Naši odboráři na školení o náboru členů v Londýně

Ve dnech 10. – 12. února 2016 se v Londýně konalo školení pod názvem Nábor a organizace v odborových svazech v oblasti zdravotnictví a sociální péče. Školení bylo součástí mezinárodního projektu zaměřeného na nábor do odborů a účastnili se ho zástupci z Rumunska, Litvy a Slovenska. Česká republika byla přizvána na toto školení jako host. Výkonná rada našeho odborového svazu na tuto akci vyslala pětičlennou skupinu ve složení  Ing. Ivana Břeňková, Lucie Kučírková, Bc. Jan Šusta, Bc. Václav Matoušek a Bc. Jana Hozáková.

Jestli si myslíte, že cestovat po světě jako zástupci odborů je výhra, tak já si to myslela taky. První den jsme unaveni po cestě letadlem a londýnským metrem padli do postele a příští ráno jsme hned v 9 hodin seděli na školení v budově odborového svazu UNISON. A seděli jsme tam až do půl šesté večer. A další den znovu. A příští den znovu. Ale do třetice už jen do jedné hodiny, protože jsme také někdy museli odjet domů. Ještěže byla školicí místnost v devátém patře, mohli jsme si tak Londýn při přestávkách prohlédnout alespoň z výšky. Po pravdě, každý večer po jednání jsme alespoň na chvíli vyrazili do města, ale vždy už skoro po tmě. A londýnské památky nezáří ve tmě tolik jako ty pražské, tak jsme toho opravdu moc neviděli.

Hned první den jednání jsme se při pohledu z okna dozvěděli, že v blízké nemocnici stávkují lékaři. Ivana Břeňková navrhla, že při pauze na oběd půjdeme jejich stávku podpořit. Bylo hezké, jak nikdo neprotestoval a všichni jsme svorně vyrazili na podporu stávkujících kolegů zdravotníků odborářů. Stálo to za to, alespoň soudě podle překvapených výrazů ve tvářích stávkujících, když si zástupce UNISONu stoupl na pódium a oznámil, z jak vzdálených zemí je přišli odboráři podpořit. Více o stávce v Londýně se dozvíte v článku Lucie Kučírkové v tomto Bulletinu na straně 8.

No, ale teď to důležité. Na dlouhém jednání jsme se dozvěděli o tom, jak kolegové z Litvy, Rumunska a Slovenska mají organizované odbory ve zdravotnictví a sociálních službách a jaké se jim daří dělat náborové kampaně. Ale hlavně jsme se dozvěděli, že mají s počtem členů v odborech a s náborem nových členů do odborů stejné problémy jako my u nás. Tento problém je opravdu celoevropský. Ovšem v západní Evropě je mnohem vyšší odborová organizovanost. A proto se lektoři  Eddie Stam, Jean-Claude Le Douaron, Richard Pond a Daniel Bertossa  rozhodli předávat nám své zkušenosti s náborem.

V informacích o množství různých proběhlých, připravovaných a modelových náborových kampaní jsme si připomněli to, co je pro nás důležité.

Proč potřebujeme silné odbory?

Protože odbory pro svou činnost potřebují peníze a ty získají ze členských příspěvků. Pokud nebudou mít odbory členy, nebudou mít peníze, budou muset přistoupit k úsporným opatřením ve svém hospodaření a úspory a omezení služeb povedou k dalšímu odlivu členů a zrušení odborů.

Odbory také potřebují mít moc. Pokud nebudou mít odbory členy, nebude jejich hlas při jednáních tolik slyšet (se zaměstnavateli, ale i se zástupci vlády), nedokážou prosazovat navrhované změny. A proč být odborech, které nic nedokážou? Přesně tuto otázku si položí zbývající členové, než vystoupí z odborů. A odbory zaniknou.

Jak tedy získat silné odbory? Musíme je postavit odspodu, mít silné základní odborové organizace, které mají spoustu členů.

Jak získat nové členy? Chodit mezi zaměstnance na našich pracovištích a mluvit s nimi. Ale jinak než dosud. Nyní jsme nabízeli vstup do odborů výměnou za bezplatnou právní pomoc, za Zajišťovací fond a za portál Odbory Plus. Ale my přece odbory neprodáváme. Odbory jsou služba. Jistota toho, že když budete mít problém v práci, tak v tom nebudete sami a máte kolem sebe lidi, co vám poradí nebo pomůžou.

A víme, jaké mají lidé problémy? To je přesně to, na co se jich musíme ptát. Zjistit, co je trápí, a nabídnout jim pomoc v podobě členství v odborech a výhod, které odbory poskytují svým členům. Tento přístup, než si osvojíme, bude určitě nějakou chvíli trvat. Proto jsme si už v Londýně domluvili další spolupráci s jedním z lektorů, Eddie Stamem, který v květnu přiletí do Prahy, a budeme ve školení pokračovat.

A co jsem si tedy přivezla z Londýna? Kromě rozbitého kufru ještě spoustu poznatků a zkušeností s náborem nových členů do odborů, které budeme všichni dál předávat našim členům, zejména prostřednictvím sekce pro práci s členskou základnou. A hlavně nadšení a elán do další odborové práce.

Foto Ivana Břeňková

Podobné články

Aktuality 23. 10. 2021 / 13:35

Síla odborů

Ve dnech 20. – 22. října se ve znojemském hotelu Mariel konal 1. ročník školení s názvem Síla odborů.

Aktuality 24. 9. 2021 / 21:47

Mezinárodní on-line škola

Ráda bych se s vámi podělila o některé poznatky ze školy s názvem Organizování pracovníků pro budování odborové moci – Organizing4power school.

Aktuality 13. 5. 2021 / 15:37

Na workshopu jsme připravovali strategii na získávání členů OS

V rámci spolupráce OS a Evropské federace odborových svazů veřejných služeb (EPSU) jsme se zúčastnili on-line strategického workshopu zaměřeného na nábor a organizování v odborech.

Načíst další
 
Napište nám