Může z FKSP čerpat ještě někdo jiný než zaměstnanci a jejich rodinní příslušníci?

Fond kulturních a sociálních potřeb, který povinně tvoří organizační složky státu, státní příspěvkové organizace a příspěvkové organizace zřízené obcemi a kraji, je určen především pro zaměstnance, pro jejich kulturní a sociální potřeby. Sociální ve smyslu společenské, týkající se vztahu ke společnosti, společenskému životu, nikoli ve smyslu „sociální potřebnosti“, určitého znevýhodněného postavení. Proto také vyhláška č. 114/2002 Sb. nijak nezmiňuje poskytování příspěvků na základě testování majetku, příjmů a podobně.

V prvé řadě lze z fondu přispívat a hradit náklady zaměstnancům. Zaměstnancům v pracovním poměru, příslušníkům ve služebním poměru, soudcům, žákům středních odborných učilišť a učilišť. Zaměstnanci se pro účely vyhlášky rozumí i důchodci, kteří při prvém odchodu do starobního nebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně pracovali u uvedených organizací.

Dále lze přispívat i rodinným příslušníkům zaměstnanců, tj. jejich manželům (druhům), partnerům a nezaopatřeným dětem, kterým lze přispívat na dovolenou, včetně rehabilitace a lázeňské léčby, rekreační pobyty ve vlastních zařízeních nebo pořízených od jiných organizačních složek státu nebo od právnických nebo fyzických osob a na zájezdy, a to v tuzemsku i v zahraničí; na vstupenky na kulturní, tělovýchovné a sportovní akce a na dopravu na tyto akce, na náklady na kulturní, tělovýchovné a sportovní akce pořádané organizační složkou státu nebo příspěvkovou organizací a na náklady na vzdělávací kurzy.

V mimořádně závažných případech a při řešení tíživých nebo neočekávaných sociálních situací lze poskytnout jednorázovou sociální výpomoc také nejbližším pozůstalým zaměstnanců.

Z fondu lze poskytovat příspěvek odborové organizaci, která působí u organizační složky státu nebo příspěvkové organizace, na úhradu prokazatelných nákladů, které jí vznikají v souvislosti s plněním oprávnění vyplývajících z pracovněprávních předpisů.

Jiným fyzickým osobám než zaměstnancům lze z fondu poskytnout dar za mimořádnou aktivitu ve prospěch zaměstnavatele při poskytnutí osobní pomoci při požáru, živelní události a při jiných mimořádných případech a za aktivitu humanitárního a sociálního charakteru a péči o zaměstnance a jejich rodinné příslušníky a fyzickým osobám postiženým živelní pohromou, ekologickou nebo průmyslovou havárií na územích, na kterých byl vyhlášen nouzový stav.

Dary lze poskytnout též příspěvkovým organizacím postiženým živelní pohromou, ekologickou nebo průmyslovou havárií na územích, na kterých byl vyhlášen nouzový stav.

Jiným organizačním složkám státu nebo osobám lze přispívat na náklady za dočasné užívání jejich zařízení, pokud slouží kulturnímu a sociálnímu rozvoji zaměstnanců.

Podobné články

Aktuality 10. 5. 2022 / 10:57

Doprovod rodinného příslušníka do zdravotnického zařízení

Co si mám u doprovodu rodinného příslušníka do zdravotnického zařízení představit pod pojmem „pracovní volno v na nezbytně nutnou dobu, nejvýše však na 1 den“? Jedná se o 1 den v týdnu, v měsíci, v roce?

Aktuality 12. 2. 2022 / 20:58

Druh práce a pracovní náplň

Naše členka pracuje v účtárně jako „pokladní, finanční referent“. Zaměstnavatel jí nyní chce doplnit další činnost do pracovní náplně.

Aktuality 5. 11. 2021 / 10:14

Indispoziční volno pro státní zaměstnance

Naše vedoucí v rámci služebního úřadu nechce akceptovat dva dny indispozičního volna pro zaměstnance, kteří se nechali očkovat proti COVID-19.

Načíst další
 
Napište nám