Moravskoslezská KR o kolektivním vyjednávání, očkování i OOPP

Dne 31. 3. 2021 se od 13. hodiny sešla krajská rada Moravskoslezského kraje, a to opět on-line. Tentokrát se již podařila účast všech členů a zdárně jsme se vypořádali s technickými překážkami, což však nejde říci o situaci ve zdravotnictví i sociálních službách.

Členové referovali o problémech nemocnic, kde únava a přetížení personálu dosahují maxima. Zaměstnanci jsou podráždění současnou náročnou situací a ztrácejí naději na brzké řešení. Současně probíhá kolektivní vyjednávání, které je v některých zařízeních náročnější o nevraživost mezi jednotlivými skupinami zaměstnanců, zejména neochotou zástupců LOK hledat řešení jinde než na úkor dalších skupin zaměstnanců.

Očkování zaměstnanců průběžně probíhá, situace s osobními ochrannými pracovními prostředky (OOPP) je v jednotlivých zařízeních různá. Mnohde ještě zaměstnavatel nepochopil, že nákup a správné používání jednorázových OOPP je ochrana zaměstnanců a nelze překračovat technická a hygienická doporučení výrobce těchto pomůcek. Všem organizacím doporučujeme se v takových případech obrátit na naši svazovou inspektorku BOZP, která umí pomoci.

Krajská rada připravovala také zprávu pro on-line poradu s předsedy odborových organizací. Doufáme, že se připojí všechny ZO Moravskoslezského kraje a podaří se získat aktivní členy zejména ze sociálních služeb. Sociální služby nemají v Moravskoslezském kraji zastoupení v krajské radě, což je moc špatně, neboť nedochází k výměně informací a nelze účinně organizovat pomoc těmto organizacím, přestože problémy tohoto sektoru jsou nemalé.

Členové krajské rady se těší na setkání s kolegy 20. dubna od 13. hodiny, byť formou on-line, ale věříme, že i přes nepřízeň epidemické situace se dokážeme alespoň takto sejít a účinně si vyměnit potřebné informace.

Přejeme všem mnoho sil v této náročné době, mnoho štěstí i pevné zdraví!

Foto autor

Podobné články

Aktuality 12. 5. 2022 / 11:30

Co se děje na Moravě a ve Slezsku

Dohromady mám na starosti tři kraje, které jsou vzájemně malinko rozdílné. Musím pochválit odboráře ve všech třech krajích, tedy Olomouckém, Zlínském i Moravskoslezském, že jsou pilní a pracovití a taky dostatečně akční.

Aktuality 12. 4. 2022 / 14:05

Moravskoslezská porada s vedením OS – 23. 3. 2022

Porada vedení OS s předsedy a dalšími zástupci odborových organizací v Moravskoslezském kraji se konala ve středu 23. března.

Aktuality 27. 3. 2022 / 15:13

Budoucnost OS aneb Začni něco dělat, pokud chceš OS udržet

Budoucnost OS aneb Začni něco dělat, pokud chceš OS udržet. Tak toto heslo jsme uváděli v naší nové prezentaci na březnové poradě s předsedy odborových organizací v Moravskoslezském kraji.

Načíst další
 
Napište nám