S náměstkem Gebauerem o personální situaci i odměňování

Zástupci zaměstnanců nemocnic zřizovaných Moravskoslezským krajem a zdravotnické záchranné služby, společně s předsedkyní OS Bc. Dagmar Žitníkovou, se v pátek 21. února odpoledne sešli s náměstkem hejtmana Moravskoslezského kraje pro zdravotnictví MUDr. Martinem Gebauerem (ANO). Náměstek Gebauer na jednání omluvil nemocného vedoucího odboru zdravotnictví Ing. Pavla Rydrycha i nepřítomného zaneprázdněného hejtmana prof. Ing. Ivo Vondráka, CSc., (ANO).

Předsedkyně Dagmar Žitníková sdělila, že zástupci zaměstnanců chtějí znát kroky zřizovatele pro personální stabilizaci ve zdravotnictví Moravskoslezského kraje, zhodnocení uplynulého období a vizi do blízké povolební budoucnosti. Zároveň přítomní odboráři chtěli doplnit informace přímo z terénu, neboť mají zkušenost, že zaměstnavatelé ne vždy uvádějí reálnou skutečnost a mají snahu bagatelizovat situaci, která je vážná.

Náměstek očekával návrhy odborářů k personální stabilizaci, neboť Moravskoslezský kraj nabízí individuální stipendijní program i individuální náborové příspěvky, podporuje bydlení. Nesouhlasí s dělením na praktické, všeobecné a specializované sestry, protože sestra má být schopna toto zastat! Živá diskuze opět ukázala bolavá místa personální vyprázdněnosti, nepochopení vážnosti situace…

Další oblastí bylo odměňování. Náměstek byl překvapen sdělenými skutečnostmi o odměňování, zejména informací o pokusu Ministerstva zdravotnictví vyjmout sestry z platových tabulek a určovat jejich odměnu odlišně od dalších skupin zaměstnanců. Je pro jednotu odměňování na bázi platových tabulek zohledňujících náročnost práce i stupeň zásluhovosti, tak jako doposud, a je pro něj nepřípustné rozbíjet tento systém.

Zaměstnanci nemají pocit, že vedení nemocnic má zájem řešit jejich pracovní problémy a podmínky, zejména oblast osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP), ale i bezpečnosti, vzrůstající agresivitu pacientů. Odpovědí náměstka Gebauera je, že opatření jsou, ale ne ihned viditelná. Nelze zabránit jednotlivým excesům typu střelec ve FN Ostrava.

Jsou udělána opatření v traumaplánech nemocnic při agresi a ohrožení, finančně náročnější bude obnovení rozhlasu ve všech krajských nemocnicích. Nemocnice jsou měkký cíl a budou vždy vystaveny určitému stupni ohrožení. Také OOPP, zejména ty dodávané firmou Renatex, jsou v trvalé pozornosti zřizovatele a snaží se je řešit na úrovni jednotlivých nemocnic.

Projednána byla také psychiatrická reforma, její dopady na ZZS, nemocnice, vznik nových center duševního zdraví v Ostravě, Frýdku-Místku a snad i v Karviné. Je to nová problematika a přináší mnoho neznámého, zatěžuje ZZS a klade vyšší nároky i na běžné nemocnice a zařízení sociálních služeb.

Další okruh dotazů se týkal budoucnosti nemocnic Moravskoslezského kraje. Probrána byla jednotlivá zařízení, jejich rozvoj, investice, problémy. Náměstek Gebauer zopakoval, že nemocnice Orlová je a zůstane v majetku kraje, je to nedílná součást Nemocnice Karviná.

Předsedkyně OS Dagmar Žitníková závěrem shrnula sdělené: zůstanou zachovány právní formy nemocnic jako příspěvkové organizace kraje, Bílovecká nemocnice zůstane akciovou společností; zůstanou zachovány platové tabulky zaměstnancům a kraj je pro sjednocení odměňování ve všech zdravotnických zařízeních; kraj podporuje personální stabilizaci individuálními stipendijními programy, náborovými příspěvky a podporou bydlení zaměstnanců, což pan náměstek potvrzuje.

Jednání potvrdilo potřebnost těchto setkání. Je velkým nedostatkem politiků Moravskoslezského kraje, že dlouhodobě nepřipouští účast zástupce zaměstnanců ve výboru zdravotním ani sociálním. Jsou tak ochuzeni o další pohled na problematiku a o mnohých skutečnostech se dovídají se zpožděním, nebo o nich vůbec neví!!!

Foto Dagmar Žitníková

Podobné články

Aktuality 12. 5. 2022 / 11:30

Co se děje na Moravě a ve Slezsku

Dohromady mám na starosti tři kraje, které jsou vzájemně malinko rozdílné. Musím pochválit odboráře ve všech třech krajích, tedy Olomouckém, Zlínském i Moravskoslezském, že jsou pilní a pracovití a taky dostatečně akční.

Aktuality 12. 4. 2022 / 14:05

Moravskoslezská porada s vedením OS – 23. 3. 2022

Porada vedení OS s předsedy a dalšími zástupci odborových organizací v Moravskoslezském kraji se konala ve středu 23. března.

Aktuality 27. 3. 2022 / 15:13

Budoucnost OS aneb Začni něco dělat, pokud chceš OS udržet

Budoucnost OS aneb Začni něco dělat, pokud chceš OS udržet. Tak toto heslo jsme uváděli v naší nové prezentaci na březnové poradě s předsedy odborových organizací v Moravskoslezském kraji.

Načíst další
 
Napište nám