Nároky členů okrskové volební komise při nadcházejících volbách

V souvislosti s volbami do zastupitelstev obcí, případně do Senátu, v termínu 23. a 24. září 2022 připomínáme nároky členů okrskové volební komise.

Členové okrskové volební komise mají při volbách nárok na:

  • zvláštní odměnu za výkon funkce (viz dále),
  • pracovní nebo služební volno v nezbytně nutném rozsahu a na náhradu mzdy (platu, služebního příjmu, odměny) ve výši průměrného výdělku od uvolňujícího zaměstnavatele; nebo paušální náhradu ušlého výdělku za dobu výkonu funkce u členů, kteří nejsou v pracovním nebo služebním poměru, avšak jsou výdělečně činní (výše paušální náhrady činí 43 Kč za hodinu, nejvýše však 340 Kč za jeden den).

Výše odměny

Za výkon funkce v okrskové volební komisi při volbách náleží zvláštní odměna:

  • předsedovi ve výši 2200 Kč,
  • místopředsedovi a zapisovateli ve výši 2100 Kč a
  • řadovému členovi ve výši 1800 Kč.

Konají-li se volby v souběhu s jinými volbami, jako tomu v některých volebních okrscích bude, zvyšuje se odměna o 400 Kč za každé další volby. V případě konání dalšího kola senátních voleb se zvyšuje odměna o dalších 700 Kč pro řadové členy, respektive o 1000 Kč pro zapisovatele, místopředsedu a předsedu. Odměna se zvyšuje o 400 Kč i v případě komunálních voleb v územně členěných statutárních městech a v hlavním městě Praze.

Bližší informace o výši odměn členů okrskové volební komise, jejich výplatě, odvodu pojistného na zdravotní a sociální pojištění a daňové povinnosti lze nalézt na stránkách věcně příslušných ministerstev, tj. Ministerstva vnitra, Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva financí, případně Bulletinu č. 10/2021.

Podobné články

Aktuality 11. 3. 2023 / 19:15

Onemocnění bederní páteře jako nemoc z povolání

Od 1. 1. 2023 se nařízením vlády č. 506/2021 Sb. zařazují do seznamu nemocí z povolání chronická onemocnění bederní páteře způsobená dlouhodobým přetěžováním těžkou fyzickou prací.

Aktuality 10. 3. 2023 / 15:22

Nové dokumenty a stanoviska ve státní službě

V návaznosti na přijetí zákona č. 384/2022 Sb. byla v rámci státní služby vydána řada dokumentů a stanovisek, která přijaté změny konkretizují.

Aktuality 15. 2. 2023 / 10:42

Vyšší sazba pojistného pro zaměstnavatele vybraných skupin zaměstnanců

Od 1. 1. 2023 se snižuje věková hranice pro nárok na starobní důchod taxativně určených skupin zaměstnanců.

Načíst další
 
Napište nám