Může z FKSP čerpat ještě někdo jiný než zaměstnanci a jejich rodinní příslušníci?

Fond kulturních a sociálních potřeb, který povinně tvoří organizační složky státu, státní příspěvkové organizace a příspěvkové organizace zřízené obcemi a kraji, je určen především pro zaměstnance, pro jejich kulturní a sociální potřeby. Sociální ve smyslu společenské, týkající se vztahu ke společnosti, společenskému životu, nikoli ve smyslu „sociální potřebnosti“, určitého znevýhodněného postavení. Proto také vyhláška č. 114/2002 Sb. nijak nezmiňuje poskytování příspěvků na základě testování majetku, příjmů a podobně.

V prvé řadě lze z fondu přispívat a hradit náklady zaměstnancům. Zaměstnancům v pracovním poměru, příslušníkům ve služebním poměru, soudcům, žákům středních odborných učilišť a učilišť. Zaměstnanci se pro účely vyhlášky rozumí i důchodci, kteří při prvém odchodu do starobního nebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně pracovali u uvedených organizací.

Dále lze přispívat i rodinným příslušníkům zaměstnanců, tj. jejich manželům (druhům), partnerům a nezaopatřeným dětem, kterým lze přispívat na dovolenou, včetně rehabilitace a lázeňské léčby, rekreační pobyty ve vlastních zařízeních nebo pořízených od jiných organizačních složek státu nebo od právnických nebo fyzických osob a na zájezdy, a to v tuzemsku i v zahraničí; na vstupenky na kulturní, tělovýchovné a sportovní akce a na dopravu na tyto akce, na náklady na kulturní, tělovýchovné a sportovní akce pořádané organizační složkou státu nebo příspěvkovou organizací a na náklady na vzdělávací kurzy.

V mimořádně závažných případech a při řešení tíživých nebo neočekávaných sociálních situací lze poskytnout jednorázovou sociální výpomoc také nejbližším pozůstalým zaměstnanců.

Z fondu lze poskytovat příspěvek odborové organizaci, která působí u organizační složky státu nebo příspěvkové organizace, na úhradu prokazatelných nákladů, které jí vznikají v souvislosti s plněním oprávnění vyplývajících z pracovněprávních předpisů.

Jiným fyzickým osobám než zaměstnancům lze z fondu poskytnout dar za mimořádnou aktivitu ve prospěch zaměstnavatele při poskytnutí osobní pomoci při požáru, živelní události a při jiných mimořádných případech a za aktivitu humanitárního a sociálního charakteru a péči o zaměstnance a jejich rodinné příslušníky a fyzickým osobám postiženým živelní pohromou, ekologickou nebo průmyslovou havárií na územích, na kterých byl vyhlášen nouzový stav.

Dary lze poskytnout též příspěvkovým organizacím postiženým živelní pohromou, ekologickou nebo průmyslovou havárií na územích, na kterých byl vyhlášen nouzový stav.

Jiným organizačním složkám státu nebo osobám lze přispívat na náklady za dočasné užívání jejich zařízení, pokud slouží kulturnímu a sociálnímu rozvoji zaměstnanců.

Podobné články

Aktuality 22. 1. 2023 / 21:04

Tzv. předdůchody zdravotnických záchranářů – odpovědi na dotazy

Přinášíme odpovědi na otázky, které se nejčastěji objevují v souvislosti s tzv. předdůchody zdravotnických záchranářů. Odpovědi byly konzultovány s odbornými pracovníky MPSV.

Aktuality 5. 12. 2022 / 8:51

Odstupné při pracovním poměru na dobu určitou

Náleží odstupné zaměstnanci v pracovním poměru uzavřeném na dobu určitou?

Aktuality 12. 11. 2022 / 21:17

Jednorázový příspěvek na dítě z pohledu daně z příjmu

V současnosti dochází k průběžnému vyplácení jednorázových příspěvků na dítě ve výši 5000 Kč na základě zákona č. 196/2022 Sb., o jednorázovém příspěvku na dítě.

Načíst další
 
Napište nám