Minimální mzda a nejnižší úrovně zaručené mzdy

Dne 30. 12. 2022 vyšlo ve Sbírce zákonů nařízení vlády č. 465/2022, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů.

V souvislosti s touto novelou je nutné si nejprve představit samotný institut minimální mzdy a zaručené mzdy, jejichž definice lze nalézt v § 111 a § 112 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

Minimální mzda představuje nejnižší přípustnou výši odměny za práci v základním pracovněprávním vztahu. Právní předpisy stanoví, že mzda, plat nebo odměny z dohody nesmí být nižší než minimální mzda. Do mzdy a platu se pro tento účel nezahrnuje mzda ani plat za práci přesčas, příplatek za práci ve svátek, za noční práci, za práci ve ztíženém pracovním prostředí a za práci v sobotu a neděli. V případě, že nedosáhne mzda, plat nebo odměna z dohody minimální mzdy, je zaměstnavatel povinen zaměstnanci poskytnout doplatek.

Zaručená mzda je mzda nebo plat, na kterou zaměstnanci vzniklo právo podle zákona, smlouvy, vnitřního předpisu, mzdového výměru nebo platového výměru. Nejnižší úroveň zaručené mzdy a podmínky pro její poskytování zaměstnancům, jejichž mzda není sjednána v kolektivní smlouvě, a pro zaměstnance, kterým se za práci poskytuje plat, stanoví vláda nařízením vlády č. 567/2006 Sb. Nejnižší úrovně zaručené mzdy jsou odstupňovány podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávaných prací do 8 skupin.

S účinností od 1. ledna 2023 se zvýšila základní sazba minimální mzdy z částky 16 200 Kč na částku 17 300 Kč, základní hodinová sazba minimální mzdy se zvýšila z částky 96,40 Kč na částku 103,80 Kč (pro stanovenou týdenní pracovní dobu v délce 40 hodin; pro jiné délky stanovené týdenní doby se tato sazba úměrně zvýší).

Touto novelou se tentokrát nezvyšují všechny nejnižší úrovně zaručené mzdy.

Od 1. 1. 2023 se zvyšují pouze základní sazby nejnižší úrovně zaručené mzdy pro 1. skupinu prací (103,80 Kč za hodinu; 17 300 Kč za měsíc) a pro 8. skupinu prací (207,60 Kč za hodinu; 34 600 Kč za měsíc); ostatní zůstává beze změn.

Pro větší přehlednost uvádíme nejnižší úrovně zaručené mzdy pro jednotlivé skupiny prací v následující tabulce.

Skupina prací Nejnižší úroveň zaručené mzdy v Kč za hodinu Nejnižší úroveň zaručené mzdy v Kč za měsíc
1. 103,80 Kč 17 300 Kč
2. 106,50 Kč 17 900 Kč
3. 117,50 Kč 19 700 Kč
4. 129,80 Kč 21 800 Kč
5. 143,30 Kč 24 100 Kč
6. 158,20 Kč 26 600 Kč
7. 174,70 Kč 29 400 Kč
8. 207,60 Kč 34 600 Kč

 

Podobné články

Aktuality 4. 1. 2023 / 13:58

Přehled změn v odměňování a sociálním zabezpečení zaměstnanců v roce 2023

Stejně jako na začátku každého roku i letos dochází ke změně řady právních předpisů v oblasti pracovního práva, odměňování a sociálního zabezpečení zaměstnanců.

Aktuality 3. 1. 2023 / 11:55

Úprava nařízení vlády o platech zaměstnanců od 1. 1. 2023

Platové poměry zaměstnanců ve veřejných službách a správě a zaměstnanců ve státní službě stanovila dvě nařízení vlády, která byla od 1. ledna 2023 novelizována nařízením vlády č. 464/2022 Sb.

Aktuality 2. 1. 2023 / 10:19

Novela katalogu prací od 1. 1. 2023 – pro zaměstnance s platem

Základem pro přiznání platu je výkon práce a přiznání správné platové třídy.

Načíst další
 
Napište nám