Liberecká KR – plnění programu OS

Krajská rada libereckého kraje pracuje i v tomto volebním období v počtu pěti členů. Máme zde zástupce ze sociálních služeb, ze zdravotnické záchranné služby a tří páteřních nemocnic v našem kraji. Snažíme se scházet pravidelně 1x měsíčně s výjimkou letních prázdnin. Na jednáních monitorujeme situaci ve zdravotnictví a sociálních službách v kraji, členka výkonné rady informuje o jednáních výkonné rady. Máme ve svém středu i člena dozorčí rady odborového svazu.

Jednání Regionální rady ČMKOS se účastní Hana Vilímová, která taktéž chodí na jednání tripartity na Krajský úřad Libereckého kraje. Takže i z těchto míst máme pravidelné zprávy.

Dál se naši členové účastní v pozici hostů jednání zdravotní a sociální komise v kraji.

Dvakrát ročně jedná krajská rada s radními za sociální služby a zdravotnictví. Tato setkání se konají na Krajském úřadu v Liberci. Spolupráce s krajem je na tomto poli dobrá, dosud nám schůzku nikdy neodmítli a termín byl vždy domluven velmi rychle.

S předsedy ZO OSZSP ČR jsme již v minulosti zkoušeli navázat bližší komunikaci, ale zatím se nám to moc nedaří a vídáme se s nimi pouze na poradách s předsedy či na krajských konferencích.

Na letošní krajské konferenci je opět vyzvu ke zlepšení spolupráce.

Naši činnost, stejně jako vše okolo, zabrzdil koronavirus, ale my jsme se nedali a dál jsme pokračovali v práci.

V období pandemie COVID-19 pracovala krajská rada on-line, i jarní porada s předsedy ZO OSZSP ČR byla touto formou. První osobní schůzka KR byla v květnu 2021. Od této doby se nám již většinou dařilo opět se scházet osobně a pokračovali jsme v práci. Ze všech jednání pořizujeme zápis a z jednání na kraji většinou i krátký článek do odborového Bulletinu.

V čase, kdy píši tuto zprávu, se nám blíží volby do orgánů odborového svazu a předpokládám, že dojde k mnohým změnám. Děkuji tímto všem členům krajské rady za odvedenou práci a těm nově zvoleným přeji hodně trpělivosti a hlavně úspěchů.

Podobné články

Aktuality 22. 9. 2022 / 9:34

Liberecká krajská konference OS – 19. 9. 2022

Liberecká krajská konference jednala v pondělí 19. září.

Aktuality 27. 6. 2022 / 10:27

Liberecká KR s představiteli kraje o zdravotnictví a sociálních službách

Liberecká KR pokračuje v osvědčené tradici a jednala s náměstky hejtmana Petrem Tulpou a Vladimírem Richterem, s vedoucí odboru sociálních věcí Jolanou Šebkovou a s vedoucí odboru zdravotnictví Alenou Riegerovou.

Aktuality 14. 3. 2022 / 10:07

Liberecká porada s vedením OS – 3. 3. 2022

On-line porada vedení odborového se zástupci odborových organizací v Libereckém kraji se konala ve čtvrtek 3. března 2022 v odpoledních hodinách.

Načíst další
 
Napište nám