Návrh rozpočtu na tripartitě: argumenty odborů jsou vládě jedno

Ve středu 9. února 2022 se na jednání Rady hospodářské a sociální dohody ČR (tripartity) sešli zástupci odborů, zaměstnavatelů a vlády. Hlavním bodem jednání byl návrh státního rozpočtu ČR na rok 2022. Jednání zahájil premiér Petr Fiala, který uvítal přítomné a úvodem sdělil, že je rád, že může přítomným představit po 55 dnech vlády upravený rozpočet. Zdůraznil, že vláda považuje původní rozpočet za neodpovědný a jeho přepracováním dává všem signál, že dojde ke změně. Předložený návrh není rozpočtem této vlády, ale upraveným rozpočtem vlády minulé. Jeho rozpočet bude až rozpočet příštího roku. Připomněl, že vláda se zavázala, že deficit nepřekročí 300 mld. Kč, následně si dala za cíl snížit deficit o 80 mld., a to plní.

Vláda podle premiéra Fialy dodržela, co slíbila, stát šetří na sobě, nešetří na lidech, rozpočet je protiinflační. Škrty v rozpočtu se netýkají občanů, naopak například důchodcům, sociálně slabým a dalším vláda přidává. Úspory jsou rovnoměrné a premiér děkuje ministrovi financí, jeho týmu a celé vládě za přípravu rozpočtu.

Ministr financí Zbyněk Stanjura poté představil základní parametry návrhu rozpočtu: objem příjmů bude 1 613,2 miliardy korun a objem výdajů 1 893,2 miliardy korun.

 • Schodek státního rozpočtu je navrhován ve výši 280 miliard korun.
 • Proti původnímu návrhu minulé vlády se výdaje snižují o 76,6 miliardy korun.
 • Vláda očekává dodatečné příjmy ve výši 62,2 miliardy korun, které budou využity na letošní mimořádné zvýšení důchodů, zvýšení příspěvku na bydlení v souvislosti s růstem cen energií nebo na kompenzace pro podnikatele.
 • Vůči původnímu návrhu státního rozpočtu předchozí vlády bylo dosaženo úspor ve výši 13 miliard korun u provozních výdajích státu, jako jsou energie, nájmy nebo nákup služeb.
 • U platů státních zaměstnanců bude úspora činit 8,8 miliardy korun.
 • Snížení dotací na obnovitelné zdroje energií přinese úsporu 8 miliard korun.
 • Snížení kapitálových výdajů státu, které nebyly předchozí vládou připraveny a nedaly by se letos realizovat, přinesou úsporu 15,4 miliardy korun.
 • Rozpočet také počítá se stejnou částkou na platby za státní pojištěnce, která platila na rok 2021, tudíž nedojde k plánovanému zvýšení o 14 mld. Kč.

Rozpočet je podle ministra Stanjury zodpovědný, reálný a podílela se na něm celá vláda.

Zástupce Svazu průmyslu a dopravy ČR sdělil, že zaměstnavatelé vítají návrh rozpočtu a snahu vlády šetřit. Minulé rozpočty kritizovali, nyní oceňují odpovědnost vlády a to, že jim vláda naslouchá. Nicméně materiály přišly pozdě, chybí v nich výhled na příští léta. Za pozitivní považují také fakt, že nedochází ke změnám v oblasti daní.

Další zástupci zaměstnavatelů ocenili rozpočtovou zodpovědnost a zapracované připomínky jejich svazů po separátních jednáních s jejich zástupci. Současná situace je neudržitelná, je nutné šetřit. Nicméně připomínají, že je potřeba dořešit kompenzace pro malé podnikatele.

Závěrem zaměstnavatelé uvedli, že konzultovali se zdravotními pojišťovnami nezvýšení plateb za státní pojištěnce a podle jejich vyjádření tuto úsporu zdravotní pojišťovny zvládnou. Vládní strana v reakci na vystoupení zaměstnavatelů sdělila, že jednání o dílčích změnách v rozpočtu jsou možná při projednávání v Poslanecké sněmovně.

Předseda ČMKOS Josef Středula za odbory zdůraznil, že sociální partneři vyjadřují nespokojenost ohledně zaslaných materiálů. Návrh rozpočtu obdrželi včera večer, v materiálech chybí důvodová zpráva, výhledy a další zvyklé dokumenty. Co se týká rozpočtu, tak vláda snížila deficit oproti předchozímu rozpočtu Babišovy vlády tak, že ho ze tří čtvrtin pokryla dodatečnými příjmy spojenými s výrazně vyšší inflací, takže nelze hovořit o žádném ekonomickém zázraku. Největším problémem je, že vláda ačkoliv říká, že ne, tak šetří na lidech, na zaměstnancích státu. Při plánované inflaci půjdou všichni zaměstnanci dolů s reálným platem, což se samozřejmě odrazí následně ekonomicky, například na spotřebě. Největší úspory vláda směřovala do oblasti zdravotnictví a to je velmi riskantní stav. S odbory separátně nikdo nejednal, jejich připomínky se vztahují k platům a jejich řešení, ke zdravotnictví. Závěrem navrhl, aby sociální partneři společně pracovali na plánu posílení ekonomiky.

Předseda Asociace samostatných odborů Bohumír Dufek se zabýval škrty v oblasti zemědělství.

Předseda LOK-SČL Martin Engel kritizoval snížení plateb za státní pojištěnce, a to i v návaznosti na současnou epidemickou situaci. Zdůraznil, že odbory v minulých letech opakovaně prosazovaly zvýšení plateb za státní pojištěnce, a připomněl, že vloni navýšení požadovali i zaměstnavatelé. Připomněl, že zdaleka nejsme za koronavirovou pandemií, nevíme, co bude, je nutné mít finančně stabilní zdravotnictví. Závěrem vznesl dotaz, zda vláda nesnižuje platbu za státní pojištěnce účelově, aby vytvořila při chybějících financích prostor pro vznik připojištění.

Předsedkyně OS Dagmar Žitníková zdůraznila, že se bude držet jen faktů a předloženého návrhu. Čísla nelžou, ale dají se vykládat různě.

 • Při srovnání původního rozpočtu Babišovy vlády a nyní předloženého rozpočtu je zřejmé, že hlavní tíži snížení deficitu nese zdravotnictví. Celkové úspory při započítání všech škrtů představují souhrnně 21,5 mld. Předsedkyně OS neví, zda jde o neznalost, diletantismus, nebo úmysl.
 • Úředníci Ministerstva zdravotnictví, zástupci zdravotních pojišťoven a zaměstnavatelé před půl rokem, při projednávání původního návrhu rozpočtu, upozorňovali na možný kolaps systému, když se nezvýší platby za státní pojištěnce od letošního ledna o 200 Kč.
 • Současná situace je o to absurdnější, že stále nejsme v konformní situaci. Pojišťovny jsou sice v současné době v pozitivních číslech, budou se ovšem platit zaměstnavatelům testy, nakupují se vakcíny, léky a nevíme, jak se vyvine epidemická situace.
 • Paradoxní je také seškrtaný rozpočet Ministerstva zdravotnictví. Ministerstvo již zřejmě s covidem nepočítá, v položce očkování a pandemický plán je rozpočet ministerstva snížen o 4,5 mld.
 • Rozpočet Ministerstva zdravotnictví je o více než miliardu nižší než byl pro rok 2021.
 • Úspory Ministerstvo zdravotnictví plánuje převážně také na zaměstnancích.
 • Je neuvěřitelné, že se má propustit 134 hygieniků!
 • Konkrétní úspora na zaměstnancích státu je v rozpočtu MZ vyčíslená na částku 92 milionů Kč. Podle informací, které náměstci ministra podali počátkem týdne na jednání ředitelům KHS, snížení rozpočtu platí a hygieny mají propouštět.

Předsedkyně Žitníková připomněla, že hygienická služba v minulosti prošla devastačním období a po mnoha letech se vloni navýšily finance na její zaměstnance. Hygienická služba neřeší jen covid, jde o komplexní ochranu veřejného zdraví, preventivní činnosti, které jsou zakomponované ve strategii Zdraví 2030. Když budou propuštěni hygienici, kdo se bude starat o ochranu zdraví občanů? V rozpočtu se navíc nepočítá s částkami na odstupné, Ministerstvo zdravotnictví neruší volná místa, ale místa obsazená. Konkrétně situaci prezentovala na příkladu krajské hygienické stanice v Jihomoravském kraji, což je kraj, odkud pochází jak premiér Fiala, tak ministr zdravotnictví Válek. V tomto kraji se má snížit počet hygieniků minimálně o dvacet, a to všechno jsou lidi z obsazených pracovních míst. Hygienická služba nebude schopná řešit covid a bude problém i s běžnou činností.

Závěrem svého vystoupení předsedkyně Žitníková zopakovala, že při srovnání celkových částek příjmů a výdajů a následných škrtů je Ministerstvo zdravotnictví jednoznačně smutným „favoritem“.

„Odbory byly přesvědčené, že po zkušenostech s covidem nikdo nebude pochybovat o nezastupitelnosti kvalitního a dostupného zdravotnictví a nutnosti zdravotnictví řádně profinancovat. Bohužel, naše očekávání nejsou naplněná,“ uvedla předsedkyně.

Předsedkyně Žitníková požádala premiéra Fialu a ministra Válka, aby si jí sdělené skutečnosti prověřili a změnili svá rozhodnutí, a to jak ohledně škrtů za státní pojištěnce, tak v oblasti hygienické služby.

Na vystoupení odborů reagovali premiér i ministr.

Premiér Petr Fiala sdělil, že rozhodnutí ohledně státních pojištěnců bylo kolektivní, zdravotní pojišťovny mají na svých účtech dostatek finančních prostředků a není třeba, aby se platby za státní pojištěnce zvýšily.

Ministr Vlastimil Válek sdělil, že všechny sliby jsou naplněné a vše je v pořádku. Zdravotníci mají zvýšené platy, úhradová vyhláška je podepsaná, pojišťovny hradí péči podle dohod a ministerstvo nesnižuje počet zaměstnanců hygienické služby. Šetří se všude.

***

Po ukončení jednání tripartity předsedkyně odborového svazu znovu požádala ministra Válka o prověření obsahu jednání zástupců Ministerstva zdravotnictví s řediteli krajských hygienických stanic a rozporovala sdělení jeho podřízených.

Podobné články

Aktuality 2. 2. 2023 / 8:41

Rok 2022 na pražské ZZS: vytrvalost a přesvědčení o dobré věci

Odborová organizace ZO OSZSP ČR Zdravotnické záchranné služby hlavního města Prahy má nyní 235 členů, tedy více než polovinu zaměstnanců ve výjezdových skupinách a operačním středisku.

Aktuality 31. 1. 2023 / 12:08

Podporujeme kolegy odboráře z OS KOVO NEXEN TIRE

Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR podporuje kolegy odboráře z OS KOVO NEXEN TIRE, kteří v úterý 31. ledna zahájili v souvislosti s kolektivním vyjednáváním stávku.

Aktuality 31. 1. 2023 / 10:49

Podpořili jsme britské odboráře v jejich obraně práva na stávku

Vláda Velké Británie útočí na právo na stávku a navrhuje legislativu, která přitvrdí podmínky pro stávkující odbory veřejných služeb, včetně zdravotnictví.

Načíst další
 
Napište nám