Nedostatek financí vede k přetěžování zaměstnanců

Podíváme-li se do lůžkových zdravotnických zařízení v Jihomoravském kraji a položíme-li si otázku, jaký druhotný dopad má zrušení regulačních poplatků na zdravotnické pracovníky a jejich práci, musíme říci, že toto velmi negativně ovlivnilo pracovní podmínky v nemocnicích všem pracovníkům. Tím, že došlo k odlivu dalších peněz z nemocnic, jednak už tím, že byla špatně postavena úhradová vyhláška, a také tím, že byly zrušeny regulační poplatky, nedostává se těmto zařízením potřebných finančních prostředků na jejich provoz, takže jsou dále zadlužována.

Odborovým organizacím se těžko vyjednává se zaměstnavateli ohledně zlepšení péče o zaměstnance a nasmlouvání si určitých benefitů. Celá situace negativně ovlivňuje práci zdravotnických pracovníků, kteří jsou pracovně přetěžováni. Tím, že chybí finanční prostředky, nemohou se přijímat ani noví zaměstnanci.

Vyšla personální vyhláška, která stanoví minimální počet zaměstnanců v lůžkových zařízeních, a nedostatek financí vedl ředitele jednotlivých nemocnic ke snížení počtu personálu na minimum. Snižování počtu personálu přitom vede ke zhoršování péče o pacienty a přetěžování zaměstnanců.

Objevují se informace, že někteří zaměstnanci kromě svých služeb mají ještě příslužby, za které si sice mohou vybírat náhradní volno, ale navíc jsou s těmito zaměstnanci ještě uzavírány dohody o provedení práce (tj. když organizace potřebuje, tak si je zavolá z jejich volna). Tyto dohody jsou pro zaměstnance finančně nevýhodné. Navíc se naskýtá otázka, kdy si mají náhradní volno vybírat, když jsou v tzv.“ neustálé pohotovosti“.

Máme sice informace, že se tato situace již někde řeší s vedením nemocnic a odborovou organizací, ale výsledky z jednání zatím nemáme.

Růst platů ve zdravotnických zařízeních také již několik let stagnuje. Práce narůstá a není dostatečně finančně ohodnocena. Naposledy se zvyšovaly platy pouze lékařům, co by nositelům bodu, ale na ostatní pracovníky v těchto zařízeních se již nedostalo. Tato situace samozřejmě způsobuje rozeštvávání kolektivů a nedobrou atmosféru v nemocnicích, což druhotně mohou vnímat i pacienti.

Tím, že se navíc ještě v Jihomoravském kraji potýkáme s nedostatkem pracovních míst, mají i zaměstnanci obavy o svou práci. Ze strachu, že když se ozvou nebo něco řeknou, přijdou o práci a zůstanou bez finančních prostředků, tak raději mlčí a vykonávají dál svou práci za nevýhodných pracovních i finančních podmínek.

Toto vše pak nahrává vzniku stresových situací na jednotlivých pracovištích a je to velmi úrodná půda pro negativní jevy jako je šikana, mobbing a bossing. Problémy narůstají a je potřeba je ihned řešit. Věříme tomu, že nový ministr zdravotnictví se k těmto problémům, prvotně způsobeným nedostatkem finančních prostředků v zařízeních, postaví čelem a bude je ihned řešit, tak jak nám slíbil. Je potřeba, aby tyto problémy, které nedostatkem finančních prostředků dopadají na zaměstnance, byly eliminovány.

Podobné články

Aktuality 14. 11. 2022 / 21:07

Bylo mně ctí a těším se na další čtyři roky spolupráce

V životě každého člověka jsou významné chvíle a milníky, které často rozhodují o jeho dalších krocích. Významné milníky má i náš svaz a mezi ty nejdůležitější patří sjezd.

Aktuality 12. 11. 2022 / 22:41

Zamyšlení nad transformací nemocnic v Jihomoravském kraji

V říjnu byla hlavním tématem pro odborové organizace nemocnic v Jihomoravském kraji jejich transformace.

Aktuality 7. 11. 2022 / 22:12

Rychlá a vynikající práce jihomoravských odborářů zabránila transformaci nemocnic

Jsou odbory akceschopné, nebo jsme ti, kteří ustrnuli v čase? V mnoha případech dostáváme různé nálepky.

Načíst další
 
Napište nám