Mítink ČMKOS Proti chudobě

Protestní mítink Proti chudobě uspořádala Českomoravská konfederace odborových svazů v pondělí 5. září v pražském Fóru Karlín. Mezi patnácti stovkami účastníků ze všech odborových svazů sdružených v ČMKOS bylo i více než 160 zástupců Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR ve žlutozelených reflexních vestách.

Záznam mítinku najdete na: https://www.youtube.com/watch?v=cdQbuB_43JA&t=31s

Jednání zahájila světelná show české umělecké skupiny Pyroterra, která, jak později zdůraznil předseda ČMKOS Josef Středula, je ve svém oboru absolutní světovou špičkou.

Účastníky mítinku i hosty z Evropské odborové konfederace a ze Slovenska přivítala místopředsedkyně ČMKOS Radka Sokolová. Připomněla mítinky Konec levné práce, pořádané ČMKOS každoročně od roku 2015 do přerušení kvůli pandemii COVID-19.

Předseda ČMKOS Josef Středula zahájil svoji prezentaci připomenutím slov papeže Františka, která pronesl v červnu 2021 u příležitosti 109. Konference Mezinárodní organizace práce v Ženevě: „Odbory jsou výrazem prorockého profilu společnosti. Rodí se a obnovují pokaždé, když dávají hlas těm, kteří ho nemají, a pranýřují ty, kteří by prodali chudáka za pár opánků, jak praví prorok (starozákonní kniha Ámos, 2,6). Odhalují mocné, kteří pošlapávají práva nejzranitelnějších zaměstnanců, hájí cizince, poslední a odmítané.“

Poté se důkladně věnoval růstu cen energií a jejich dopadu na občany, stoupající inflaci, nečinnosti vlády i ignorování podnětů odborů na řešení těchto problémů. Zdůraznil, že odbory po vládě nechtějí nic jiného, než co běžně dělají jiné země EU a mají s tím výsledky. Jde o opatření daňového charakteru, například snížení DPH nebo spotřební daně, opatření cenově regulativního charakteru, například zastropování cen, stanovení maximální výše ceny určitého statku, opatření v podobě sociální podpory, například navýšení stávajících sociálních dávek, či zavedení nových dávek, opatření na podporu firem s návazností na pandemická opatření nebo nově zavedené podpůrné mechanismy, strukturální kroky, které zahrnují například podporu veřejné dopravy nebo obnovitelných zdrojů.

Odbory požadují po vládě skutečný boj proti inflaci a jejím důsledkům, což podle nich znamená především okamžité zavedení regulací cen, plné využití škály regulačních nástrojů, které umožňuje zákon o cenách č. 526/1990 Sb., tedy úředně stanovené ceny, maximální ceny, pevné ceny, minimální ceny, maximální rozsah možného zvýšení ceny v daném období, maximální podíl, v němž je možnost promítnout do ceny zvýšení cen určených vstupů, závazný postup při tvorbě ceny včetně stanovení přiměřeného zisku, cenové moratorium.

V souvislosti s výší platů a mezd odmítl slova některých ekonomů, že k zastavení inflace je nutné zastavení růstu mezd. Varoval před tím, že politika státu směřuje k regulaci mezd.

Zdůraznil, že požadavky odborů na růst mezd nejsou proinflační, a to ani podle prognóz ČNB a Ministerstva financí. Zdroje velmi vysoké inflace v ČR jsou jinde – především v zahraničí, ale také v absolutní neschopnosti státu zamezit prostřednictvím nástrojů cenové regulace neoprávněnému zvyšování cen. Zatímco zaměstnancům reálně klesají platy a mzdy, tak výrazným způsobem rostou zisky firem především velkých energetických, průmyslových a finančních koncernů, pro něž jsou čeští zaměstnanci jen levnou pracovní sílou. Prohlubuje se charakter země jako země levné práce.

Odbory požadují, aby se ještě v letošním roce zvýšila minimální mzda o 2000 Kč na nominální hodnotu 18 200 Kč měsíčně.

Předseda Středula se zabýval také délkou pracovní doby a věkem odchodu do důchodu u těžce pracujících zaměstnanců.

Zdůraznil, že ve firmách, kde působí odbory a vyjednávají kolektivní smlouvu, v letech 2018 až 2021 získali zaměstnanci (podle mediánu, nikoliv podle více zkreslujícího průměru) o 326 520 korun více než zaměstnanci ve srovnatelných firmách, kde odbory nepůsobí.

Na závěr uvedl, že do odborových svazů sdružených v ČMKOS v období od 1. 7. 2017 do 30. 6. 2021 vstoupilo 54 578 nových členů.

Celou prezentaci Josefa Středuly najdete níže jako soubor ke stažení.

Ekonomka Ilona Švihlíková svoji prezentaci nazvala V zemi, kde nic nejde a věnovala se v ní cenám energií, upozornila na to, co vše je v naší zemi zprivatizované a teď to komplikuje řešení současných vážných potíží. Kritizovala nečinnost vlády a za hlavní problémy označila, že chybí jasná představa, jakým směrem se má ČR vydat, programové prohlášení vlády nereagovalo ani na tehdy jasně viditelné problémy, je to retro z devadesátek, nefunguje ani operativa, tedy přiměřené reakce na krizové situace, komunikace vlády je zmatená a vůči běžným občanům zpupná a oprávněné požadavky zaměstnanců a odborových svazů (navýšení minimální mzdy, aby nevedla k pracující chudobě!) jsou delegitimizovány. V souvislosti s děním u nás v různých souvislostech položila otázku, proč vlastně existuje naše republika. Na závěr zdůraznila, že potřebujeme udržet sociální smír ve společnosti, udržet funkční ekonomiku a české firmy, dostat pod kontrolu státu strategická aktiva a posilovat naši soběstačnost a lokální ekonomiku

Celou prezentaci Ilony Švihlíkové najdete níže jako soubor ke stažení.

Společné prohlášení odborových svazů veřejných služeb a veřejné správy pronesla předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR Dagmar Žitníková. Připomněla, kdo všechno ve veřejných službách a veřejné správě ve prospěch občanů pracuje, které nezastupitelné činnosti pro život jednotlivců i pro společnost jako celek tito lidé vykonávají. Zdůraznila, že mnozí z nich jsou kvůli nezodpovědnému přístupu státu v práci dlouhodobě přetěžováni, jsou psychicky i fyzicky vyčerpáni kvůli obrovskému množství přesčasů a dlouhodobému stresu, což se negativně projevuje na jejich zdraví i v jejich osobním a rodinném životě.

Na závěr tohoto prohlášení zaznělo: „Vyzýváme politiky, aby přestali útočit na zaměstnance veřejné sféry, aby přestali v občanech vyvolávat pocit, že jde o obrovskou armádu zbytečných byrokratů, a vyzýváme vládu, aby plnila své povinnosti spojené se správou státu a chodem společnosti a zaměstnancům veřejné sféry zajistila adekvátní odměňování a důstojné a bezpečné pracovní podmínky!

Vyzýváme vládu, aby nedopustila propadání občanů České republiky do chudoby, aby zajistila konkrétní a účinnou pomoc při řešení dopadů prudce se zvyšujících cen energií i cen základních životních potřeb!“

Prohlášení najdete níže jako soubor ke stažení.

Společné prohlášení odborových svazů působících ve výrobní sféře přečetl předseda OS KOVO Roman Ďurčo. Zdůraznil, že pokud nebudou zastropovány ceny základních komodit pro občany i firmy, bude sociální smír v České republice pouhou iluzí. Není možné, aby hrstka spekulantů na současné krizi vydělávala nepřiměřené zisky na úkor naprosté většiny společnosti. Vláda by měla maximálně využít domácí zdroje energií a domácí výrobu pro uspokojení potřeb svých občanů. Na závěr tohoto prohlášení zaznělo varování: „Upozorňujeme tě, vládo, že pokud setrváš ve svém dosavadním postupu, jsme rozhodnuti iniciovat důraznější protivládní akce a přimět tě k řešení nastalých problémů. Pokud nebudeš, vládo, konat, budeme nuceni konat my.“

Prohlášení najdete níže jako soubor ke stažení.

Předseda ČMKOS Josef Středula v závěrečné krátké prezentaci připomněl některé protestní akce v minulých letech a sdělil, že Rada ČMKOS se rozhodla uspořádat v sobotu 8. října v Praze na Václavském náměstí demonstraci „ 5 minut po dvanácté“.

Prezentaci Josefa Středuly najdete níže jako soubor ke stažení.

Foto autorka a ČMKOS

Soubory ke stažení

Podobné články

Aktuality 30. 3. 2023 / 19:38

Demonstrace 68 NE proti zvýšení důchodového věku

Demonstrace 68 NE namířená proti prodlužování věku odchodu do důchodu se konala ve středu 29. března 2023 v Praze před Úřadem vlády.

Aktuality 20. 3. 2023 / 14:56

Ústecká on-line porada dne 16. 3. 2023 – zpráva krajské rady

Krajská rada Ústeckého kraje je nyní sedmičlenná a pracují v ní členové v sociálních službách, v hygienické službě a ve zdravotnictví.

Aktuality 20. 3. 2023 / 7:44

Královéhradecká krajská rada jednala s hejtmanem a náměstky

V pondělí 13. března se konala schůzka královéhradecké krajské rady s vedením Královéhradeckého kraje.

Načíst další
 
Napište nám