Mikulášský seminář uzavřel aktuální projekt EPSU

Spolupráce Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR s Evropskou odborovou federací svazů veřejných služeb EPSU je dlouholetá a nám se podařilo završit již čtvrtý společný projekt zaměřený na vzdělávání mladých členů svazů sdružených v afilacích EPSU v České republice a na Slovensku.

Tento projekt nesl název „Odbory a mladí lidé – jak dál?“ a měl čtyři části ve formě na sebe navazujících seminářů.

První ze seminářů byl v červnu minulého roku a projekt byl symbolicky ukončen o prvním víkendu letošního prosince. Věříme však, že nám Mikuláš další vzdělávání neodnesl do nenávratna, ale že nám naopak přinese další nadílku.

Asi i vzhledem k velmi netradičnímu termínu bylo na závěrečném semináři o něco méně účastníků, než jsme bývali zvyklí v tradičních dubnových a říjnových termínech. To ale nebylo na škodu, spíše naopak. Při velké účasti se jednotliví účastníci „ztratí“ v davu a větší množství lidí způsobí ostych z otázek, strach se zeptat, abych nevypadal „blbě“.

Účast do dvaceti lidí na semináři je naopak velkým přínosem pro atmosféru akce, otevřenost, kdy má lektor dost času odpovídat na položené otázky, jednotlivá témata se mohou směřovat tam, kde to chtějí účastníci, a ti se naopak nebojí zeptat a korigovat průběh přednášky ku svému prospěchu.

Závěrečné kolo seminářů si lektorsky podělili Mgr. Ladislav Kucharský a Bc. Jan Šusta, kteří přednesli témata z oblasti práce s lidmi, rétoriky a získávání členů odborů. První dvě přednášky měly úsměvné, i když příznačné názvy, které de facto kopírovaly jejich obsah. „Věčný boj s blbcem“ a „Rétorika a technika řeči“. Byly z dílny Ladislava Kucharského a vycházely ze zadání původních požadavků na obsah seminářů.

Nedělní přednáška Honzy Šusty, předsedy ZO Nemocnice v Českých Budějovicích, byla rešerší o zkušenostech, které náš mladý kolega již stihl získat na poli získávání členů odborů jak u něho v ZO, tak ze zkušeností z akcí a seminářů mezinárodních.

Za zmínku určitě stojí systém statistik a zmapování vlastního terénu, který má Honza „zmáknutý“ velmi dobře a dovolím si konstatovat, že asi nejlépe ze všech mě známých organizací. Systematická práce mladého předsedy může být vzorem nejednomu z nás, kteří se od něj můžeme mnohému přiučit!

Jak jsem napsal v úvodu, konáním tohoto semináře se uzavřel cyklus vzdělávacích akcí projektu a my budeme s napětím očekávat, zda se na EPSU podaří dohodnout další spolupráce, jež by vyprodukovala další projekt pro mladé členy odborových svazů tak u nás, jak na Slovensku.

A vhledem k tomu, že šlo o akci závěrečnou, patří k ní i troška bilancování. Průměrná účast na seminářích byl více než třicet účastníků na akci, kteří přijeli ze sedmi afilací EPSU z ČR a Slovenska.

Poděkování patří všem účastníkům a můj hluboký obdiv mají například dva členové ZO v Univerzitní nemocnici Košice, kteří na tento seminář jeli kvůli spadnutým trolejím více než dvanáct hodin.

Ale poděkování patří opravdu všem, účastníkům i lektorům, jmenovitě PhDr. Josefu Krejbychovi, Mgr. Ludmilce Pazderové, JUDr. Dominiku Brůhovi, Ph.D., i již zmíněnému Honzovi Šustovi.

Na shledanou na příštích seminářích!

Foto autor

Podobné články

Aktuality 23. 10. 2021 / 13:35

Síla odborů

Ve dnech 20. – 22. října se ve znojemském hotelu Mariel konal 1. ročník školení s názvem Síla odborů.

Aktuality 24. 9. 2021 / 21:47

Mezinárodní on-line škola

Ráda bych se s vámi podělila o některé poznatky ze školy s názvem Organizování pracovníků pro budování odborové moci – Organizing4power school.

Aktuality 13. 5. 2021 / 15:37

Na workshopu jsme připravovali strategii na získávání členů OS

V rámci spolupráce OS a Evropské federace odborových svazů veřejných služeb (EPSU) jsme se zúčastnili on-line strategického workshopu zaměřeného na nábor a organizování v odborech.

Načíst další
 
Napište nám