Nenechte se donutit k okamžitému a nepromyšlenému podpisu!

Chtěli bychom našim členům připomenout jednu důležitou věc – podepisujte pouze ty písemnosti, s jejichž obsahem se řádně seznámíte. Bohužel velmi často se na OS setkáváme s tím, že zaměstnanci podepíší pracovněprávní dokument a následně se na nás obracejí s žádostí o pomoc při zvrácení jeho účinků.

Zaměstnanci i přes mnohá upozornění v novinách, televizi či jiných médiích podepisují nejrůznější pracovněprávní dokumenty, aniž by se řádně seznámili s jejich obsahem, popřípadě si vzali čas na rozmyšlení, není-li jim jejich obsah zcela jasný či s ním nesouhlasí.

V praxi se jedná zejména o dohody o skončení pracovního poměru a o dohody o změně pracovního poměru. Časté jsou případy, kdy je zaměstnanec pozván k řediteli do kanceláře, kde je mu předložena dohoda o skončení pracovního poměru. Zaměstnanec ve vypjaté situaci například i pod nejrůznějšími pohrůžkami okamžitého zrušení pracovního poměru atd. dohodu o skončení pracovního poměru často přímo na místě podepíše.

Ačkoliv je zaměstnancovo jednání pochopitelné, je nutné si uvědomit, že podpis jakékoliv písemnosti může mít v některých případech významné negativní důsledky. V okamžiku, kdy zaměstnanec vyhledá pomoc, aby zvrátil účinky takových dokumentů (například právě dohody o skončení pracovního poměru), a namítá, že vlastně pracovní poměr vůbec skončit nechtěl a že byl k podpisu dohody donucen, je záležitost již jen velmi obtížně řešitelná, neboť v mnoha případech se takováto jednání odehrávají beze svědků a zaměstnanec se tak ocitá v důkazní nouzi.

Sdělení některých zaměstnavatelů, že tyto dohody nebo jiné písemnosti musí zaměstnanec podepsat ihned, jsou irelevantní. Ve většině případů se jedná o dvoustranné právní jednání, tzn. obě smluvní strany (zaměstnavatel i zaměstnanec) by měly mít dostatek času, aby se s písemností seznámily, než přistoupí k jejímu podepsání.

Tímto nechceme nabádat členy, aby od zaměstnavatele nepřebírali žádné písemnosti, ale k tomu, aby se s nimi před podpisem důkladně seznámili. Pokud byste tedy při předložení pracovněprávního dokumentu měli pochybnosti o jeho obsahu, tak bychom vás závěrem chtěli vyzvat, abyste se s uvedeným dokumentem obrátili na právníky.

Podobné články

Aktuality 22. 1. 2023 / 21:04

Tzv. předdůchody zdravotnických záchranářů – odpovědi na dotazy

Přinášíme odpovědi na otázky, které se nejčastěji objevují v souvislosti s tzv. předdůchody zdravotnických záchranářů. Odpovědi byly konzultovány s odbornými pracovníky MPSV.

Aktuality 5. 12. 2022 / 8:51

Odstupné při pracovním poměru na dobu určitou

Náleží odstupné zaměstnanci v pracovním poměru uzavřeném na dobu určitou?

Aktuality 12. 11. 2022 / 21:17

Jednorázový příspěvek na dítě z pohledu daně z příjmu

V současnosti dochází k průběžnému vyplácení jednorázových příspěvků na dítě ve výši 5000 Kč na základě zákona č. 196/2022 Sb., o jednorázovém příspěvku na dítě.

Načíst další
 
Napište nám