Mítink EPSU o organizaci a náboru nových členů odborů

Zástupci odborů z České republiky, Slovenska, Litvy a Turecka se sešli 15. prosince 2016 v Praze v hotelu Olšanka na mítinku o organizaci a náboru do odborů, který byl pokračováním dlouhodobého programu Evropské federace odborových svazů veřejných služeb (EPSU) zaměřeného právě na pomoc s náborem do odborů v zemích střední a východní Evropy. Cílem tohoto setkání bylo zhodnotit, jak odborářům z pozvaných zemí projekt EPSU pomáhá v jejich práci při náboru a jak v praxi zúročili nové poznatky, které naposledy čerpali na semináři v Londýně.

Nejprve pohovořil Richard Pond z EPSU jako pořádající organizace. Mluvil zejména o tom, že členská základna odborů má stále klesající tendenci. Statistiky z Litvy, Česka a Slovenska ukazují, že za posledních 10 let v těchto zemích ubylo 16 % členů odborů. Navíc největší část členské základny se věkově pohybuje okolo 55 let, což znamená, že během 10 let přijdeme o celou pětinu členské základny odchodem do důchodu. Abychom odbory udrželi, musíme přijímat nové a hlavně mladé lidi do odborů.

O své zkušenosti s náborem se s námi podělili odboráři ze všech zúčastněných zemí. I my jsme se měli čím chlubit.

O propagačních akcích zaměřených na zviditelnění práce odborů a na nábor nových členů promluvila místopředsedkyně Českomoravské konfederace odborových svazů Radka Sokolová. Konfederace pořádá školení mladých odborářů, propaguje odbory na Veletrhu práce a na středních školách, aby lidé, kteří teprve vstupují na pracovní trh, už měli povědomí o tom, že odbory existují a co dělají. V neposlední řadě mluvila o kampani Konec levné práce.

Také my, jako zástupci našeho odborového svazu, jsme se s ostatními podělili o své zkušenosti s náborem. Promluvili jsme jak o činnosti sekce pro práci s členskou základnou, která se stále rozvíjí, tak také o osobních zkušenostech s náborem nových členů. Dále také o novém bonusu ve formě odborového pojištění zajišťovaného firmou D.A.S., který nám může přivést nové členy do odborů.

A nejprve skromně, pak velmi hrdě, jsme se chlubili naším „Námitkovníkem“, tedy brožurkou „Proč být v odborech“, kterou zástupci základních odborových organizací obdrželi na krajských konferencích. Základem materiálu je práce účastníků vzdělávání ČMKOS – „Komplexní rozvoj dovedností odborového funkcionáře“. Dopracování na podmínky našeho odborového svazu pak umožnilo využití v každé naší základní odborové organizaci. Tento materiál měl na mítinku velký ohlas, zejména u slovenských zástupců odborů.

Je vůbec až s podivem, že ač jsme, my a Slováci, již čtvrt století různými státy, máme stále stejné problémy. Nejen u nás, ale i na Slovensku se dost často potýkají s argumenty neodborářů typu proč bych měl platit za členství v odborech, když stejně výhody vyjednáte i pro mě? I na Slovensku se často setkávají s pasivitou odborářů, nepodporováním aktivity mladých lidí, nevychováváním si nástupců do odborových funkcí.

Napadlo vás někdy, kdo jednou povede odbory na lokální, krajské a celostátní úrovni? Kdo jednou nastoupí na moje místo? A na vaše? Je odpovědností každého člena odborů zajistit kontinuitu odborů na pracovišti tím, že získá svého nástupce.

A napadlo vás někdy, co bude s odbory, když bude členská základna dále klesat? Kam až to může vést? Zaniknou odbory? Co bude s českým zdravotnictvím a sociálními službami bez odborů? Můžeme to dopustit? Co tedy děláme pro to, aby nedošlo k oslabení síly odborů?

Získat nového člena není snadné, ale je to jediná cesta, jak pokračovat! Přeji všem mnoho štěstí v tomto úsilí.

Podobné články

Aktuality 23. 10. 2021 / 13:35

Síla odborů

Ve dnech 20. – 22. října se ve znojemském hotelu Mariel konal 1. ročník školení s názvem Síla odborů.

Aktuality 24. 9. 2021 / 21:47

Mezinárodní on-line škola

Ráda bych se s vámi podělila o některé poznatky ze školy s názvem Organizování pracovníků pro budování odborové moci – Organizing4power school.

Aktuality 13. 5. 2021 / 15:37

Na workshopu jsme připravovali strategii na získávání členů OS

V rámci spolupráce OS a Evropské federace odborových svazů veřejných služeb (EPSU) jsme se zúčastnili on-line strategického workshopu zaměřeného na nábor a organizování v odborech.

Načíst další
 
Napište nám