Nárok na dovolenou při plynulé změně zaměstnání

Občas se u nás stane, že nový zaměstnanec nenastupuje k 1. kalendářnímu dni v daném měsíci, ale až od 2. nebo 3. (tedy od prvního všedního dne). Tyto situace sice nenastávají moc často, nicméně naše organizace někdy bývá dotazována a řešíme problém s nárokem na dovolenou za měsíc, ve kterém zaměstnanec nastupuje. První situace: Zaměstnanec X nastoupil od 2. v daném měsíci (pondělí), protože do 1. měl jiný pracovní poměr (tzn. plynule přestoupil od jednoho zaměstnavatele ke druhému). Druhá situace: Zaměstnanec Y nastoupil od 2. v daném měsíci (pondělí), ale do 1. neměl žádný navazující pracovní poměr (nastoupil například z úřadu práce). Jak je to v obou situacích s nárokem na dovolenou? P. B., Praha 

Dotazovaný problém řeší § 212 odst. (3) zákoníku práce takto: „Poměrná část dovolené přísluší v délce jedné dvanáctiny též za kalendářní měsíc, v němž zaměstnanec změnil zaměstnání, pokud skončení pracovního poměru u dosavadního zaměstnavatele a vznik pracovního poměru u nového zaměstnavatele na sebe bezprostředně navazují; zaměstnanci přísluší v takovém případě poměrná část dovolené od nového zaměstnavatele.“ Podle převládající výkladové praxe se za tzv. “bezprostřední návaznost“ pracovních poměrů považují nejen přechody od jiného zaměstnavatele ze dne na den, ale též případy, kdy předchozí pracovní poměr u dosavadního zaměstnavatele například skončil v pátek před víkendem a/nebo před svátkem; a nový pracovní poměr započal až v pondělí po víkendu nebo první pracovní den po státním svátku.

Pokud tedy zaměstnanec X splní podmínku odpracování 60 dnů s tím, že pracoval do 1. dne v měsíci jinde a následně 2. dne v měsíci nastoupí plynule do pracovního poměru k jinému zaměstnavateli, tak již za tento měsíc přísluší zaměstnanci nárok na 1/12 roční výměry dovolené od nového zaměstnavatele. Naproti tomu, pokud zaměstnanec Y sice splní podmínku odpracování 60 dnů s tím ovšem, že do 1. dne v měsíci nikde jinde zaměstnán nebyl, a následně 2. v měsíci nastoupí do pracovního poměru, tak za tento měsíc ještě nepřísluší zaměstnanci nárok na 1/12 roční výměry dovolené od nového zaměstnavatele (viz § 212 odst. 2 ZP ve spojení s § 212 odst. 3 ZP). 

 

Podobné články

Aktuality 12. 11. 2022 / 21:17

Jednorázový příspěvek na dítě z pohledu daně z příjmu

V současnosti dochází k průběžnému vyplácení jednorázových příspěvků na dítě ve výši 5000 Kč na základě zákona č. 196/2022 Sb., o jednorázovém příspěvku na dítě.

Aktuality 22. 9. 2022 / 13:28

Sjednaný druh práce a jiné úkoly

Pracuji už pět let v sociálních službách jako kuchařka. Vždy jsem pracovala pouze v kuchyni a věnovala jsem se samotnému vaření.

Aktuality 21. 9. 2022 / 13:32

Právo zaměstnance nahlédnout do svého osobního spisu

Zaměstnavatel mi nechce umožnit, abych mohl nahlédnout do svého osobního spisu.

Načíst další
 
Napište nám