Nesouhlasíme s tím, aby odměny dostali jen někteří zaměstnanci z některých nemocnic

Máme červen a zdá se, že se konečně situace ohledně pandemie koronavirem uklidňuje. Uvolňují se mimořádná opatření, nemusíme už všude chodit v rouškách a život se postupně vrací do normálních kolejí. Od poloviny března jsme žili téměř v bojových podmínkách, takže jsme to všichni přivítali. Také na našem svazu již od začátku června pracujeme v normálním pracovním režimu. Ale je třeba připomenout, že dozvuky mimořádné situace řešíme i teď.

Připomínám, že na začátku epidemie jsme dne 12. března společně s Lékařským odborovým klubem uspořádali tiskovou konferenci, na které jsme upozorňovali na nutnost zajistit dostatek ochranných prostředků jak pro zaměstnance ve zdravotnictví a sociálních službách, tak i pro pacienty a klienty. Dále jsme požadovali, aby zdravotní pojišťovny řešily úhrady nemocnicím v případě omezení péče a nedodržení nasmlouvaného rozsahu péče a aby po skončení epidemie vláda koncepčně a systémově řešila problémy týkající se financování poskytování zdravotní péče, mimo jiné skokové zvýšení plateb za státní pojištěnce.

Dá se říci, že vše, na co jsme na této tiskové konferenci upozorňovali, se naplnilo. Se šířením epidemie se ukázal nedostatek ochranných pomůcek, péče v nemocnicích se omezila, problémy byly i v zařízeních sociálních služeb, naplno se projevily také důsledky snižování počtu zaměstnanců v systému ochrany veřejného zdraví.

V průběhu epidemie odborový svaz intenzivně jednal (telefony, videokonference) s premiérem Andrejem Babišem, ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem a ministryní práce a sociálních věcí Janou Maláčovou. Předsedkyně Dagmar Žitníková a místopředsedkyně Jana Hnyková na těchto jednáních přenášely informace o problémech v terénu a požadovaly, aby vláda zajistila finanční prostředky na odměny zaměstnanců ve zdravotnictví a v sociálních službách za jejich mimořádné nasazení v době epidemie.

I na základě těchto jednání bych chtěl znovu připomenout, že premiér Babiš dne 18. dubna 2020 v rozhovoru pro deník Právo prohlásil, že nejdůležitější profese a nejdůležitější rezort je definitivně zdravotnictví, a hovořil i o tom, že je třeba ocenit práci zdravotníků a dalších pracovníků, protože to jsou ti, kteří s obrovským úsilím a nasazením virus zabrzdili, a proto si zaslouží ocenění.

V dalším období pak začalo jednání právě o způsobu a výši ocenění těchto zaměstnanců.

S Ministerstvem práce a sociálních věcí jsme jednali o odměnách pro zaměstnance v sociálních službách. Došlo k dohodě jak o výši odměn, tak i o tom, komu budou odměny vyplaceny. Již je vypsána dotace a zařízení mohou žádat o finance na tyto odměny.

Ale překvapivě jsme dostali i takové informace, že někteří ředitelé prohlásili, že žádost o dotaci je složitá, takže o ni žádat nebudou. Zaznělo dokonce i to, že když v zařízení virus neměli, tak si zaměstnanci odměny nezaslouží. To je pro mne zcela nepochopitelné.

Takže bylo a i v současné době je nutné jednat se zřizovateli o tom, aby došlo k nápravě, což se už v některých případech podařilo. Zde se opět ukázalo, jak důležitá je role odborů.

S Ministerstvem zdravotnictví řešíme odměny pro zaměstnance zdravotnických záchranných služeb a zdravotnických zařízení. U zdravotnických záchranných služeb je v současnosti situace taková, že finanční prostředky již byly převedeny z Ministerstva financí, převádějí se z Ministerstva zdravotnictví na kraje a zaměstnanci by měli odměny dostat v červenci, nejpozději v srpnu.

Ale bohužel není dořešeno, jak bude vypadat systém a výše odměn zaměstnanců ve zdravotnických zařízeních. Ministerstvo zdravotnictví připravuje tzv. kompenzační vyhlášku, která by měla nemocnicím zajistit jak úhradu zvýšených nákladů na ochranné pomůcky a prostředky, tak i finanční prostředky na odměny zaměstnanců. Jenže v návrhu vyhlášky se počítá s odměnami jen pro zaměstnance, kteří pečovali o pacienty s potvrzenou nákazou COVID-19. S tím zásadně nesouhlasíme a požadujeme, aby odměny dostali všichni zaměstnanci poskytovatelů lůžkové péče.

Po jednom jednání se zástupci Ministerstva zdravotnictví jsem, bohužel, odcházel s pocitem, že se hledají cesty, jak odměny dát co nejmenšímu počtu zaměstnanců. Ministr zdravotnictví sice vydal pokyn, aby byly vyplaceny odměny v jeho přímo řízených organizacích, ale co v ostatních nemocnicích? Někde odměny v nějaké výši vyplaceny byly z vlastních zdrojů nemocnic, ale to není systémové řešení. Nelze pouze vyvěsit na budovu Ministerstva zdravotnictví transparent s poděkováním zdravotníkům. Je rolí i povinností státu, aby se postaral o odměny všech zaměstnanců všech nemocnic.

Proto jsme ve spolupráci s Lékařským odborovým klubem ve čtvrtek 4. června uspořádali další tiskovou konferenci, na které jsme zopakovali naše požadavky na odměny pro zaměstnance nemocnic. Ministr zdravotnictví považuje na rozdíl od nás odměny za vyřešené a další jednání odmítá (přes příkaz premiéra, že s námi jednat má!), proto jsme vyzvali k jednání premiéra (také na základě jeho vyjádření v tisku).

Blíží se čas prázdnin a dovolených. Léto uplyne jako voda a na podzim nás čekají další akce. Všichni věříme, že druhá vlna epidemie nebude tak dramatická a nebudeme muset rušit naše akce, jak jsme to museli udělat v první polovině roku. Letošní rok je rokem konání celostátní konference, předtím se budou konat krajské konference. Plánujeme také náhradní termíny na semináře o zákoníku práce. Věřím, že se rovněž sejdeme na podzimních sportovních hrách na kuželkách v Blansku a při dalších příležitostech.

Léto je tady a je to čas dovolených. Chtěl bych vám všem popřát, abyste si dovolenou užili v klidu a pohodě, odpočinuli si po náročném období. Na závěr bych vám všem chtěl znovu poděkovat za vaši práci a mimořádné nasazení v době epidemie.

Podobné články

Aktuality 19. 1. 2023 / 17:22

Snad dojde ke stabilizaci sociálního dialogu

Situace je těžká. Ceny energií jsou stále velice vysoké, stoupá cena potravin a bydlení a dá se očekávat, že během roku to lepší nebude.

Aktuality 18. 1. 2023 / 18:15

Přišel, mile překvapil a chce zase přijít

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek přijal pozvání na lednové jednání výkonné rady a dozorčí rady OS a vzal s sebou i svůj tým.

Aktuality 11. 1. 2023 / 13:26

Restart odborové organizace v Krajské nemocnici Liberec, a. s.

Na konci roku 2019 byl zvolen nový výbor ZO v Krajské nemocnici Liberec, a. s. Převzali jsme velmi nízkou členskou základnu a zjistili jsme, že většina zaměstnanců nemá informace o odborovém svazu.

Načíst další
 
Napište nám