Mezinárodní vzpomínkový den na oběti pracovních úrazů a nemocí

Vzpomínkový den pracujících je mezinárodním dnem vzpomínky na pracovníky, kteří zahynuli při pracovních úrazech nebo podlehli nemoci, jejíž příčinou byly nevhodné pracovní podmínky nebo třeba, nám v posledních letech dobře známé, epidemiologické riziko. 28. duben je označen jako Mezinárodní vzpomínkový den na naše zemřelé kolegyně, kolegy a jejich pozůstalé rodiny ze všech odvětví a oborů pracovních činností po celém světě, kteří přišli o svůj život v zaměstnání. A jejich rodinní příslušníci den ze dne, mnohdy i z hodiny na hodinu, ztratili někoho ze svých nejbližších.

Každoročně si tento den připomínáme i na stránkách našeho svazového Bulletinu. Poslední dva „covidové“ roky nám nebylo umožněno se této památce věnovat důstojněji. V minulých letech byl tento den ČMKOS pravidelně mediálně připomínán a prezentován, probíhal seminář, kterého se zúčastnili předsedové a další zástupci jednotlivých odborových svazů, ministerstev a jiných státních institucí, které se problematice bezpečnosti práce v rámci své agendy věnují. Akce probíhaly vždy i s patřičnou pietou a vedení OS a zaměstnanci našeho svazu nikdy nechyběli. V letošním roce tento den připomněl ve svém vystoupení na VIII. sjezdu ČMKOS předseda Josef Středula. Vzpomínku obětem věnovalo jak vedení ČMKOS, tak delegáti a hosté sjezdu.

Státní úřad inspekce práce (dále SÚIP) na svých webových stránkách v tento den (28. 4. 2022) zveřejnil zprávu pod názvem „V loňském roce došlo k nejnižšímu počtu smrtelných pracovních úrazů za posledních 20 let“. Přiznám se, že mě tato informace překvapila a vedla k zamyšlení. V článku se dále uvádí, že za rok 2021 bylo na oblastní inspektoráty nahlášeno 88 smrtelných úrazů a Český báňský úřad nezaznamenal v loňském roce žádný smrtelný pracovní úraz. Zahraniční pracovníci se na celkovém počtu smrtelných pracovních úrazů podíleli necelými 20 %, dva smrtelné pracovní úrazy se staly při činnostech vykonávaných v zahraničí.

A proč jsem byla zaskočena v podstatě na první pohled dobrou zprávou o snížení počtu pracovních úrazů? Napadla mě hned otázka: co se v předchozích letech dělalo špatně? Nebo naopak: co se podařilo zlepšit? Zaměstnavatelé se poučili z chyb let minulých a investují více peněz do zdraví svých zaměstnanců a modernizace provozů? Zlepšil se zdravotní dohled na pracovištích?

Na druhou otázku znám odpověď. Bohužel nezlepšil, lékaři pracovně lékařských služeb u většiny zaměstnavatelů kontrolu dohled na jednotlivých pracovištích fakticky neprovádějí. Určitě se najde několik zaměstnavatelů, kteří na základě pravidelně vyhodnocených rizik na pracovištích vložili svůj kapitál do nových bezpečnějších technologií a modernějších a bezpečnějších strojů a zařízení. Obávám se, že se na snížení počtu pracovních úrazů odráží i uzavírání provozů z epidemiologických důvodů, protože bylo uskutečněno méně pracovních směn.

Čeho se obávám nejvíce? Tato zpráva SÚIP je, dle mého názoru, pouze polovinou pravdy. Nemáme zatím přesná data za rok 2021 o zaměstnancích zemřelých na následky nemocí z povolání. Zejména onemocnění COVID-19 bude hrát významnou roli v počtech obětí u zaměstnanců ze zdravotnictví a zařízení sociální péče. Informace z našich odborových organizací svazoví inspektoři bezpečnosti práce zjišťují průběžně při svých kontrolách a uvidíme, na jak hrozivá čísla se dostaneme ve výkazu činnosti na konci letošního roku.

Ráda bych i při této smutné vzpomínce skončila optimisticky.

  • Využijte svého práva a věnujte bezpečnosti práce na svých pracovištích alespoň malou pozornost.
  • Mějte oči otevřené, upozorňujte své přímé nadřízené pracovníky na nedostatky na vašem pracovišti, hlaste závady, účastněte se pravidelných ročních prověrek bezpečnosti práce.
  • A nezapomeňte – nejste na problematiku BOZP sami. Každý kraj má svého svazového inspektora bezpečnosti práce. Pokud se s nimi ještě osobně neznáte, nic nebrání tomu, abyste kohokoliv z nich kontaktovali a osobně poznali. Jsou tady pro vás a rádi svými znalostmi a zkušenostmi budou nápomocni při řešení problémů. Jména, telefonní čísla a e-mailové adresy najdete zde na webu v sekci „naši lidé, zaměstnanci“.

Přeji vám všem co nejvíce pohodová a zdraví příznivá pracoviště, žádné úrazy a už vůbec žádné nemoci z povolání.

Foto archiv ČMKOS

Podobné články

Aktuality 7. 7. 2022 / 9:43

Hlaste ty úrazy. A všechny!

„Dobrý den, měla jsem před rokem pracovní úraz a zaměstnavatel mně nechce zaplatit odškodnění.“ Tato věta se bohužel poslední dobou množí.

Aktuality 20. 6. 2022 / 16:01

Povinnosti zaměstnavatele při poskytování ochranných nápojů

Léto už se nám ohlásilo vysokými teplotami, takže je vhodné si připomenout, jaké má zaměstnavatel povinnosti při poskytování ochranných nápojů zaměstnancům.

Aktuality 7. 6. 2022 / 14:18

COVID-19 jako nemoc z povolání v roce 2020 a 2021

V roce 2020 se v seznamu nemocí z povolání poprvé objevilo nové infekční onemocnění – COVID-19, způsobené koronavirem SARS-CoV-2.

Načíst další
 
Napište nám