Listopad 2013

29. listopadu

* Se zástupcem firmy T-Mobile Martinem Soriánem jednala předsedkyně OS Dagmar Žitníková, vedoucí ekonomického a organizačního oddělení Ing. Šárka Tikovská a Blanka Kučírková. Schůzka se týkala informací po uzavření nové smlouvy OS s T-Mobile.

28. listopadu

* V Krajské zdravotní, a.s., jednali zástupci zaměstnanců se zástupci zaměstnavatele. V Ústeckém kraji odstoupil z postu předsedy představenstva Mgr. Radek Scherfer, předtím byl odvolán z postu ředitele Ing. Eduard Reichelt. Jednání se za odborový svaz zúčastnila místopředsedkyně OS Ivana Břeňková a nový regionální pracovník Ladislav Andrejch.

* Odpoledne se místopředsedkyně OS Ivana Břeňková zúčastnila na pozvání předsedy odborové organizace Krasimira Vasileva konference odborů FN Plzeň. Jednání se zúčastnil regionální pracovník Václav Matoušek.

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se na pozvání Nadace Friedricha Eberta zúčastnila konference ke zdravotnímu pojištění cizinců.

* Místopředseda OS Ladislav Kucharský se zúčastnil výjezdního jednání krajské rady Olomouckého kraje ve Šternberku.

* Místopředseda OS Ladislav Kucharský se v odpoledních hodinách v Brně zúčastnil jednání krajské rady Jihomoravského kraje.

 

26. a 27. listopadu

* Jednání výkonného výboru evropských odborářů veřejných služeb se za ČR zúčastnila místopředsedkyně OS Ivana Břeňková. Na programu byla příprava kongresu EPSU a návrh rezolucí za jednotlivé oblasti veřejných služeb.

26. listopadu

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se sešla se zástupci občanského sdružení ProAlt, aby diskutovali o situaci ve společnosti a o sociálních problémech.

 

25. listopadu

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková spolu se svazovou právničkou Mgr. Ivanou Štěpánkovou navštívily konferenci odborové organizace Psychiatrické nemocnice v Opavě. Přítomní diskutovali jak o odborové, tak o odborné problematice zaměstnanců.

21 a 22. listopadu

* Setkání zástupců odborů z veřejných služeb z České republiky, Slovenska a Rakouska se uskutečnilo ve Vídni. O situaci ve zdravotnictví a sociálních službách v ČR zde informovali předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředseda Ladislav Kucharský.

21. listopadu

* Jednala dozorčí rada OS.

* Jednal výbor sekce nezdravotnických pracovníků.

 

20. listopadu

* S viceprezidentem Svazu průmyslu a dopravy Ing. Pavlem Juříčkem, PhD., se sešla předsedkyně OS Dagmar Žitníková, místopředsedkyně Ivana Břeňková a předseda Lékařského odborového klubu – Svazu českých lékařů MUDr. Martin Engel. Diskutovali o problémech zdravotnictví a seznámili se s názory na řešení.

* Zástupci odborů se sešli s předsedou ČSSD Bohuslavem Sobotkou a dalšími zástupci ČSSD, aby projednali některé palčivé problémy, které se týkají zaměstnanců. O kritické situaci ve zdravotnictví a nepříznivé situaci v sociálních službách informovala předsedkyně OS Dagmar Žitníková.

 

19. listopadu

* Sněmu ČMKOS se zúčastnila předsedkyně OS Dagmar Žitníková, místopředsedkyně Ivana Břeňková, zástupci výkonné rady a dozorčí rady.

 

18. a 19. listopadu

* Místopředseda OS Ladislav Kucharský se jako lektor zúčastnil semináře z projektu Norských fondů pořádaného Slovenským odborovým svazem zdravotnictví a sociálních služeb v Piešťanech na Slovensku.

 

18. listopadu

* Místopředsedkyně OS Ivana Břeňková a předseda odborové organizace Rokycanské nemocnice a.s. František Kuneš jednali s hejtmanem kraje Milanem Chovancem kvůli outsourcingu prádelny.

* Pracovní tým RHSD pro zdravotnictví jednal o aktuální situaci, o návrhu úhradové vyhlášky pro rok 2014 a plánu legislativních prací. Jednání se zúčastnila předsedkyně OS Dagmar Žitníková, vedla ho vedoucí pracovního týmu Ivana Břeňková, místopředsedkyně OS.

 

14. a 15. listopadu

* Semináře k projektu rovných příležitostí se ve Vídni zúčastnila místopředsedkyně OS Ivana Břeňková.

 

14. listopadu

* Jednání krajské rady Praha se zúčastnila předsedkyně OS Dagmar Žitníková.

* Podvečerního setkání s předsedou Senátu Milanem Štěchem u příležitosti jeho narozenin se zúčastnila předsedkyně OS Dagmar Žitníková.

* Večer proběhlo setkání zástupců společnosti Víno a umění s pozvanými hosty. Za ČMKOS byli přítomni jeho místopředsedové a za OS předseda OS KOVO Josef Středula a předsedkyně Dagmar Žitníková.

 

13. listopadu

* V Praze se konal seminář pořádaný Asociací pro kolektivní vyjednávání k novele zákoníku práce v souvislostech s novým občanským zákoníkem. Zúčastnila se místopředsedkyně OS Ivana Břeňková.

*Jednání sekce sociál a sekce ZZS se postupně zúčastnila předsedkyně OS Dagmar Žitníková.

 

12. listopadu

* Jednala výkonná rada OS.

11. listopadu

* V Praze jednala sekce pro členskou základnu, sekce nemocnic a krajská rada Středočeského kraje. Jednání se zúčastnilo vedení svazu.

* Odpoledne začala jednat výkonná rada OS. Zástupci společnosti Ambit Media, a.s., ji informovali o vydávání Zdravotnických novin.

 

8. – 10. listopadu

* Místopředseda OS Ladislav Kucharský se zúčastnil turnaje sportovních her ve volejbalu v Blansku, kde se podílel na organizaci turnaje, provedl i jeho závěrečné vyhodnocení včetně slavnostního odevzdání cen a večer opět odsloužil coby diskžokej.

 

6. listopadu

* Dialogu se zaměstnavateli na téma násilí na pracovišti ze strany třetích osob se zúčastnili místopředsedkyně OS Ivana Břeňková a místopředseda OS Ladislav Kucharský.

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se setkala s pracovnicí portálu Odbory Plus Danou Černou k výměně informací o fungování portálu.

 

5. listopadu

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředsedkyně Ivana Břeňková se účastnily Shromáždění Asociace českých a moravských nemocnic.

 

4. listopadu

* Jednání Rady ČMKOS se zúčastnila předsedkyně OS Dagmar Žitníková.

 

1. listopadu

* V Domově pro seniory Sněženková v Praze 10 jednali zástupci odborové organizace, odborového svazu a vedení zařízení o personálním poddimenzování zaměstnanců. Za OS se jednání zúčastnila předsedkyně Dagmar Žitníková, svazový inspektor BOZP Zbyněk Moravec a regionální pracovnice Iva Dandová.

Podobné články

Aktuality 19. 1. 2023 / 22:43

Prosinec 2022

19. prosince: Na Ministerstvu zdravotnictví jednala zdravotnická tripartita.

Aktuality 2. 12. 2022 / 17:45

Listopad 2022

10. a 11. listopadu: V pražském Hotelu Olšanka se konal IX. sjezd odborového svazu.

Aktuality 4. 11. 2022 / 17:51

Říjen 2022

8. října: Na Václavském náměstí se konala demonstrace odborů Proti chudobě.

Načíst další
 
Napište nám