Minimální mzda a nejnižší úrovně zaručené mzdy od 1. 1. 2022

Dne 19. listopadu 2021 vyšlo ve Sbírce zákonů nařízení vlády č. 405/2021, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů.

V souvislosti s touto novelou je nutné si nejprve představit samotný institut minimální mzdy. Minimální mzda představuje nejnižší přípustnou výši odměny za práci v základním pracovněprávním vztahu. Právní předpisy stanoví, že mzda, plat nebo odměny z dohody nesmí být nižší než minimální mzda. Do mzdy a platu se pro tento účel nezahrnuje mzda ani plat za práci přesčas, příplatek za práci ve svátek, za noční práci, za práci ve ztíženém pracovním prostředí a za práci v sobotu a neděli. V případě, že nedosáhne mzda, plat nebo odměna z dohody minimální mzdy, je zaměstnavatel povinen zaměstnanci poskytnout doplatek.

S účinností od 1. ledna 2022 se zvýšila základní sazba minimální mzdy z částky 15 200 Kč na částku 16 200 Kč, základní hodinová sazba minimální mzdy se zvýšila z částky 90,50 Kč na částku 96,40 Kč (pro stanovenou týdenní pracovní dobu v délce 40 hodin; pro jiné délky stanovené týdenní doby se tato sazba úměrně zvýší).

Analogicky se zvýšily i základní sazby nejnižších úrovní zaručené mzdy, které představují minimální výši odměny za práci vymezeného okruhu zaměstnanců (§ 112 odst. 2 zákoníku práce) stanovené podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávané práce. Nejnižší úrovně zaručené mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu v délce 40 hodin jsou rozřazeny do následujících 8 skupin:

Skupina prací Platová třída

rok 2021

rok 2022

Kč za hodinu Kč za měsíc Kč za hodinu Kč za měsíc
1. 1. a 2.   90,50 15 200   96,40 16 200
2. 3. a 4.   99,90 16 800 106,50 17 900
3. 5. a 6. 110,30 18 500 117,50 19 700
4. 7. a 8. 121,80 20 500 129,80 21 800
5. 9. a 10. 134,40 22 600 143,30 24 100
6. 11. a 12. 148,40 24 900 158,20 26 600
7. 13. a 14. 163,90 27 500 174,70 29 400
8. 15. a 16. 181,00 30 400 192,80 32 400

Výše uvedené právní předpisy (a mnoho dalších) jsou veřejně přístupné například na internetových stránkách www.zakonyprolidi.cz.

Podobné články

Aktuality 4. 1. 2023 / 13:58

Přehled změn v odměňování a sociálním zabezpečení zaměstnanců v roce 2023

Stejně jako na začátku každého roku i letos dochází ke změně řady právních předpisů v oblasti pracovního práva, odměňování a sociálního zabezpečení zaměstnanců.

Aktuality 4. 1. 2023 / 13:43

Minimální mzda a nejnižší úrovně zaručené mzdy

Dne 30. 12. 2022 vyšlo ve Sbírce zákonů nařízení vlády č. 465/2022, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě a o nejnižších úrovních zaručené mzdy.

Aktuality 3. 1. 2023 / 11:55

Úprava nařízení vlády o platech zaměstnanců od 1. 1. 2023

Platové poměry zaměstnanců ve veřejných službách a správě a zaměstnanců ve státní službě stanovila dvě nařízení vlády, která byla od 1. ledna 2023 novelizována nařízením vlády č. 464/2022 Sb.

Načíst další
 
Napište nám