Listopad 2021

30. listopadu

* Na Krajském úřadu Zlínského kraje se konalo jednání hejtmana Radima Holiše, krajské rady, předsedkyně OS Dagmar Žitníkové a místopředsedkyně OS Jany Hnykové. Tématem bylo projednání pandemické situace ve Zlínském kraji a připravenost nemocnic, navýšení platů a mezd ve zdravotnictví a v sociálních službách a příplatky na ZZS.

* Místopředseda OS Lubomír Francl jednal spolu se zástupci odborové organizace s vedením Státních léčebných lázní Janské Lázně o benefitech pro zaměstnance těchto lázní v roce 2022.

29. listopadu

* Večerního on-line jednání liberecké krajské rady se zúčastnila Jana Hnyková, tématem byla příprava jednání na Krajském úřadu Libereckého kraje dne 1. 12. 2021.

* Místopředseda OS Lubomír Francl se zúčastnil jednání dozorčí rady Nemocnice České Budějovice, a. s.

25. listopadu

* On-line porady se zástupci místní odborové organizace k přípravě na kolektivní vyjednávání se zúčastnili za vedení OS místopředsedové Jana Hnyková a Lubomír Francl a celé právní a sociální oddělení.

24. listopadu

* Na ranní poradě vedení OS se všemi zaměstnanci se řešila aktuální situace a nastavení harmonogramu práce. Následně se probíraly problémy a řešení v jednotlivých krajích s regionálními manažery.

22. listopadu

* Po jednání pardubické krajské rady následovalo jednání na Krajském úřadu Pardubického kraje. Jednání s hejtmanem Martinem Netolickým a radní pro oblast zdravotnictví Michaelou Matouškovou se zúčastnili zástupci krajské rady a za vedení OS předsedkyně Dagmar Žitníková, místopředsedkyně Jana Hnyková a vedoucí právního a sociálního oddělení Ivana Břeňková. Hlavním bodem programu byla oblast zdravotnictví, zvládání pandemické situace a odměny pro zaměstnance v nemocnicích.

* Místopředseda OS Lubomír Francl se na Ministerstvu zdravotnictví zúčastnil jako člen komise výběrového řízení na místo ředitele Psychiatrické nemocnice Louny.

18. listopadu

* Na ranní on-line poradě vedení OS se projednávaly konkrétní úkoly a další nastavení práce OS.

16. listopadu

* Formou on-line jednání se sešla skupina pro nábor a organizování členů, kde se projednávala další strategie, která bude představena na jednání se zástupci Evropské federace odborových svazů veřejných služeb (EPSU). Za vedení OS se účastnil místopředseda Lubomír Francl.

15. listopadu

* On-line jednání Rady ČMKOS se zúčastnila předsedkyně OS Dagmar Žitníková.

* Odpoledne se sešli odboráři ze Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje. Jednali jak o odborové problematice, tak o aktuální situaci na zdravotnických záchranných službách. Jednání se zúčastnila předsedkyně OS Dagmar Žitníková.

12. listopadu

* Jednání se zástupci ZO Nemocnice Vyškov se zúčastnili místopředsedkyně OS Jana Hnyková a zaměstnanci právního a sociálního oddělení OS. Cílem byla pomoc začínajícímu výboru odborové organizace při přípravě na kolektivní vyjednávání a řešení pracovněprávních problémů.

11. listopadu

* On-line jednání Sněmu ČMKOS se zúčastnili jmenovaní zástupci OS.

* Jednání na Ministerstvu zdravotnictví s hlavní hygieničkou Pavlou Svrčinovou k situaci v hygienické službě, které bylo z části on-line, se zúčastnily členky výboru sekce pracovníků hygienické služby a vedoucí právního a sociálního oddělení OS Ivana Břeňková, on-line předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředsedkyně Jana Hnyková.

10. listopadu

* Na Ministerstvu zdravotnictví zástupci odborových organizací působících v psychiatrických nemocnicích, celé vedení OS a vedoucí právního a sociálního oddělení OS Ivana Břeňková jednali s ředitelem přímo řízených organizací MZ Janem Michálkem a Simonou Papežovou pověřenou transformací psychiatrických nemocnic. Projednávala se ekonomická situace psychiatrických nemocnic a stav reformy psychiatrické péče.

9. listopadu

* Jednání v Městské správě sociálních služeb v Mostě se zúčastnili předsedkyně místní odborové organizace Jana Kudová, ředitel Luboš Trojna, hlavní ekonomka Lenka Maňáková a za vedení OS místopředsedkyně Jana Hnyková a právnička Štěpánka Řandová. Hlavními body programu byly organizační změny a příprava na kolektivní vyjednávání.

* Jednal Kulatý stůl projektu Prevence II pod názvem S.W.O.T. analýza pro případnou implementaci výstupů projektu do zdravotnické soustavy ČR. Projekt se zabývá rozšířením psychosociální pomoci zdravotníkům a je do něho zapojená předsedkyně OS Dagmar Žitníková.

* Od 14 hodin se konala tisková konference za přítomnosti celého vedení odborového svazu a předsedy LOK -SČL Martina Engla. Hlavním tématem bylo navyšování mezd a platů v roce 2022 pro zaměstnance ve zdravotnictví a sociálních službách.

* Odpoledne se konalo on-line jednání zástupců odborové organizace Domova seniorů Humpolec s vedením OS a členy právního a sociálního oddělení OS kvůli převodu tohoto domova pod společnost SeneCura.

8. listopadu

* V České Kamenici se konalo jednání mezi Místní odborovou organizaci Děčín, starostou města a jeho dalšími zástupci a zástupci odborového svazu. Hlavním tématem bylo projednání vztahů mezi odborovou organizací a vedením Domova seniorů v České Kamenici. Za vedení OS se zúčastnila místopředsedkyně Jana Hnyková a právnička Štěpánka Řandová.

5. listopadu

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se zúčastnila zasedání k Národnímu programu reforem, místopředsedkyně OS Jana Hnyková se zúčastnila on-line.

4. listopadu

* Jednala výkonná rada OS.

* Jednala dozorčí rada OS.

3. listopadu

* Jednala sekce nezdravotnických pracovníků. Hlavními body programu bylo odměňování v roce 2022, nedostatek zaměstnanců a řešily se problémy spojené s kolektivním vyjednáváním v jednotlivých organizacích.

* Odpoledne začalo společné jednání výkonné a dozorčí rady OS, hlavním bodem programu bylo projednání a schválení rozpočtu OS na rok 2022.

1. listopadu

* V dopoledních hodinách se konala on-line porada vedení odborového svazu, kde se domluvil další postup prací a účast na plánovaných jednáních.

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková jednala s předsedou ZO ZZS hlavního města Prahy o aktuální situaci zaměstnanců na záchranné službě.

Podobné články

Aktuality 19. 1. 2023 / 22:43

Prosinec 2022

19. prosince: Na Ministerstvu zdravotnictví jednala zdravotnická tripartita.

Aktuality 2. 12. 2022 / 17:45

Listopad 2022

10. a 11. listopadu: V pražském Hotelu Olšanka se konal IX. sjezd odborového svazu.

Aktuality 4. 11. 2022 / 17:51

Říjen 2022

8. října: Na Václavském náměstí se konala demonstrace odborů Proti chudobě.

Načíst další
 
Napište nám