Na zahradní slavnosti domova Pržno se všichni výborně bavili

Domov se zvláštním režimem Pržno je pobytovou sociální službou příspěvkové organizace Sociální služby Vsetín. Cílovou skupinou jsou osoby s duševní poruchou, které mají sníženou soběstačnost a potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Ve středu 15. července 2015 se ve všech venkovních prostorách domova konala letní zahradní slavnost. Ke zdárnému průběhu celé akce přispěli jak zaměstnanci, tak uživatelé domova. 

Po zahájení se úvodního slova ujala vedoucí domova Bc. Hana Davidová a poté i jeden z hostů, poslankyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Jana Hnyková, která přijala pozvání společně bývalou dlouholetou zástupkyní Zlínského kraje ve výkonné radě odborového svazu Jaroslavou Doleželovou. Akce se obě zúčastnily. Mimo pracovníků a uživatelů domova se zahradní slavnosti účastnili i uživatelé jiných zařízení sociálních služeb a veřejnost.

Celým odpolednem, za velmi příjemného letního počasí, nás provázela živá hudba, která hrála nejen k poslechu, ale i tanci. Pro zpestření programu několikrát vystoupil kovboj s lasem a zapojil do předváděného umění i přihlížející obecenstvo.

Jiní využili pozvání zasoutěžit si v kuželkách nebo petangue.

Vítězové se pak těšili z předaných cen.

Méně sportovně nadaní mohli zase využít „hry“ s barvami a namalovat si pro radost třeba hrníček.

Naši uživatelé si pod vedením aktivizačního úseku domova a dobrovolnice Karly Palátové připravili své vlastní vystoupení. Zazpívali, zarecitovali a předvedli Pošťáckou pohádku.

Samozřejmě nechybělo bohaté občerstvení.

Všichni se výborně bavili a ani po několika hodinách tance, zpěvu a zábavy se nechtělo hostům a uživatelům domů.

Na závěr bychom chtěli poděkovat těm, bez nichž by nebylo možné zahradní slavnost uskutečnit. Jsou to sponzoři akce: Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., INDET SAFETY SYSTEMS, a.s., KOVAR, a.s., UHLOBESKYD, s.r.o., BR servis, s.r.o., Výtahy Vsetín, s.r.o., Lékárna VIOLA Valašské Meziříčí. Dále děkujeme za spolupráci při realizaci akce stálým dodavatelům domova, Obci Pržno a Sboru dobrovolných hasičů Pržno.

Také oběma kolegyním, které svou přítomností přispěly ke zdárnému průběhu akce. Ještě jednou všem díky.

Podobné články

Aktuality 2. 2. 2023 / 8:41

Rok 2022 na pražské ZZS: vytrvalost a přesvědčení o dobré věci

Odborová organizace ZO OSZSP ČR Zdravotnické záchranné služby hlavního města Prahy má nyní 235 členů, tedy více než polovinu zaměstnanců ve výjezdových skupinách a operačním středisku.

Aktuality 11. 1. 2023 / 9:55

Restart odborové organizace v Krajské nemocnici Liberec, a. s.

Na konci roku 2019 byl zvolen nový výbor ZO v Krajské nemocnici Liberec, a. s. Převzali jsme velmi nízkou členskou základnu a zjistili jsme, že většina zaměstnanců nemá informace o odborovém svazu.

Aktuality 21. 12. 2022 / 18:03

Příjemné bilancování na schůzi odborářů v Domově Ždírec

Neřešíme jen problémy, ale někdy se sejdeme s našimi odboráři i na příjemné společné akci. Taková byla také členská schůze 8. prosince 2022 v Domově ve Ždírci.

Načíst další
 
Napište nám