Nové dokumenty a stanoviska ve státní službě

V návaznosti na přijetí zákona č. 384/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, byla v rámci státní služby vydána řada dokumentů a stanovisek, která přijaté změny konkretizují.

Dne 9. 1. 2023 byl vydán metodický pokyn nejvyššího státního tajemníka č. 1/2023, kterým se stanoví podrobnosti k provádění výběrových řízení. Změny ve výběrových řízeních se dotýkají zejména úpravy druhých kol na služební místa představených a současně upravují předpoklady pro účast ve výběrových řízeních na obsazení volných služebních míst představených. Novela zákona přinesla i změny v samotném procesu výběrového řízení – například výběrová řízení se vyjímají z řízení podle správního řádu, zkracují se lhůty používané ve výběrovém řízení, zavádí se preference elektronické formy komunikace s uchazečem. Změnily se i údaje zveřejňované v oznámení o vyhlášení výběrového řízení, kdy se nově musí zveřejnit zejména a) popis činností, jejichž výkon se na služebním místě požaduje, b) obvyklá výše jednotlivých složek platu státních zaměstnanců vykonávajících stejnou službu nebo službu stejné hodnoty, c) podmínky výkonu služby.

Dne 24. 2. 2023 byl vydán služební předpis nejvyššího státního tajemníka 1/2023, kterým se mění služební předpis náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 2/2019, kterým se stanoví obory státní služby a další požadavky pro služební místa státních tajemníků v ministerstvech a v Úřadu vlády České republiky, ve znění služebního předpisu náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 1/2022. Tímto služebním předpisem se pro služební místo státního tajemníka v Ministerstvu financí stanoví požadavek způsobilosti mít přístup k utajovaným informacím stupně utajení „Důvěrné“ podle zákona o ochraně utajovaných informací.

Vzhledem ke skutečnosti, že zákon přinesl i změny v postavení představených a délce jejich funkčního období, vydala sekce pro státní službu stanovisko i k této oblasti (Postavení představených po novele zákona o státní službě účinné k 1. 1. 2023).

Všechny výše uvedené dokumenty a stanoviska lze nalézt na internetových stránkách státní služby (https://www.mvcr.cz/sluzba/dokumenty-a-stanoviska.aspx).

Podobné články

Aktuality 11. 3. 2023 / 19:15

Onemocnění bederní páteře jako nemoc z povolání

Od 1. 1. 2023 se nařízením vlády č. 506/2021 Sb. zařazují do seznamu nemocí z povolání chronická onemocnění bederní páteře způsobená dlouhodobým přetěžováním těžkou fyzickou prací.

Aktuality 15. 2. 2023 / 10:42

Vyšší sazba pojistného pro zaměstnavatele vybraných skupin zaměstnanců

Od 1. 1. 2023 se snižuje věková hranice pro nárok na starobní důchod taxativně určených skupin zaměstnanců.

Aktuality 14. 2. 2023 / 9:44

Sleva na pojistném na sociální pojištění pro zaměstnavatele

Od 1. 2. 2023 byla zavedena sleva na pojistném pro zaměstnavatele, kteří zaměstnávají určené skupiny zaměstnanců za stanovených podmínek.

Načíst další
 
Napište nám