Na krajských konferencích se jednalo, bilancovalo, volilo i děkovalo

V září a začátkem října jsme se sešli na krajských konferencích. Konference jsou platformou pro vzájemnou výměnu informací a ty letošní byly obzvláště významné. Před VII. sjezdem odborového svazu jsme spolu diskutovali o programu odborového svazu na příští čtyři roky, o stanovách, ekonomickém zázemí svazu a stanovovali jsme si další dílčí cíle pro naši práci.

Významnou částí jednání byly informace o činnosti krajských rad a zprávy z odborových organizací. Nechyběly ani aktuality ze zdravotnictví a sociální péče a informace o akcích, které připravujeme v nejbližším období.

Na konferencích jste si také zvolili své zástupce do orgánů odborového svazu. Informace o nových či staronových krajských radách se obratem objevily na svazovém webu, stejně jako informace, koho jste si zvolili za jednotlivé kraje do výkonné rady odborového svazu. Volbu členů výkonné rady musí samozřejmě potvrdit sjezd. Ve většině krajů jste také zvolili své kandidáty do dozorčí rady svazu.

Konference byly z pohledu vedení svazu konstruktivní a také velmi příjemné a lidské.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, děkujeme vám všem za účast na nich a samozřejmě také za vaši práci. Těšíme se na setkání na VII. sjezdu odborového svazu. 

Vedení odborového svazu děkuje všem členům orgánů odborového svazu za jejich poctivou a tvůrčí práci. Kolegům, kteří končí, děkujeme obzvlášť.

Práce v odborech je nekonečná, nedoceněná a mnohdy se zdá, že s malými výsledky. Ovšem pokud byste vy všichni nepřispívali ke kultivaci pracovního a životního prostředí, bylo by hůř! Člověk by ovšem neměl přistupovat na filozofii, že může být hůř. Našim krédem je, aby bylo lépe!

Děkujeme, všem vám přejeme hodně úspěchů a štěstí v naší společné práci.

Výkonná rada odborového svazu děkuje za dlouhodobou práci pro odbory:

Paní Jaroslavě Doleželové

Paní Janě Sedláčkové

Paní Boženě Krčkové

Panu Miroslavu Brůchovi

Paní Ivaně Doubkové

Paní Marii Humpolové

Paní Marii Uhrové

Paní Boženě Latzkové

Paní Miroslavě Kružíkové

Podrobné informace o konferencích najdete na webu v části věnované jednotlivým krajům.

Podobné články

Aktuality 20. 3. 2023 / 14:56

Ústecká on-line porada dne 16. 3. 2023 – zpráva krajské rady

Krajská rada Ústeckého kraje je nyní sedmičlenná a pracují v ní členové v sociálních službách, v hygienické službě a ve zdravotnictví.

Aktuality 20. 3. 2023 / 7:44

Královéhradecká krajská rada jednala s hejtmanem a náměstky

V pondělí 13. března se konala schůzka královéhradecké krajské rady s vedením Královéhradeckého kraje.

Aktuality 16. 3. 2023 / 9:02

Základní instinkt

Základním instinktem je přežít. Proto si dovolím tvrdit, že v letošním roce došlo na půdě odborového svazu k zásadnímu milníku.

Načíst další
 
Napište nám