíkovou, místopředsedkyně OS Jany Hnykové a nové ředitelky Domova pro seniory a pečovatelské služby Hany Karlíčkové. Na jednání se nastavila spolupráce mezi odborovou organizací a vedením zařízení.

* V pozdních odpoledních hodinách na Ministerstvu zdravotnictví proběhlo jednání tripartitního pracovního týmu pro zdravotnictví, kterého se zúčastnilo celé vedení odborového svazu. Na programu jednání byla novelizace vyhlášky o očkování proti infekčním nemocem, představení obsahové části programového prohlášení vlády a bod různé. Bohužel se jednání v důsledku jiných úkolů nezúčastnil ministr zdravotnictví Vlastimil Válek. Bude muset být stanoveno nové datum jednání pracovního týmu k řešení palčivých problémů ve zdravotnictví.

13. ledna

* Odborová delegace se sešla na předporadě k jednání tripartity. Jednání se zúčastnila předsedkyně OS Dagmar Žitníková.

* Večer předsedkyně OS Dagmar Žitníková v České televizi vystoupila v pořadu Michaely Jílkové Máte slovo. Pořad řešil zvýšení platů zaměstnanců ve veřejných službách.

12. ledna

* Vedení odborového svazu na on-line jednání zhodnotilo dosud splněné úkoly a zároveň nastavilo řešení nových problémů, které se v uplynulé době vyskytly v základních odborových organizacích.

11. ledna

* Jednala výkonná rada OS.

* Jednala dozorčí rada OS.

10. ledna

* Odpoledne a vpodvečer členové výkonné rada OS a dozorčí rady OS společně projednávali připravované materiály na sjezd odborového svazu.

7. ledna

* V dopoledních hodinách se uskutečnila porada zástupců odborových svazů sdružujících zaměstnance veřejných služeb a veřejné správy ke společnému postupu těchto odborových svazů v otázce platů v roce 2022. Za odborový svaz se zúčastnily předsedkyně Dagmar Žitníková a místopředsedkyně Jana Hnyková. Po jednání vydaly odborové svazy společné prohlášení a vyzvaly vládu k jednání.

6. ledna

* Na Krajské úřadu Olomouckého kraje se konalo jednání s náměstkem Ivo Slavotínkem, pověřeným řízením sociálních služeb v kraji k problematice Domova důchodců Červenka a Domova Paprsek Olšany. Zúčastnili se zástupci obou odborových organizací, krajské rady a místopředsedkyně OS Jana Hnyková.

4. ledna

* Konala se on-line porada všech zaměstnanců odborového svazu o dalším postupu a organizaci práce.

 

Podobné články

Aktuality 19. 1. 2023 / 22:43

Prosinec 2022

19. prosince: Na Ministerstvu zdravotnictví jednala zdravotnická tripartita.

Aktuality 2. 12. 2022 / 17:45

Listopad 2022

10. a 11. listopadu: V pražském Hotelu Olšanka se konal IX. sjezd odborového svazu.

Aktuality 4. 11. 2022 / 17:51

Říjen 2022

8. října: Na Václavském náměstí se konala demonstrace odborů Proti chudobě.

Načíst další
 
Napište nám