Moravskoslezská KR – plnění programu OS

Krajská rada Moravskoslezského kraje pracuje v tomto složení: Bc. Andrea Drexlerová (předsedkyně krajské rady), Vít Přibylík (místopředseda krajské rady), Monika Botoš, Petr Lasák a Zuzana Sargová. Scházíme se pravidelně v měsíčních intervalech v prostorách FN Ostrava. V roce 2018 jsme absolvovali VIII. sjezd OSZSP ČR v Praze, kde nám byly dány úkoly, které se snažíme plnit, a také hledáme řešení, jak pomoci zaměstnancům ve zdravotnictví i sociálních službách.

Začátkem roku 2019 jsme se aktuálně zabývali aplikací nařízení vlády č. 341/2017 Sb., tedy aplikací zvláštních příplatků za směnnost a zvýšenou neuropsychickou zátěž.

Celé období je věnována pozornost chronickým problémům našich oborů, a to zejména personální nedostatečnosti, přetěžování zaměstnanců a zhoršování dostupnosti i kvality péče. Informace jsou průběžně předávány vedení OS. Typickým příkladem je likvidace nemocnice v Orlové, které byla věnována velká pozornost. Konala se jednání u kulatého stolu s krajskými politiky, tripartitní jednání, ale arogance moci a vůle politiků nebyla překonána. Spolupráci se nepodařilo nastavit.

Krajská rada také shromažďuje informace týkající se oblasti BOZP, úzce spolupracuje se svazovou inspektorkou BOZP Bc. Andreou Hrabčákovou. Soustavně shledáváme nedostatky v oblasti vnitřních předpisů, které nejsou projednávány s odborovými organizacemi.

Krajská rada se také zapojila do projektu MPSV „Analýza příčin a procesů vedoucích k nerovnému odměňování“. Více než dvouhodinová diskuze vedená na téma diskriminace v odměňování na základě vlastníka nebo zřizovatele zdravotnického zařízení, na základě genderové nerovnosti. Diskuze o úloze odborů jako pojistky proti nerovnému jednání. Chceme tímto poděkovat aktivním účastníkům za ochotu přispět svým otevřeným názorem.

Krajská rada se zabývala jak odbornými tématy, jako například národními ošetřovatelskými postupy, personální situací ve vedení nemocnic či nedostatkem odborného personálu, tak i vnitřními problémy, jako je práce se ZO. Zde se dá říct, že spolupráce a aktivita mnoha ZO je téměř nulová. Na krajskou radu se obrátily jen některé organizace, a následně jsme problémy řešili přímo. Byly to organizace ze sociálních služeb a věříme, že jim naše informace pomohly se orientovat v problémech a nalézt další řešení.

Neustále řešíme problém členské základny. Udržet a rozšířit členskou základnu je důležitý úkol každého funkcionáře i každého člena odborů. Přínosem každého z nás je možnost zapojení se do seminářů k této problematice.

Mimo všechny zmíněné aktivity se členové krajské rady zúčastnili společného jednání krajských rad, výkonné a dozorčí rady OS, kde jsme si vyměnili zkušenosti, jak to dělají jinde, a inspirovali se novými nápady. Zúčastnili jsme se i mítinku ČMKOS Konec levné práce.

Předsedkyně krajské rady Bc. Andrea Drexlerová je členkou a zároveň místopředsedkyní Regionální rady odborových svazů ČMKOS (RROS) Moravskoslezského kraje. Zúčastňuje se jednání krajské tripartity, kde se snaží řešit aktuální problémy na krajské úrovni.

Vít Přibylík je členem výkonné rady OS, kde zastupuje kraj, přenáší informace na vedení OS a přináší informace z jednání krajské rady. Členové jsou zapojeni také do práce sekcí – pro práci s členskou základnou, zdravotnických záchranných služeb, nemocnic.

Snaha o získání informací a spolupráci se zástupci kraje (hejtman, náměstek hejtmana pro zdravotnictví) se jeví jako velmi problematická, převažuje arogance moci a politické vůle. Přesto se nám podařilo dojednat i za pomoci a účasti předsedkyně odborového svazu Dagmar Žitníkové schůzku na Krajském úřadě Moravskoslezského kraje, která se konala dne 21. února 2020 za účasti členů krajské rady, předsedů ZO nemocnic Moravskoslezského kraje a náměstka pro zdravotnictví MUDr. Martina Gebauera. Zde jsme se dozvěděli informace o vizi kraje v oblasti zdravotnictví a sociální péče, měli jsme také možnost vyjádřit své připomínky a návrhy k daným tématům. Tuto schůzku můžeme po dlouhé době hodnotit jako přínosnou pro naši práci.

Na jaře roku 2020 byla setkání krajské rady přerušena koronavirovou pandemií, ale i přesto jsme byli stále v kontaktu a řešili jsme vzniklé problémy operativně – například nedostatek osobních ochranných pracovních prostředků, nedostatek personálu, karantény zaměstnanců, onemocnění COVID-19 jako nemoc z povolání, dopady pandemie na zaměstnance apod.

Od podzimu 2020 se další členové krajské rady aktivně podílejí na spolupráci se sekcí pro práci s členskou základnou a jsou součástí probíhajícího projektu. Zuzana Sargová spoluorganizuje seminář ve Znojmě, který má za cíl zaktivizovat mladé členy ZO v rámci OS.

Krajská rada se během pandemie v roce 2021 postavila proti zavedení povinného očkování zaměstnanců ve zdravotnictví proti onemocnění COVID-19.

Po delší pauze se zástupci krajské rady setkávají se zástupci Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v rámci jednání dne 16. května 2022. Získáváme informace o nedostatku lékařů, zejména pediatrů, a o nastavení nového modelu zajištění zdravotní péče pro děti. Opět se setkáváme s arogantním jednáním. K nastavení nového modelu se vyjadřujeme negativně se stanoviskem, že bude značně zhoršena dostupnost zdravotní péče pro děti. V rámci jednání jsme poukázali i na nedostatek stomatologů.

Během své činnosti jsme se snažili oslovovat a vyzývat zástupce ZO sociálních služeb ke spolupráci s námi.

Organizovali jsme také pro zástupce ZO v kraji vzdělávání. Účast byla velice malá.

Podobné články

Aktuality 12. 10. 2022 / 5:41

Moravskoslezská krajská konference OS – 11. 10. 2022

Moravskoslezská krajská konference jednala v úterý 11. října.

Aktuality 19. 8. 2022 / 12:22

KR s Žitníkovou a Hnykovou jednala o situaci v kraji i náboru členů

V úterý 16. srpna 2022 jednala v Ostravě krajská rada Moravskoslezského kraje a přivítala i hosty – předsedkyni OS Dagmar Žitníkovou a místopředsedkyni OS Janu Hnykovou.

Aktuality 12. 5. 2022 / 11:30

Co se děje na Moravě a ve Slezsku

Dohromady mám na starosti tři kraje, které jsou vzájemně malinko rozdílné. Musím pochválit odboráře ve všech třech krajích, tedy Olomouckém, Zlínském i Moravskoslezském, že jsou pilní a pracovití a taky dostatečně akční.

Načíst další
 
Napište nám