Mimořádný příspěvek při karanténě – „Izolačka“

Ve Sbírce zákonů byl dne 23. prosince 2021 vyhlášen zákon č. 518/2021 Sb., o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě. Jedná se o mimořádný příspěvek, který přísluší zaměstnanci, kterému byla nařízena karanténa po 30. listopadu 2021 a tato karanténa trvala alespoň v den nabytí účinnosti tohoto zákona (tj. 23. prosince 2021) a kterému podle zákoníku práce vznikl z důvodu nařízené karantény nárok na náhradu mzdy, platu nebo odměny z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.

Zaměstnanci přísluší mimořádný příspěvek ve výši 370 Kč za každý kalendářní den, nejdéle však po dobu prvních 14 kalendářních dnů trvání nařízené karantény. V případě, že by součet mimořádného příspěvku a náhrady mzdy/platu/odměny z dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr přesáhl 90 % průměrného výdělku zaměstnance za odpovídající počet zameškaných hodin, příspěvek se o tento rozdíl sníží tak, aby podpora dosáhla vždy maximálně 90 % průměrného výdělku.

Zaměstnanci příspěvek vyplatí zaměstnavatel s náhradou mzdy/platu/odměny z dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr za příslušné období. Při měsíčním vyúčtování mzdy, platu nebo odměny z dohod je zaměstnavatel povinen zaměstnanci vydat písemný doklad, který obsahuje rovněž údaj o zúčtovaném příspěvku.

Nárok na mimořádný příspěvek mají zaměstnanci nejdéle do 28. února 2022.

Podobné články

Aktuality 12. 9. 2022 / 19:34

Milostivé léto je zpět

Veřejnoprávní milostivé léto se vrací. Také nyní bude dána fyzickým osobám v exekuci možnost vyhnout se dlužným úrokům a nákladům exekuce.

Aktuality 11. 9. 2022 / 18:58

Zvýšila se náhrada za ztrátu na výdělku

Dne 31. srpna 2022 vyšlo ve Sbírce zákonů nařízení vlády č. 256/2022 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání.

Aktuality 10. 9. 2022 / 19:06

Cestovní náhrady od 20. srpna 2022

Již poněkolikáté v letošním roce dochází ke změně v oblasti cestovních náhrad.

Načíst další
 
Napište nám