Liberecká KR se poprvé setkala s novými představiteli kraje

První schůzka krajské rady Libereckého kraje s vedením kraje, které vzešlo z podzimních voleb, se uskutečnila v úterý 26. března 2013. Původně uvažovaný únorový termín vedení kraje přeložilo až na březen, protože se jim nepodařilo v dřívějším termínu sladit plán pracovních schůzek všech zúčastněných představitelů.

Na jednání byli za vedení kraje hejtman Martin Půta, radní pro sociální věci Mgr. Petr Tulpa a radní pro zdravotnictví Bc. Zuzana Kocumová.

Za OSZSP ČR se zúčastnila předsedkyně Bc. Dagmar Žitníková a členové krajské rady Libereckého kraje.

Schůzka se uskutečnila v budově Krajského úřadu v zasedací místnosti hejtmana.

Na začátku předsedkyně krajské rady Miluše Váňová představila vedení kraje všechny zúčastněné osoby za stranu odborů a požádala předsedkyni Žitníkovou o krátkou úvodní řeč. Dagmar Žitníková připomněla problém s financováním zdravotnictví a sociálních služeb a nabídla spolupráci odborů při řešení problémů v obou oblastech.

Hejtman Půta přislíbil schůzky vedení kraje s krajskou radou pravidelně 2x ročně a pověřil jejich organizací radního Tulpu.

Dále hejtman sdělil, že kraj bude vracet finance za nezdařené zakázky z minulých období, tudíž z prostředků letošního roku není připraven a nebude dofinancovávat ani chod svých dvou nemocnic. V Krajské nemocnici Liberec, a.s., budou hledat úspory, ale hejtman si osobně nedokáže představit, že to půjde bez zásahu do mezd zaměstnanců, i když ředitel nemocnice řekl, že se o to bude snažit. Východisko vidí hejtman ve zvýšení platby za státní pojištěnce. V Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a.s., je situace obdobná.

Potom hovořil za sociální služby radní Petr Tulpa. V sociálních službách je problém s dofinancováním, protože stát postupně snížil financování od roku 2008 o 2,5 miliardy (v roce 2008 šlo na sociální služby 8,5 miliardy korun, v roce 2012 jen 6,150 miliardy a v roce 2013 to má být 6,005 miliardy). Přitom počet poskytovaných služeb v kraji se zvýšil ze 140 na 240.

Stagnuje či narůstá počet problémových lidí, je potřeba více azylových domů. Pokud se čerpají dotace, tak po jejich skončení již nejsou finanční prostředky na pokračování ve zřízených službách.

Příspěvkovým organizacím kraj škrtl 5 % finančních prostředků. Je otázka, zda sociální služby dofinancuje stát. Všechny organizace by si měly zažádat o dofinancování. V kraji navýšili fond na dotace sociálních služeb z 2,8 milionů na 5 milionů, ale kraj potřebuje na dofinancování 60 milionů.

Kraj podporuje převedení dotačního řízení pro sociální služby ze státu na kraj.

Členka výkonné rady a místopředsedkyně krajské rady Jana Hnyková vystoupila s požadavkem na zvýšení platů pro pracovníky v přímé péči. V současné situaci toto není možné.

Miroslav Brůcha upozornil na problém, který v Jedličkově ústavu vznikl po odlivu počtu strávníků v kuchyni. V důsledku toho se asi bude muset snížit počet pracovníků ve stravovacím provozu.

Věra Ramešová vznesla dotaz na perspektivu Dětské léčebny respiračních nemocí ve Cvikově. Od radní Kocumové se jí dostalo ujištění, že na kraji nejsou v současné době plány na její rušení.

V závěru jednání byl domluven předběžný termín další schůzky na červen 2013.

Termín domluví radní Tulpa s předsedkyní krajské rady a zároveň si stanoví témata, o kterých se bude jednat.

Nové vedení kraje chce s krajskou radou spolupracovat. Krajská rada se na spolupráci těší a již nyní je zvědavá, jak se budou další jednání vyvíjet.

Podobné články

Aktuality 24. 2. 2023 / 15:58

Liberecká krajská rada jednala s radními Richterem a Tulpou

Ve středu 18. ledna jednala krajská rada Libereckého kraje na Krajském úřadu s radním pro zdravotnictví Vladimírem Richterem a radním pro sociální věci Petrem Tulpou.

Aktuality 22. 9. 2022 / 9:34

Liberecká krajská konference OS – 19. 9. 2022

Liberecká krajská konference jednala v pondělí 19. září.

Aktuality 15. 8. 2022 / 18:16

Liberecká KR – plnění programu OS

Zpráva liberecké krajské rady OS o plnění programu OS od VIII. sjezdu odborového svazu do 30. června 2022.

Načíst další
 
Napište nám