Možnosti úhrady jízdného do práce

Potřebovala bych vědět, zda může zaměstnavatel hradit zaměstnanci jízdné do práce. Pokud to jde, za jakých podmínek, jak to uvést do kolektivní smlouvy? M. J., Horažďovice

Zaměstnavatel samozřejmě může dobrovolně hradit zaměstnanci i jízdné do práce, ale jedná se o záležitost, kterou právní úprava nestanoví jako povinnost zaměstnavateli (viz mimo jiné i § 274 odst. 1 zákoníku práce, který stanoví, že cesta do zaměstnání není v přímé souvislosti s plněním pracovních úkolů), tudíž případné hrazení jízdného by bylo pouze dobrou vůlí zaměstnavatele.

V takovém případě lze závazek zaměstnavatele vtělit například i do kolektivní smlouvy, kde je třeba blíže konkretizovat závazek, že zaměstnavatel bude poskytovat zaměstnancům náhradu prokázaných jízdních výdajů (eventuálně například 50 % nákladů), které musel zaměstnanec s místem trvalého bydliště mimo obec místa výkonu práce vynaložit za cestu z místa bydliště do místa výkonu práce a zpět, a to za účelem dostavení se k nástupu do směny řádně a včas.

Kompenzovat lze zaměstnanci náhradu za použití prostředků hromadné dopravy, případně i náhradu za použití vlastního silničního motorového vozidla zaměstnance. Záleží tedy na tom, co vše se podaří se zaměstnavatelem vyjednat v rámci kolektivního vyjednávání.

Podobné články

Aktuality 22. 1. 2023 / 21:04

Tzv. předdůchody zdravotnických záchranářů – odpovědi na dotazy

Přinášíme odpovědi na otázky, které se nejčastěji objevují v souvislosti s tzv. předdůchody zdravotnických záchranářů. Odpovědi byly konzultovány s odbornými pracovníky MPSV.

Aktuality 5. 12. 2022 / 8:51

Odstupné při pracovním poměru na dobu určitou

Náleží odstupné zaměstnanci v pracovním poměru uzavřeném na dobu určitou?

Aktuality 12. 11. 2022 / 21:17

Jednorázový příspěvek na dítě z pohledu daně z příjmu

V současnosti dochází k průběžnému vyplácení jednorázových příspěvků na dítě ve výši 5000 Kč na základě zákona č. 196/2022 Sb., o jednorázovém příspěvku na dítě.

Načíst další
 
Napište nám