Leden 2023

31. ledna

* Místopředseda OS Lubomír Francl se zúčastnil úvodního prezenčního informačního setkání k realizaci projektu §320a písm. a) v roce 2023 zaměřeného na téma Benefity.

28. ledna

* Na Žofíně se konal Ples lékařů, jehož se na pozvání zúčastnili místopředsedkyně OS Jana Hnyková a místopředseda OS Lubomír Francl.

25. ledna

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se zúčastnila již 6. workshopu pořádaného Ministerstvem zdravotnictví ve spolupráci s Evropskou komisí a OECD, který probíhá v rámci společného projektu uvedených organizací. Deklarovaným cílem projektu je příprava implementačního plánu pro zavedení uceleného, objektivního hodnocení výkonnosti zdravotnického systému v České republice.

* Jednání v Domově U Anežky v Benátkách nad Jizerou o problematice zvláštního určení platového tarifu se zastupujícím ředitelem se zúčastnili místopředsedkyně OS Jana Hnyková, právnička Štěpánka Řandová, regionální manažerka Iva Falberová a zástupci výboru ZO.

24. ledna

* V Nemocnici Jablonec nad Nisou se sešli předsedkyně OS Dagmar Žitníková, místopředsedkyně OS Jana Hnyková a předseda LOK-SČL Martin Engel se zástupci odborů z nemocnice kvůli vedením nemocnice navrhované změně právní formy nemocnice. Za odborové organizace z nemocnice byli přítomni předsedkyně základní organizace Věra Seibothová a místopředseda LOK-SČL Miroslav Adam. Po jednání odborů následovalo jednání s vedením nemocnice, na němž odbory odmítly změnu právní formy nemocnice. Následně se zástupci odborů sešli se zaměstnanci nemocnice a připomněli zásadní negativní dopady, které nastávají po transformacích nemocnic z příspěvkových organizací na akciové společnosti.

19. ledna

* Vedení OS se sešlo se zástupci firmy T-Mobile, aby projednali přípravu nové rámcové smlouvy.

* Odpoledního on-line jednání sekce pro práci s členskou základnou se účastnili místopředseda OS Lubomír Francl a místopředsedkyně OS Jana Hnyková.

18. ledna

* Členové krajské rady Libereckého kraje, předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředsedkyně OS Jana Hnyková se sešli s radními pro oblast sociálních věcí a zdravotnictví a řešili aktuální problémy v kraji.

* Vedení OS jednalo se zástupci pracovní skupiny Ministerstva zdravotnictví k ošetřovatelství, tématem byly možnosti zlepšení pracovních podmínek zdravotníků.

* Odpoledne se konalo on-line jednání vedení OS a právničky Štěpánky Řandové se zástupci odborové organizace Kroměřížské nemocnice. Obsahem jednání byly upřesňující informace k uznávání nemoci z povolání.

17. ledna

* Na OS se sešla na jednání sekce pracovníků hygienické služby. Na programu byly informace o aktuální situaci v krajských hygienických stanicích a ve zdravotních ústavech. Jednání se účastnily předsedkyně OS Dagmar Žitníková, místopředsedkyně OS Jana Hnyková a vedoucí právního a sociálního oddělení OS Ivana Břeňková.

* Formou on-line jednání se konala schůzka vedení OS a právničky Štěpánky Řandové se zástupci odborové organizace EUC Klinika Zlín o možnostech kolektivního vyjednávání.

* Odpoledne se předsedkyně OS Dagmar Žitníková sešla s ředitelem Nemocnice Tábor, a. s., Ivem Houškou. Obsahem jednání byly informace k sociálnímu dialogu.

16. ledna

* Formou on-line jednala Rada ČMKOS. Za OS se jednání zúčastnila předsedkyně Dagmar Žitníková.

* Místopředsedkyně OS Jana Hnyková jednala v ZO Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou.

13. ledna

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se spolu s advokátem Dominikem Brůhou a zástupci odborové organizace sešli s ředitelem Nemocnice Vyškov Zdeňkem Horákem a dalšími členy managementu, aby projednali systém evidence pracovní doby a hrazení přesčasové práce.

* Místopředsedkyně OS Jana Hnyková se zúčastnila první schůze nového výboru odborové organizace Sociálních služeb Děčín.

11. ledna

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředsedkyně Jana Hnyková jednaly s poradkyní ministra financí Lenkou Kohoutovou o připravovaných personálních standardech v sociálních službách.

* Odpoledne se vedení OS sešlo se zástupci hnutí ANO Andrejem Babišem, Alenou Schillerovou a Karlem Havlíčkem kvůli výměně informací o situaci ve zdravotnictví.

10. ledna

* Jednala výkonná rada OS.

* Jednala dozorčí rada OS.

* Odpoledne se předsedkyně OS Dagmar Žitníková zúčastnila jednání zástupců odborových svazů veřejných služeb s novým náměstkem ministra vnitra pro státní službu Jindřichem Fričem a jeho kolegyněmi. Obsahem jednání byla aktuální situace ve státní správě.

9. ledna

* Jednala ekonomická komise OS.

* Společného jednání výkonné a dozorčí rady OS se zúčastnili ministr zdravotnictví Vlastimil Válek, náměstek Josef Pavlovic, vrchní ředitelka pro ekonomiku a zdravotní pojištění Helena Rögnerová a vrchní ředitel pro legislativu a právo Radek Policar.

4. ledna

* V Habrovanském zámku, p. o., se konalo jednání o transformaci tohoto zařízení mezi zastupující ředitelkou Jaroslavou Filipovou a odborovou organizací za přítomnosti místopředsedkyně OS Jany Hnykové a regionální manažerky OS Jany Woffové.

3. ledna

* Na odborovém svazu proběhlo kolektivní vyjednávání s místní odborovou organizací.

 

Podobné články

Aktuality 11. 3. 2023 / 21:51

Únor 2023

27. února: O navýšení platů v přímo řízených organizacích Ministerstva zdravotnictví s ministrem Válkem jednali předsedkyně OS Žitníková, místopředsedkyně OS Hnyková a předseda LOK-SČL Engel.

Aktuality 19. 1. 2023 / 22:43

Prosinec 2022

19. prosince: Na Ministerstvu zdravotnictví jednala zdravotnická tripartita.

Aktuality 2. 12. 2022 / 17:45

Listopad 2022

10. a 11. listopadu: V pražském Hotelu Olšanka se konal IX. sjezd odborového svazu.

Načíst další
 
Napište nám