Na workshopu jsme připravovali strategii na získávání členů OS

V rámci spolupráce odborového svazu a Evropské federace odborových svazů veřejných služeb (EPSU) jsme se zúčastnili on-line strategického workshopu oddělení náboru a organizování EPSU pro odborové předáky „Strategie organizování ve veřejných službách“, který byl zaměřen na nábor a organizování v odborech. Workshop byl určen pro Česko, Polsko a Maďarsko. Skupinu z našeho odborového svazu tvořil tým složený z místopředsedy OS (Lubomír Francl), z členů výboru sekce pro práci s členskou základnou (Ludmila Šromotová a Jan Šusta) a z předsedkyně největší základní organizace FN Ostrava (Zuzana Sargová). Workshop probíhal celý březen.

První společné on-line setkání všech účastníků se konalo 4. března. V následujících 17 dnech bylo nutné vytvořit strategii, která by v konečném důsledku měla vést k udržení a navýšení členské základny v dalších letech. Podle zadaných parametrů jsme shromáždili potřebná data z programu Trewis. Na základě svých zkušeností z vlastních ZO a zkušeností nabytých na školeních v předchozích letech jsme vypracovali nástin strategie náboru a organizování pro OSZSP ČR. Výsledek jsme zaslali na oddělení pro nábor a organizování EPSU.

Poté 24. března následovala konzultace s odborníky z EPSU (Agnieszka Ghinararu, Miloš Vlaisavljević a Greg Thompson). Velmi nás potěšilo, když jsme byli pochváleni za odvedenou práci. Zahraniční kolegové byli nadšeni z možností, které dává náš program Trewis.

Na posledním setkání všech účastníků 26. března byly představeny pracovní postupy jednotlivých skupin a přislíbena pomoc ze strany EPSU při realizaci těchto plánů.

Díky fungující centrální elektronické evidenci členů Trewis jsme schopni získat veškerá data potřebná pro přípravu strategie náboru a organizování našeho svazu. Provedli jsme kompletní analýzu dat z pohledu množství ZO a členů, nástupy a výstupy od roku 2018, věkové složení členské základny, množství členů z jednotlivých odvětví v sektoru zdravotnictví a sociálních služeb a další. To vše celorepublikově, dle jednotlivých krajů a jednotlivých ZO. Nyní máme plán, jak dále postupovat, aby to bylo zvladatelné časově, postupně aplikovatelné v individuálních podmínkách každé ZO a zároveň to nebylo pouhé plácnutí do vody. Jak tento plán zní konkrétně, si nechám do dalšího čísla Bulletinu.

Všichni víme, že finanční možnosti jednotlivých ZO či svazu a počet členů jsou spojené nádoby. Proto jsou velmi alarmující čísla získaná na základě věkové analýzy členské základny OSZSP ČR. Do starobního důchodu odejde do 10 let 31 % členské základny, do 15 let dokonce 46,5 % členské základny. Ne u všech to sice znamená, že ihned ukončí pracovní poměr, ale u valné většiny tomu tak bude. K těmto číslům je nutné připočíst i ukončení členství z jiných příčin. Je to jeden z důvodů, proč je důležité, aby v dalších letech byl nábor a organizování jednou z hlavních priorit našich činností v ZO.

Nikdy nebylo na zdravotnictví a sociální služby zaměřeno tolik mediální pozornosti jako v současné době, zároveň náš svaz zaznamenává historické úspěchy. Odbory jako takové začínají být vnímány jako důležitý hráč, i když ne všem je to po chuti. Zkusme toho využít i na úrovni základních organizací. Vám všem, kteří se aktivně podílíte na chodu svých základních organizací, děkuji a vím, že ne všichni jste za svoji práci odměněni zvyšující se členskou základnou. Věřím, že díky našemu pilotnímu projektu si budeme schopni v následujících letech vzájemně pomoci a přispět k tomu, že se zvětší počet zaměstnanců odborářů ve zdravotnictví a sociálních službách.

Foto autor a Lubomír Francl

Podobné články

Aktuality 23. 10. 2021 / 13:35

Síla odborů

Ve dnech 20. – 22. října se ve znojemském hotelu Mariel konal 1. ročník školení s názvem Síla odborů.

Aktuality 24. 9. 2021 / 21:47

Mezinárodní on-line škola

Ráda bych se s vámi podělila o některé poznatky ze školy s názvem Organizování pracovníků pro budování odborové moci – Organizing4power school.

Aktuality 30. 1. 2020 / 13:24

Semináře OS novým funkcionářům ZO pomáhají, dodávají energii

Odborový svaz a jeho sekce pro práci s členskou základnou pořádají pro nové členy seminář, jak získávat do svých řad nové odboráře.

Načíst další
 
Napište nám