Ministerstvo děkuje všem zdravotníkům

Při příchodu na Ministerstvo zdravotnictví před jednáním zdravotnické tripartity v úterý 19. května 2020 mě upoutal na budově velký transparent s nápisem Ministerstvo děkuje všem zdravotníkům. V hlavě se mi začaly rojit myšlenky, co nás dnes čeká a co dokážeme obhájit a prosadit pro naše lidi a potažmo pro všechny zdravotníky v první linii a ostatní zaměstnance, a to jak v nemocnicích, ambulancích, ale také v sociálních službách. Zda dostanou odměny, které jim za poslední období patří.

Tento nápis, který tu visí, by mohl nasvědčovat, že ministerstvo pro zdravotníky v České republice udělá úplně všechno. Ocení především jejich těžkou a nelehkou práci v době pandemie COVID-19 v nemocnicích, ambulancích, ale i v sociálních službách.

Připomeňme si začátek pandemie, kdy byl nedostatek ochranných pomůcek pro zdravotníky v nemocnicích, natož v sociálních službách, kdy národ vytáhl šicí stroje a ušil v rekordním čase miliony roušek nejen pro sebe, ale i pro naše zdravotníky.

Nebyla vypracovaná jednotná metodika pro používání ochranných pomůcek a v terénu se porušoval zákoník práce jako na běžícím páse.

Naši právníci stále odpovídali a obhajovali práva našich členů, ale to by bylo na velmi dlouhé povídání.

Zdravotníci byli v první linii a plnili vše, co jim z jejich profese vyplývá v péči o pacienty. A měli to moc těžké. Nasazovali svoje životy ve prospěch jiných lidí.

Transparent na budově Ministerstva zdravotnictví je skvělá věc, určitě skvělejší by byla obálka s osobním poděkováním od ministra zdravotnictví každému zdravotníkovi a ocenění jeho práce finanční odměnou.

Kladu si otázku, proč dva ministři v jedné vládě přistupují tak rozdílně k ocenění svých lidí ve svém rezortu.

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová velmi rychle prosadila pro zaměstnance v sociálních službách dotační titul na úhradu mimořádné odměny ke mzdě a platu za práci ve ztíženém pracovním prostředí, kdy je zaměstnanec vystaven nákaze z důvodu nezbytného a soustavného přímého kontaktu s jinými fyzickými osobami při výkonu sjednaného druhu práce nebo ztíženého provozu v souvislosti s aplikací opatření proti šíření nákazy COVID-19.

Došlo k tomu na jednání vlády 7. května 2020 usnesením č. 519. Výše odměny za hodinu práce může být různá podle toho, v jak náročném prostředí zaměstnanci sociálních služeb pracovali.

Pokud se v zařízení byla zjištěna nákaza koronavirem, nebo byla dokonce uvalena karanténa, dostanou zaměstnanci, upřesňuji: sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách, vykonávající přímou obslužnou péči a pečovatelskou činnost, částku 235 Kč za hodinu práce. Při odpracování 170 hodin tedy činí výše odměny 40 tisíc Kč hrubého platu nebo mzdy.

Ostatní zaměstnanci pracující v takovém zařízení dostanou 115 Kč za hodinu, při odpracování 170 hodin činí částka 20 tisíc hrubého platu nebo mzdy.

V zařízení, kde nebyla zjištěna nákaza koronavirem, nebo nebyla uvalena karanténa, se počítá s částkou 59 Kč za hodinu práce pro všechny zaměstnance bez ohledu na jejich pracovní zařazení. Při odpracování 170 hodin je to částka 10 tisíc hrubého platu nebo mzdy v období od 13. března do 31. května.

Dotace se zpracovává od 27. května do 12. června 2020 a předpokládá se, že odměna bude vyplacena nejdříve v červenci až srpnu. Zaměstnavatel může z odměny odečíst 10 %, nebo naopak navýšit odměnu o 10 %. Odměna se nevztahuje na zdravotnický personál.

Máme zde jasně stanovena pravidla pro zaměstnance v sociálních službách a myslím, že jsou to pravidla transparentní a dávají lidem v sociálních službách jistotu, že jejich nasazení bude oceněno. Tomu jsem opravdu velmi ráda.

Jistotu ocenění své práce očekávají i zdravotníci v nemocnicích a v sociálních službách. Práci a obrovské nasazení v průběhu nouzového stavu ocenila řada politiků, umělců a dalších. Včetně premiéra Andreje Babiše, který například řekl 15. dubna 2020 ve večerním vysílání České televize: ,,My jsme pochopili všichni, že ta nejdůležitější profese a nejdůležitější rezort je definitivně zdravotnictví. Musíme udělat všechno pro to, aby rezort fungoval.“

Dovolím si připomenout ještě jedno vyjádření premiéra ze dne 18. dubna 2020. V rozhovoru pro deník Právo na otázku redaktora, že o zdravotnictví se už dříve hovořilo jako o černé díře na peníze, odpověděl: ,,Není to černá díra na peníze. Ty peníze jsou určené na platy sestřiček, lékařů, hygieniků, epidemiologů a dalších pracovníků, protože si je zaslouží. To oni s obrovským úsilím a nasazením virus zabrzdili a díky nim jsme na tom i z hlediska úmrtí v porovnání s ostatními zeměmi v Evropě i ve světě velice dobře“

Budu věřit, že je to slovo chlapa a že svůj slib dodrží a najdou se pro zdravotníky v nemocnicích, v sociálních službách a pro ostatní zaměstnance ve zdravotnictví také finanční prostředky na odměny, které budou transparentní a jasně dané pro jednotlivé profese a jejich náročnost. Jen se mi teď vytrácí důležitost našich zdravotníků – odměny pro ně budou stanoveny až úplně na konec. Není to hanba ministra zdravotnictví? Zaslouží si zdravotníci a všichni, co ve zdravotnictví pracují, takový přístup?

Možná si ministr Adam Vojtěch myslel, že stačí transparent na budově ministerstva a poděkování na něm. Jenže to pak žijeme v nějaké jiné zemi, kde si ve skutečnosti zdravotníků a jejich práce neváží. S tím se ovšem, pane premiére a pane mistře zdravotnictví, nesmíříme a za skutečné, nikoliv jen slovní, ocenění pro zdravotníky a další zaměstnance rezortu budeme bojovat. Nezapomeňte, že koronavirus je zákeřný a může přijít znovu. Pak ovšem do té první linie můžete nastoupit vy dva.

Podobné články

Aktuality 6. 6. 2022 / 14:43

Hrdinové mezi námi

Nedá mi, abych nereagovala na nešťastnou událost, která se odehrála v tomto týdnu v Domově Alzheimer v Roztokách u Prahy.

Aktuality 2. 6. 2022 / 20:06

Na pražské ZZS se nám osvědčila vytrvalost a orientace v legislativě

Na ZZS hlavního města Prahy pracuji 23 let. Nejdříve jako řidič tzv. převozové služby, po doplnění zdravotnického vzdělání na distančním studiu jako zdravotnický záchranář.

Aktuality 1. 6. 2022 / 20:37

Komplikovaný Olomoucký kraj

Možná vás titulek Komplikovaný Olomoucký kraj překvapil, ale s určitou dávkou smutku a rozhořčení musím konstatovat, že jsem se nespletl a opravdu je to tak.

Načíst další
 
Napište nám