Návštěva ze Spojeného království Velké Británie a Severního Irska

V dubnu navštívili naši zemi kolegové záchranáři z Birminghamu a navázali tak na naši podzimní návštěvu u nich. I tentokrát to byla návštěva pracovní a pomohla nám otevřít nové obzory. Spolupráce Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče České republiky, zejména sekce zdravotnických záchranných služeb, a UNISON West Midlands Ambulance Branch postoupila do dalšího stupně.

Ve dnech 24. a 25. dubna jsme se společně se slovenskými kolegy setkali v Olomouci a vyměnili si na společné konferenci mnoho užitečných informací, týkajících se právního rámce i reálného fungování záchranářů v jednotlivých zemích. O tomto tématu pojednává podrobněji jiný článek, takže nebudu opakovat již sdělené. Program konference byl náročný, avšak ani další dění nedalo našim kolegům vydechnout.

Po skončení konference jsme mohli navštívit pracoviště Zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje. Návštěva stanoviště Letecké záchranné služby, dispečinku i výjezdového stanoviště pozemních skupin rozpoutala neutuchající proud otázek našich hostů. Záchrana života probíhá v Evropě na základě stejných principů, ale organizace práce i celého záchranného řetězce se přeci jen liší podle místních zákonů i zvyklostí, což vyvolalo mnoho dotazů. Protože jsme se setkali již poněkolikáté, byly dotazy převážně odborné a vzájemná výměna informací umožnila načerpat zajímavé postřehy našich kolegů a snad se i nám podaří časem uvést do praxe jejich zkušenosti.

Velmi podnětná byla návštěva urgentního příjmu Fakultní nemocnice Olomouc, neboť předávání pacienta do zdravotnického zařízení je velkou bolestí našich kolegů v Británii. Byli jsme konfrontováni s jejich realitou a varováni před důsledky neuvážených reforem zdravotnictví. Podcenění kapacit příjmových částí nemocnic vede k přetěžování záchranářů a snižování kvality péče, poskytované pacientům! Nedopusťme, aby naši pacienti museli absolvovat podobnou zkušenost, a nedovolme neuvážené snižování kapacit našich nemocnic!

Po odborné části jsme trochu oddechli při prohlídce krásné historické Olomouce. Profesionální průvodce odhalil i nám mnohá krásná zákoutí, historické souvislosti a architektonické skvosty. Olomouc patří k našim nejstarším městům a v tomto směru má co nabídnout. Při společné večeři jsme neustále diskutovali o tom, co nás spojuje, v čem jsme si podobní a kde se rozcházíme na základě historických skutečností.

V pátek 26. dubna jsme se společně přemístili do Ostravy. Industriální město připomenulo našim hostům jejich domovinu, neb Birmingham je také industriální centrum, které však již svou přeměnu absolvovalo před časem. Návštěva integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje zaujala naše kolegy zejména proto, že někteří z nich jsou zaměstnanci jejich dispečinku. Ředitel Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje MUDr. Roman Gřegoř poté trpělivě odpovídal na fundované dotazy. Kolegy zaujala zejména komplexnost centra, jeho technologická výše i přístup všech, zúčastněných v projektu. Společné pracoviště všech složek integrovaného záchranného systému je doposud raritou nejen v České republice, ale i v Evropě.

Následovala prohlídka výjezdového stanoviště ZZS, jenž je součástí bezpečnostního centra. Po společném obědě a následné krátké prohlídce centra Ostravy následoval odjezd do Prahy.

Program této návštěvy byl intenzivní i obohacující. Angličtí kolegové byli nadšeni z naší země, neboť poznali i pohostinnost Moravy a rozmanitost naší krajiny. Množství informací i jejich kvalita vypovídají o tom, že podobné akce mají své opodstatnění. Věřím, že to nebylo setkání poslední. Za hladký průběh chci poděkovat vedení OS, bez kterého by nešlo setkání vůbec uskutečnit. Díky také patří kolegyním a kolegům z olomoucké záchranky, vedení moravskoslezské záchranky i Světlaně Vostalové za vynikající tlumočení.

Foto autor

Podobné články

Aktuality 22. 1. 2023 / 20:56

Speciální důchody zdravotnických záchranářů – odpovědi na dotazy

Přinášíme odpovědi na otázky, které se nejčastěji objevují v souvislosti se speciálními důchody zdravotnických záchranářů. Odpovědi byly konzultovány s odbornými pracovníky MPSV.

Aktuality 5. 11. 2022 / 22:15

Předdůchody schválené! Děkujeme kolegům záchranářům za urputnost

V pátek 4. listopadu 2022 byla ve III. čtení schválena novela zákona o důchodovém pojištění, která obsahuje zvláštní ustanovení o důchodovém věku zdravotnických záchranářů.

Aktuality 15. 10. 2022 / 16:46

Záchranáři o předdůchodech, příplatcích i kompetencích

Po více než roce se opět sjeli na jednání na jih Moravy zástupci odborových organizací působících na záchrankách po celé republice.

Načíst další
 
Napište nám