Možnosti úhrady jízdného do práce

Potřebovala bych vědět, zda může zaměstnavatel hradit zaměstnanci jízdné do práce. Pokud to jde, za jakých podmínek, jak to uvést do kolektivní smlouvy? M. J., Horažďovice

Zaměstnavatel samozřejmě může dobrovolně hradit zaměstnanci i jízdné do práce, ale jedná se o záležitost, kterou právní úprava nestanoví jako povinnost zaměstnavateli (viz mimo jiné i § 274 odst. 1 zákoníku práce, který stanoví, že cesta do zaměstnání není v přímé souvislosti s plněním pracovních úkolů), tudíž případné hrazení jízdného by bylo pouze dobrou vůlí zaměstnavatele.

V takovém případě lze závazek zaměstnavatele vtělit například i do kolektivní smlouvy, kde je třeba blíže konkretizovat závazek, že zaměstnavatel bude poskytovat zaměstnancům náhradu prokázaných jízdních výdajů (eventuálně například 50 % nákladů), které musel zaměstnanec s místem trvalého bydliště mimo obec místa výkonu práce vynaložit za cestu z místa bydliště do místa výkonu práce a zpět, a to za účelem dostavení se k nástupu do směny řádně a včas.

Kompenzovat lze zaměstnanci náhradu za použití prostředků hromadné dopravy, případně i náhradu za použití vlastního silničního motorového vozidla zaměstnance. Záleží tedy na tom, co vše se podaří se zaměstnavatelem vyjednat v rámci kolektivního vyjednávání.

Podobné články

Aktuality 10. 5. 2022 / 10:57

Doprovod rodinného příslušníka do zdravotnického zařízení

Co si mám u doprovodu rodinného příslušníka do zdravotnického zařízení představit pod pojmem „pracovní volno v na nezbytně nutnou dobu, nejvýše však na 1 den“? Jedná se o 1 den v týdnu, v měsíci, v roce?

Aktuality 12. 2. 2022 / 20:58

Druh práce a pracovní náplň

Naše členka pracuje v účtárně jako „pokladní, finanční referent“. Zaměstnavatel jí nyní chce doplnit další činnost do pracovní náplně.

Aktuality 5. 11. 2021 / 10:14

Indispoziční volno pro státní zaměstnance

Naše vedoucí v rámci služebního úřadu nechce akceptovat dva dny indispozičního volna pro zaměstnance, kteří se nechali očkovat proti COVID-19.

Načíst další
 
Napište nám