Na pilotním semináři nového projektu EPSU si účastníci vyjasnili, co je nejvíc zajímá

V minulých letech jsme realizovali několik společných projektů, které byly zaměřené na práci s mladými lidmi a získávání nových členů. Je velmi chvályhodné, že se Evropská federace odborových svazů veřejných služeb (EPSU) ve spolupráci s Irským odborovým svazem pracovníků služeb IMPACT a Odborovým svazem zdravotnictví a sociální péče ČR rozhodla v této činnosti pokračovat a uvolnila finance na další kolo seminářů.

O tom, že měly předcházející semináře velký úspěch, svědčí i počet přihlášených a skutečně zúčastněných mladých lidí z členských afilací EPSU v České republice a na Slovensku. To, co je na jedné straně úspěchem, však bylo zároveň i velkým trápením. Počet přihlášených je pro nás, jako pro dlouholeté organizátory a realizátory vzdělávacích akcí, velkým vyznamenáním, zároveň jsme se tentokrát museli opravdu poprat s tím, jak vyhovět všem přihlášeným.

Myšlenka na to, že budeme dělat nějakou selekci, abychom se dopracovali ke kýženému stavu účastníků, byla pro nás úplně nepřijatelná. Ideální stav účastníků semináře je 30, maximální 35. Ale nám se na seminář pořádaný ve dnech 12. – 14. června přihlásilo 42 lidí! A teď babo raď! Komu říct, aby nepřijel? Vždyť to by způsobilo jeho nechuť přihlásit se do dalších kol seminářů. Ale jak vyhovět tolika přihlášeným a zároveň dodržet daný rozpočet?

Nebylo to lehké, ale nakonec se to podařilo. Jak víte, naší základnou je dlouhodobě hotel Iris v Pavlově. A že je dobré mít dlouholetou spolupráci, se osvědčilo právě v této chvíli. Po nelehkých vyjednáváních s vedením hotelu jsme dospěli k výjimečnému snížení původně kalkulované ceny o 20 %, navíc jsme zredukovali počet a složení coffeebreaků, vybrali jsme ta nejlevnější jídla a dohodli se na tom, že účastníci budou bydlet po třech. A výsledek se dostavil. Mohli přijet všichni a super na tom je, že opravdu dorazili všichni přihlášení!

Tento seminář se lišil od těch předcházejících i v tom, jaký měl program a kdo se ho zúčastnil jako lektor. Po šňůře seminářů jsme cítili potřebu dát co největší prostor účastníkům semináře a dohodli jsme se na tom, že první akce bude věnována sestavení pomyslné osnovy dalších seminářů, kdy si účastníci přímou řeknou, o co z nabízených témat mají zájem. Předem jsme sestavili schéma už odpřednášených témat a tato témata doplnili o aktuální problematiku.

S ohledem na to, že seminář byl takto koncipován, jsme respektovali rozhodnutí kolegů ze zahraničí, že se této pilotní akce nezúčastní. To nám v konečném důsledku pomohlo s ubytovacím problémem pro ostatní účastníky a potvrdilo pravidlo, že všechno zlé je na něco dobré. Aby si to někdo nevysvětlil jinak: zlé bylo to, že jsme neměli zahraniční účast, a dobré to, že se takhle mohli zúčastnit všichni přihlášení.

První den jsme zvládli jen vzájemné představení účastníků a částečně taky představení všech minulých seminářů a témat na nich odpřednášených.

Druhý den byl velmi náročný, protože práce s tak velkým množstvím lidí je problematická kvůli udržení pozornosti všech přítomných a je náročná i na práci ve skupinách. Sáhli jsme proto k osvědčené hravé formě a rozdělení do pracovních skupin bylo první zkouškou spolupráce našich mladých členů.

Skupin bylo sedm tak, aby ani v jedné nebylo více než šest lidí. To už by nebyla akce schopná skupina kvůli velkému množství názorů. Zajímavostí bylo, že se nám lidi namíchali tak, že ve dvou skupinách bylo po pěti nováčcích a jen jednom zkušeném matadorovi. Ale právě toto se nakonec ukázalo být velkým přínosem.

Prvním úkolem skupin bylo odpovědět na otázky, proč se účastníci přihlásili na seminář, co by chtěli, co by naopak nechtěli, čemu se chtějí úplně vyhnout a co je potřebné udělat, aby jeli spokojeně domů, do svých základních organizací.

Velmi potěšujícím faktem je, že jak původní účastníci, tak i úplně noví, se na seminář přihlásili na základě dobré zkušenosti. Buď své vlastní, nebo zprostředkované od kolegyň a kolegů. Jejich prioritou je načerpání nových sil pro práci v odborech a těší se na exkluzivní informace od lektorů jednotlivých bloků. Chtěli by zejména zdokonalit přenos informací, prodej svých schopností a úspěchů odborů veřejnosti, což souvisí s požadavkem na zdokonalování komunikačních dovedností a schopnosti vytvářet dobrý mediální obraz. Chtějí co nejširší možnost výměny zkušeností s akcentem na EPSU a IMPACT.

Naopak nechtějí úřednický přístup, přednášky zahlcující informacemi a dlouhé, nudné a formální přednášky z pracovního práva. Účastníci se shodli na tom, že se obejdou bez „suchých“ přednášek a jakýchkoli pokusů řešit neřešitelné. Toto považují za úplnou ztrátu času.

No a budou spokojeni, pokud si ze seminářů odvezou nové motivace, budou mít pocit, že čas strávený na akci byl smysluplně strávený, naučí se lépe prezentovat odbory a dokážou lépe komunikovat!

Za hlavní témata budoucích seminářů účastníci požadují tradiční okruhy, jako jsou sociální dialog, verbální i neverbální komunikace, pracovní právo, práce se členy a jejich zapojení do akcí, nábor nových členů mezi mladými lidmi, násilí na pracovišti s akcentem na nové a velmi důležité téma, jímž je slovní sebeobrana.

K podrobnému rozepisování těchto témat zde není prostor, jen chci konstatovat, že detailními a striktně popsanými požadavky jsou zaplněny tři hustě popsané strany flipchardu.

Nám nezývá nic jiného, než pořádně zabrat a připravit semináře opravdu šité na míru tak, aby i po jejich skončení jejich účastníci zkonstatovali to, co prezentovali na začátku – dobrou zkušenost.

Foto autor

Podobné články

Aktuality 23. 10. 2021 / 13:35

Síla odborů

Ve dnech 20. – 22. října se ve znojemském hotelu Mariel konal 1. ročník školení s názvem Síla odborů.

Aktuality 24. 9. 2021 / 21:47

Mezinárodní on-line škola

Ráda bych se s vámi podělila o některé poznatky ze školy s názvem Organizování pracovníků pro budování odborové moci – Organizing4power school.

Aktuality 13. 5. 2021 / 15:37

Na workshopu jsme připravovali strategii na získávání členů OS

V rámci spolupráce OS a Evropské federace odborových svazů veřejných služeb (EPSU) jsme se zúčastnili on-line strategického workshopu zaměřeného na nábor a organizování v odborech.

Načíst další
 
Napište nám