Nikdy není pozdě

Představte si, že v práci za vámi přijde neznámý člověk, řekne, že je zástupce firmy, která vyhrála výběrové řízení na poskytování služeb, do kterých spadá i vaše práce, předá vám vizitku „security manager“ a trvá na tom, že mu máte předat podklady obsahující osobní údaje vaše i dalších pracovníků… Co byste udělali? Já bych to asi považovala za zkoušku bdělosti a dodržování vnitřních předpisů.

Popisovaná situace se v jedné nemocnici opravdu stala. Zaměstnanci onomu cizímu muži, který se představil vizitkou bezpečnostní servisní služby napojené na pult centralizované ochrany, řekli, že bude asi nutné vše řešit nejprve s vedením. Ale když už tam byl a dožadoval se informací o lidech, dotazovali se ho, pokud by byla pravda, že má jejich práci převzít jeho firma, co bude s nimi a zda je zaměstná. Odpověděl, že personální politiku si bude dělat podle sebe, že on výpovědi nedává a že to dělá jinak.

Co bylo dál? Odboráři se okamžitě obrátili na vedení nemocnice, nadřízený holding a jeho zřizovatele a požádali o pomoc a spolupráci i odborový svaz.

Díky vstřícnosti zřizovatele a holdingové společnosti bylo svoláno jednání i s vybraným uchazečem k ověření správnosti postupů při realizaci veřejné zakázky „Zajištění recepčních, bezpečnostních a ostatních služeb ve zdravotnických zařízeních“.

Na jednání se mimo jiné diskutovalo také o obecné výhodnosti nebo nevýhodnosti tzv. outsourcingu, se kterým má odborový svaz už svoje zkušenosti – u některých subjektů už vrátili outsourcované provozy zpět. Po prostudování předaných podkladů jsme došli k tomu, že i zde částka, za kterou se soutěžilo, byla velmi podhodnocená. Uchazeč totiž do nabídkové ceny nezakalkuloval všechna práva a nároky zaměstnanců, opomněl i to, že by na něj přešla ujednání z kolektivní smlouvy. Po sdělení, že na základě propočtů bude muset přijmout další zaměstnance nad stávající stav, už výhodnost, úspora a smysluplnost tohoto outsourcingu vymizela zcela. Zadavatel pak připustil, že neprojednáním s příslušnými odborovými organizacemi se připravil o možnost předem odhalit problematická místa zakázky.

Ani stávající, ani přejímající zaměstnavatelé příslušné odborové organizace včas neinformovali, ani tyto skutečnosti s nimi za účelem dosažení shody neprojednali – stanovené nebo navrhované datum převodu, důvody převodu, právní, ekonomické a sociální důsledky převodu pro zaměstnance, připravovaná opatření ve vztahu k zaměstnancům. Bylo proto shodně konstatováno, že nedošlo k naplnění povinnosti ze strany zaměstnavatele (zadavatele) dle zákoníku práce, přechod zaměstnanců nebyl správně definován v zadávací dokumentaci k předmětné veřejné zakázce, a tím byl založen rozpor mezi zákonnou povinností vítězného uchazeče zachovat veškeré nároky zaměstnance ze stávající pracovní smlouvy, ale i kolektivních smluv, k čemuž se následně uchazeč nezavázal a ani nabízenou cenu na tyto podmínky nekalkuloval.

Výsledek: všichni účastníci se shodli, že podepsáním smlouvy by došlo k porušení ustanovení zákoníku práce, proto je nutné zadávací řízení zrušit, neboť podle vyhodnocení zadavatele se v průběhu zadávacího řízení vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, pro které nelze na zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval.

Závěr: jménem našich členů děkujeme zaměstnavatelům, kteří se jednání zúčastnili, holdingu i představitelům kraje za bezproblémovou komunikaci, za vstřícnost, korektnost a snahu získat objektivní informace a data. Ocenění si samozřejmě zaslouží zaměstnanci, kteří dodrželi předpisy, nepodlehli panice a nikomu nepředali nic, co neměli.

Podobné články

Aktuality 6. 6. 2022 / 14:43

Hrdinové mezi námi

Nedá mi, abych nereagovala na nešťastnou událost, která se odehrála v tomto týdnu v Domově Alzheimer v Roztokách u Prahy.

Aktuality 2. 6. 2022 / 20:06

Na pražské ZZS se nám osvědčila vytrvalost a orientace v legislativě

Na ZZS hlavního města Prahy pracuji 23 let. Nejdříve jako řidič tzv. převozové služby, po doplnění zdravotnického vzdělání na distančním studiu jako zdravotnický záchranář.

Aktuality 1. 6. 2022 / 20:37

Komplikovaný Olomoucký kraj

Možná vás titulek Komplikovaný Olomoucký kraj překvapil, ale s určitou dávkou smutku a rozhořčení musím konstatovat, že jsem se nespletl a opravdu je to tak.

Načíst další
 
Napište nám